Απάντηση Παναγιωτόπουλου για τον Αποκλεισμό ΕΠΟΠ και ΕΜΘ από τα σχολεία LOW LEVEL HUMIΝT και Ξένων Γλωσσών

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Αποκλεισμός Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) και Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) από τα σχολεία LOW LEVEL HUMIΝT και Ξένων Γλωσσών», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

 Ο τομέας των πληροφοριών σε ένα δυναμικά μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, απαιτεί τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού των ΕΔ, προκειμένου να ανταποκρίνεται ανελλιπώς στις αυξημένες πληροφοριακές απαιτήσεις και να αξιολογεί διαρκώς τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες. Το Σχολείο LOW LEVEL HUMINT οργανώνεται και διεξάγεται από τη Διακλαδική Σχολή Πληροφοριών (ΔΙΣΧΠΛΗ) του ΓΕΕΘΑ και η πρόσκληση εκπαιδευομένων για την παρακολούθησή του δεν υπόκειται σε εξαιρέσεις μεταξύ ΕΠΟΠ ή ΕΜΘ, ενώ η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ΗUΜΙΝΤ και συνεπώς οι σχετικές εκπαιδεύσεις προϋποθέτουν πολυετή ειδική εκπαίδευση, πληροφοριακή εξειδίκευση και άριστη γλωσσομάθεια της χώρας στόχου. 

Οι Ειδικές Δυνάμεις των ΕΔ, αποτελούν κατ’ εξοχήν την κύρια δεξαμενή προσωπικού Υπαξιωματικών πληροφοριών για αποστολές ΗUΜΙΝΤ, και ως εκ τούτου, το προσωπικό τους, συμπεριλαμβανομένων των ΕΠΟΠ και ΕΜΘ, επιλέγεται για την υπόψη εκπαίδευση στο πλαίσιο των προαναφερομένων επιχειρησιακών απαιτήσεων. Επιπρόσθετα, οι εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις και το προσωπικό που εμπλέκεται σε θέματα πληροφοριών, χρησιμοποιούνται σε ειδικότητες με υψηλά επαγγελματικά προσόντα ικανά για εξυπηρέτηση ειδικοτήτων, όπως της Κυβερνοάμυνας, της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και άλλων πληροφοριακών -2- ειδικοτήτων που απαιτούν άριστη χρήση και γνώση πληροφορικής. 

Πέραν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο όπως συνεκτιμηθεί και το γεγονός ότι, στο ΠΝ και στην ΠΑ για όλους τους Υπαξιωματικούς, μηδέ εξαιρουμένων των ΕΠΟΠ και ΕΜΘ, παρέχεται σχετική εκπαίδευση, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν υφίστανται εξαιρέσεις προσωπικού από τα σχολεία πληροφοριών. Στο ίδιο πνεύμα, στα σχολεία εκμάθησης ξένων γλωσσών του Διακλαδικού Ινστιτούτου Γλωσσομάθειας των ΕΔ, η επιλογή των σπουδαστών πραγματοποιείται από τα ΓΕ, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε επιχειρησιακών αναγκών, προκειμένου να αξιοποιείται με το βέλτιστο δυνατό τρόπο το προσωπικό. 

Εν κατακλείδι, οι κατηγορίες στελεχών δεν υπόκεινται σε εξαιρέσεις στην επιλογή για εκπαίδευση για όλα τα σχολεία πληροφοριών, πλην των καθορισμένων κριτηρίων εξειδίκευσης του εκάστοτε αντικείμενου και των συναφών επιχειρησιακών αναγκών των ΓΕ για την εκπλήρωση της αποστολής τους, λαμβάνοντας υπόψη την κρισιμότητα της ορθής διαχείρισης των πληροφοριών. 


 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά