Εξάλειψη Προσωπικού Δεδομένου από τα Στελέχη Ειδικών Καταστάσεων (ΕΥ-ΥΓ) των Ενόπλων Δυνάμεων

 

Αρ. Πρωτ. 07 /2021

                                                                                              Βόλος, 22 Νοε 2021

 

Προς :       ΥΕΘΑ, ΥΦΕΘΑ, Α/ΓΕΕΘΑ, Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΑ 

Κοιν. :       Γ.Γ. ΥΕΘΑ, Α/ΓΕΝ, Βουλευτές ΒτΕ  

                   Μ.Μ.Ε

 

Θέμα:        Εξάλειψη Προσωπικού Δεδομένου από τα Στελέχη Ειδικών Καταστάσεων (ΕΥ-ΥΓ) των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΣΧΕΤ :      α. ΝΔ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α) «Περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»

                 β. Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50, «Προστασία του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»)

                 γ. ΠαΔ 4-10/1999/ΓΕΕΘΑ «Περί των Στρατ/κων Δελτίων Ταυτότητας»

                 δ. Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Α 287 «Κώδικα ιατρικής δεοντολογίας»)  

                 ε. ΔΚ 42-5|2007/ΓΕΕΘΑ «Κανονισµός Συντμήσεων EA»  Φ.415.41|4|303520/6 Απρ 15/ΓΕΣ|ΔΙΜΣΠΡΟ/4δ

                στ.Ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α 137 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»)

               ζ. ΔΚ Ο-3/2021|ΓΕΕΘΑ «ΔΚ Στρατιωτική Αλληλογραφία»

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

1.         Στο υπόδειγμα Εντύπου Απαιτουμένων Στοιχείων για έκδοση Νέου Δελτίου Στρατιωτικής Ταυτότητας της Προσθήκης «1Α» του (γ) σχετικού, δεν υφίσταται ιδιαίτερη γραμμή για την υποβολή των στοιχείων της κατάστασης  υγείας του Αξιωματικού/Υπαξιωματικού, που έχει  μεταφερθεί  στην  «Ελαφρά  Υπηρεσία»  ή  σε  οποιασδήποτε άλλη  Ειδική  Κατάσταση  (πχ  Μακρά  Αναρρωτική  Άδεια,  Διαθεσιμότητα  κλπ), ενώ στο Δελτίο Στρατιωτικής Ταυτότητας, στη γραμμή «ΒΑΘΜΟΣ» αναγράφεται μόνο η ένδειξη «Λοχαγός (ΠΖ)» «Επγος (ΥΕ)», χωρίς να αναγράφεται η ένδειξη «ΕΥ» ή «ΥΕ» , που δηλώνει κατάσταση υγείας.

 

2.         Στο (ε) σχετικό δεν περιέχεται σύντμηση για τις Ειδικές Καταστάσεις «Ελαφρά Υπηρεσία», «Υπηρεσία Γραφείου», «Διαθεσιμότητα», «Μακρά Αναρρωτική Άδεια» κλπ (πχ «ΕΥ», ή «ΠΖ-ΕΥ», ή «ΠΒ-ΕΥ», ή «ΕΜ-ΥΓρ», ή «MX—MAA» κλπ), και καθορίζεται ότι πρέπει να αποφεύγεται η καθιέρωση και η χρησιμοποίηση συντμήσεων, όρων τίτλων, ή εκφράσεων που χρησιμοποιούνται μόνο στο στενό πλαίσιο μιας ομάδος, Μονάδας ή Σχολής, καθώς επίσης καθορίζεται ότι απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μη εγκεκριμένων συντμήσεών σε στρατιωτικά έγγραφα.

 

3.         Οµοίως με τα καθοριζόμενα στο (ε) σχετικό, ορίζεται στο Τμήμα 8, παράγ. 1α και 1β του (ζ) ομοίου ο τρόπος που γράφονται τα στοιχειά στα έγγραφα.  Επίσης στους πίνακες 1, 2 και 4 του (γ) ομοίου δεν υφίστανται συντμήσεις για τις Ειδικές Καταστάσεις των Στελεχών.

 

4.         Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 8, παράγ. 1 του (α) σχετικού, η «Ελαφρά Υπηρεσία» είναι μια εκ  των  Καταστάσεων  που  διέπουν  τους  Εν  Ενεργεία Μονίμους Αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς, όπως επίσης είναι η «Ενεργός Υπηρεσία», η «Διαθεσιμότητα», η «Μακρά Αναρρωτική Άδεια» κλπ, χωρίς ωστόσο για τις εν λόγω Ειδικές Καταστάσεις να χρησιμοποιείται ιδιαίτερη σύντµηση.

 

5.        Τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα αναγράφονται στα δυο από τα τρία Επιτελεία (ΓΕΣ,ΓΕΑ),ενώ στο ΓΕΝ και ορθώς κατά τη γνώμη μας προστατεύει τη δημόσια έκθεση των στελεχών του.

 

6. Με το παρόν έγγραφο παρακαλούμε για την καθιέρωση και μη εγγραφής και προσφώνησης των προσωπικών ιατρικών δεδομένων των στελεχών Ειδικών Καταστάσεων  (ΕΥ- ΥΓ),είτε σε έγγραφα προς την υπηρεσία είτε προς υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου- ιδιωτικού τομέα, παρατάξεις-επιθεωρήσεις κ.α, γεγονός που δημιουργεί πρόβλημα τόσο στην καθημερινότητα των στελεχών , γινόμενοι δέκτες ερωτήσεων τύπου «ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΚΥΡΙΕ ΣΥΝΑΔΕΡΦΕ ΚΑΙ ΤΙ;» αλλά και στις οικογένειες τους που και οι ίδιες γίνονται αποδεκτές τέτοιων ερωτημάτων και έρχονται σε δυσχερή θέση.

 

      Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το πολύτιμο χρόνο σας.

 

                                            Με ιδιαίτερη τιμή

                       Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο                                                                           Ο

        Πρόεδρος                                                          Γεν. Γραμματέας

Δημήτριος Κοντούρης                                  Ευάγγελος Παπαευαγγέλου

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά