Ελληνες στρατιωτικοί Κύπρου: Προβλήματα με την εισαγωγή των παιδιών τους στα ΑΕΙ

Η Χαρά Κεφαλίδου ζητά να δοθεί μια λύση ώστε να μην χωρίζονται οι οικογένειες των Ελλήνων στρατιωτικών που υπηρετούν στην Κύπρο, μάλιστα χωρίς ο ένας από τους δύο γονείς να λαμβάνει κάποιο μισθό αφού το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών επιλέγει να ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του νόμου


Ερώτηση κατέθεσε η Χαρά Κεφαλίδου, βουλευτής Δράμας και Τομεάρχης Παιδείας και Θρησκευμάτων μαζί με τον Βασίλη Κεγκέρογλου, Γραμματέα της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας και Παιδείας & Θρησκευμάτων με θέμα "Εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Ελλήνων αποφοίτων Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο - Χρόνος παραμονής στελεχών των ΕΔ που έχουν τοποθετηθεί στην Κύπρο".

Η κ.Κεφαλίδου αναφέρει ότι με το υπάρχον πλαίσιο, οι γονείς των τέκνων των Ελλήνων στρατιωτικών που υπηρετούν στην Κύπρο, μη θέλοντας τα τέκνα τους να απωλέσουν το δικαίωμα υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναγκάζονται να υποβάλουν αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών ώστε να παραμείνουν για άλλους 6 μήνες στην Κύπρο, προκειμένου τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια. Η βουλευτής ζητά να δοθεί μια λύση ώστε να μην χωρίζονται οι οικογένειες των στρατιωτικών, μάλιστα χωρίς ο ένας από τους δύο γονείς να λαμβάνει κάποιο μισθό αφού το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών επιλέγει να ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του νόμου
Η ερώτησηΣύμφωνα με όσα έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του Υπουργείου Παιδείας οι Έλληνες του εξωτερικού, για να έχουν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, απαιτείται να έχουν συμπληρώσει μία σειρά από προϋποθέσεις.


Ειδικά, για όσους είναι απόφοιτοι Κυπριακών Λυκείων που λειτουργούν στην Κύπρο και έχουν αποκτήσει απολυτήριο Κυπριακού Λυκείου ή αντίστοιχου ξένου σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργεί στην Κύπρο, για την υπαγωγή στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο (2) τελευταίες τάξεις σε Κυπριακό Λύκειο ή σε άλλο αντίστοιχο ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Κύπρο και ακολουθεί πρόγραμμα σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση αυτή, ένας τουλάχιστον εκ των γονέων του υποψηφίου πρέπει να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στην Κύπρο, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο.


Τα στελέχη των ΕΔ, σύμφωνα με το ν.3883/10, τοποθετούνται, μετατίθενται και αποσπώνται με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, μετά από γνώμη του αρμόδιου κατά Κλάδο Συμβουλίου Μεταθέσεων.

Όσον αφορά στα κριτήρια μεταθέσεων εξωτερικού ο χρόνος συνεχούς υπηρέτησης στο εξωτερικό, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.411/1/294483/Σ.797/6-2-18 (Β΄468) ισχύουσα Υπουργική Απόφαση, δεν μπορεί να υπερβεί σε άλλες χώρες του εξωτερικού τα τρία (3) έτη και στην Κύπρο τα δύο (2) έτη.

Επειδή οι μεταθέσεις των στρατιωτικών υλοποιούνται τους καλοκαιρινούς μήνες, τα μεν τέκνα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις δύο τάξεις και να συμπεριληφθούν στις ειδικές κατηγορίες, δεν μπορούν όμως οι γονείς τους να ικανοποιήσουν τη δεύτερη απαίτηση του νομικού πλαισίου, το οποίο ορίζει ότι θα πρέπει ένας τουλάχιστον εκ των γονέων του υποψηφίου να κατοικούσε και να διέμενε μόνιμα στην Κύπρο τουλάχιστον δύο (2) χρόνια κατά την τελευταία πενταετία (5), πριν την αποφοίτηση του υποψηφίου από το Λύκειο. Τα δύο έτη για τον γονέα όμως ορίζονται ως ημερολογιακά έτη. Αυτό σημαίνει ότι το ημερολογιακό έτος ξεκινά την 01 Ιανουαρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου.

Οι γονείς των τέκνων των στρατιωτικών μη θέλοντας τα τέκνα τους να απωλέσουν το δικαίωμα υπαγωγής στις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναγκάζονται να υποβάλουν αίτηση για άδεια άνευ αποδοχών ώστε να παραμείνουν για άλλους 6 μήνες στην Κύπρο, προκειμένου τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων να πληροί τα απαιτούμενα κριτήρια.

Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που το Κίνημα Αλλαγής πρόσφατα κατέθεσε τροπολογία για την αύξηση των ετών παραμονής των στελεχών στη Νήσο «Κ» από δύο (2) σε τρία (3) έτη στα πλαίσια πάντα της ίσης αντιμετώπισης του προσωπικού που υπηρετεί στη Νήσο «Κ» σε σχέση με ότι ισχύει για τα στελέχη που υπηρετούν σε άλλες θέσεις εξωτερικού.

Δεδομένου ότι, ο ψυχικός κόσμος των τέκνων των στρατιωτικών είναι πολύ επιβαρυμένος από τις συνεχείς αλλαγές σχολικού περιβάλλοντος.


Δεδομένου ότι, ακόμη και μεταξύ των στρατιωτικών, όσων υπηρετούν στο Εξωτερικό και αυτών που υπηρετούν στην Κύπρο (η οποία αποτελεί και αυτή ξεχωριστό κράτος στην κοινωνία των εθνών και πλήρως μέλος της ΕΕ) δεν πρέπει να υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές.

Δεδομένου ότι, οι στρατιωτικοί πρέπει να αισθάνονται ότι η υπηρεσία αντιλαμβάνεται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Δεδομένου ότι, η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί αναγκαία πράξη για την ίση αντιμετώπιση του προσωπικού.Ερωτάσθε κ.κ Υπουργοί:

1. Προτίθεστε να αυξήσετέ τα έτη παραμονής των στελεχών στην Κύπρο σύμφωνα με τα ισχύοντα στις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού χωρίς αυτό να μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη;

2. Πώς προτίθεστε εν τέλει να δώσετε λύση ώστε να μην χωρίζονται οι οικογένειες των στρατιωτικών, μάλιστα χωρίς ο ένας από τους δύο γονείς να λαμβάνει κάποιο μισθό αφού το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών επιλέγει να ζητήσει άδεια άνευ αποδοχών ώστε να μπορέσει να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του νόμου;

3. Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ πώς προτίθεται να δει αυτό το διαδικαστικό θέμα και να το ρυθμίσει προς αποφυγή όλης αυτής της ταλαιπωρίας;

alfavita
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

 1. Καλημέρα αν δεν κάνω λάθος πρίν πολύ λίγα χρόνια κάποια κυβέρνηση δεν θα την αναφέρω αφαίρεσε το δικαίωμα από τα τέκνα στρατιωτικών να μπαίνουν με κάποιο ποσοστό στις στρατιωτικές σχολές, επειδή ήταν άδικο για τα υπόλοιπα παιδιά.
  Τώρα έχουμε τέκνα Ελλήνων πού τελειώνουν σε χώρες με μειονότητα όπως π.χ Τουρκία και έρχονται και δίνουν ένα μάθημα μόνο η τέκνα που συνειδητά πάνε οι γονείς τους να υπηρετήσουν με μεγαλύτερες απολαβές σε άλλες χώρες όπως Γερμανία , Κύπρο κ.α και ταυτόχρονα πάλι συνειδητά ακολουθούν τα παιδιά διότι έτσι θα περάσουν πολύ πιο εύκολα στην Ελλάδα.
  Από την μια μεριά αφαιρούνται προνόμια στο όνομα της αξιοκρατίας και ίσων ευκαιριών για όλους και από την άλλη να βολεύονται κάποιοι άλλοι χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
  Τώρα ζητάμε να αυξηθεί η παραμονή των οποιονδήποτε στελεχών στο εξωτερικό χωρίς να γίνει καμία θυσία από εκείνους παρά μόνο από το κράτος που θα πληρώνει ακόμη μισθούς.
  Να καταργηθούν όλα τα προνόμια για πραγματική αξιοκρατία για όλα τα παιδιά που αγωνίζονται για μια θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς εισαγωγής με ΕΒΕ , ποσοστά μαθημάτων, και φυσικά άγχους και πολλών εξόδων από τους γονείς που στερούνται πολλά πράγματα για να μπορέσουν να στηρίξουν τον αγώνα των παιδιών τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά