Την Πέμπτη 01 Ιουνίου 2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία ανανέωσης αναγνώρισης αξιοπλοΐας των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ από την ΕΣΑΑ του ΓΕΕΘΑ, η οποία συμπεριέλαβε τις παρακάτω υπηρεσίες:

● U.S. Navy/Naval Air Systems Command/Airworthiness and Cybersafe Office (ACO).

● U.S. Air Force/Air Force Material Command – Air Force Life Cycle Management Center, Engineering and Technical Management/Services (AFLCMC/EN-EZ).

● U.S Army/Combat Capabilities Development Command, Aviation Missile Center, Aviation Engineering Directorate (AED).

Επισημαίνεται ότι η αρχική αναγνώριση του συστήματος αξιοπλοΐας των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έλαβε χώρα το α΄ εξάμηνο 2019, οπότε και εκδόθηκε το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Αναγνώρισης (Certificate of Recognition) με διάρκεια ισχύος 4 έτη και η ανανέωση αναγνώρισης διενεργήθηκε με την χρήση του European Military Airworthiness Document “Recognition Process” (EMAD R), το οποίο αποτελεί πρότυπη διεργασία αναγνώρισης αρχών αεροπορίας/αξιοπλοΐας.

Ειδικότερα, σ’ ότι αφορά στην διαδικασία ανανέωσης των ανωτέρω υπηρεσιών, αυτές περιλαμβάνουν την εκτέλεση όλων των δραστηριοτήτων αξιοπλοΐας, στους τομείς της σχεδίασης, παραγωγής και συντήρησης.

Η ΕΣΑΑ συγκροτήθηκε το 2021 και αποτελεί ανεξάρτητη οργανωτικά Μονάδα του ΓΕΕΘΑ επιπέδου Κλάδου, υπαγόμενη απευθείας στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, και αποστολή της είναι μεταξύ άλλων και η αναγνώριση αρχών αξιοπλοΐας του εξωτερικού, καθώς και των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και πιστοποιήσεων που εκδίδουν (πατήστε εδώ).