Δεν υπάρχει στοιχειοθετημένη πρόταση για τους ΑΣΣΥ- Ο θεσμός των Εθελοντών τείνει στην κατάργηση του

 




Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος με θέμα «Διατάραξη ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις από την εφαρμογή του ν.4609/2019. Αποκατάσταση ιεραρχικής ομαλότητας για Αξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ κρινόμενων κατά το ν.2439/1996», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τη παραγράφο 1 του άρθρου 32 του ν.4609/2019, για την προαγωγή στους βαθμούς του Λοχαγού και του Ταγματάρχη, και αντιστοίχων των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977 που κατετάγησαν μέχρι και το έτος 1989, ο χρόνος υπηρεσίας πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους, υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού. 

Απότοκη της εν λόγω διάταξης κατέστη η αναδρομική προαγωγή των ανωτέρω στελεχών στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων. Εν συνεχεία, με τη ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 13Α του άρθρου 36 του ν.3883/2010, όπως ισχύει, καθορίστηκε η αρχαιότητα των Αξιωματικών προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ έναντι των ομοιόβαθμων μονιμοποιηθέντων εθελοντών και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών. Ειδικότερα, οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων εθελοντών και εθελοντριών που προήχθησαν κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος. Τούτου δοθέντος, δύναται Αξιωματικός προερχόμενος από το θεσμό των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 να καταστεί αρχαιότερος Αξιωματικού προερχόμενου εξ ΑΣΣΥ, εφόσον προήχθη στο βαθμό σε προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 Οι ανωτέρω κατηγορίες των Αξιωματικών είναι διακεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού που υπάγονται σε διαφορετικό καθεστώς σταδιοδρομικής εξέλιξης για αυτό και τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για την κάθε κατηγορία. -2- 

Εν κατακλείδι, κατόπιν των παραπάνω, δεν κρίνεται σκόπιμη η εκ νέου τροποποίηση των διατάξεων που καθορίζουν την αρχαιότητα μεταξύ των αποφοίτων ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών - εθελοντριών. Ο θεσμός των Εθελοντών τείνει στην κατάργηση του, καθώς σχεδόν το σύνολο των Αξιωματικών του θεσμού έχουν προαχθεί στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, ο οποίος είναι ο καταληκτικός τους βαθμός και μέχρι το 2024 θα έχουν συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας οπότε θα τεθούν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ενώ παράλληλα οι εν λόγω κατηγορίες στελεχών εξακολουθούν και διαφοροποιούνται τόσο προς την εξέλιξη, όσο και προς την αρχαιότητα. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οποιαδήποτε μεταβολή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, το οποίο διέπει την Ιεραρχία και τις Προαγωγές των Αξιωματικών προέλευσης ΑΣΣΥ, δύναται να προκληθεί κατόπιν υποβολής στοιχειοθετημένης πρότασης από τα Γενικά Επιτελεία. 

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά