Το Πολεμικό Ναυτικό εκτυπώνει 3D Ασπίδες και το 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης σαπούνια- Όλα τα μέτρα στις ΕΔ Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Λήψη μέτρων για την καλή κατάσταση Υγείας υπηρετούντων στις Ένοπλες Δυνάμεις.», σας γνωρίζω, τα ακόλουθα: Για τα μέτρα προστασίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), έναντι της πανδημίας Covid-19, το ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ έχει οριστεί ως σύνδεσμος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με το Υπουργείο Υγείας, ώστε να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση και  εφαρμογή των οδηγιών για την πανδημία του κορωνοϊού.

 Στο πλαίσιο αυτό έχουν διαβιβασθεί στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ-ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ) σαφείς ενημερωτικές οδηγίες για το νέο στέλεχος του κορωνοϊού (τρόπος μετάδοσης της νόσου, συμπτώματα, ορισμός ύποπτου κρούσματος-στενής επαφής, προφύλαξη, ασθενείς με ήπια συμπτώματα της νόσου, διαχείριση στενών επαφών, ταξιδιωτικές οδηγίες, πληροφορίες για την νόσο από τον ΕΟΔΥ) για ενημέρωση και απαρέγκλιτη εφαρμογή τους από όλο το προσωπικό και τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΕΔ. Τα εντελλόμενα υγειονομικά μέτρα που εφαρμόζονται διαρκώς επικαιροποιούνται, πάντα σε απόλυτη σύμπλευση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ, από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, παρόλο που η μεθοδολογία τους είχε ήδη ξεκινήσει προ της εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου στη Χώρα.  Αναλυτικότερα:  Έχουν κατ' επανάληψη τονιστεί και εφαρμόζονται όλα τα μέτρα ατομικής υγιεινής και υγιεινής εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών, Μονάδων, Πολεμικών Πλοίων και Ιπταμένων Μέσων των ΕΔ. Μάλιστα αναλυτικές οδηγίες ευρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ.  Οι Υπηρεσίες, Μονάδες και τα Πολεμικά Πλοία, τελούν σε διαρκή ετοιμότητα για τη διαχείριση πιθανών μολυσματικών κρουσμάτων, καθώς και επιδημιολογική εποπτεία.  Μετά από ενημέρωση των Προϊσταμένων των Υγειονομικών Υπηρεσιών,  έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού σε θαλάμους, σε κοινόχρηστους χώρους, σε αίθουσες ενημέρωσης καθώς και σε μεταφορικά μέσα. Επισημαίνεται ότι, η ενημέρωση αυτή είναι διαρκής. Παράλληλα, γίνεται συνεχώς έλεγχος, από το προσωπικό των Υγειονομικών Υπηρεσιών,
-3-

 ./. 
της σωστής εφαρμογής των μέτρων ατομικής υγιεινής, με ανάλογη προμήθεια και παροχή των απαιτουμένων υλικών.  Επικαιροποιούνται συνεχώς τα μέτρα πρόληψης ιογενών λοιμώξεων και ειδικότερα για τον Covid-19, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) της Χώρας.  Τηρείται ετοιμότητα των Υγειονομικών Σχηματισμών για υποδοχήαπομόνωση και διαχείριση, με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, «ύποπτων» κρουσμάτων Covid-19.  Τηρούνται και διαρκώς αυξάνονται τα αποθέματα απαραίτητων υλικών που απαιτούνται για τη διαχείριση «ύποπτων» κρουσμάτων με την εξασφάλιση του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και ειδών απολύμανσης.  Στο παραπάνω πλαίσιο τα στρατιωτικά εργοστάσια έχουν προσαρμόσει πλέον τις παραγωγικές δυνατότητές τους σε υλικά και προμήθειες ώστε να συντρέξουν στην εθνική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.   Συγκεκριμένα: Στην 441 Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού έχει ξεκινήσει η παραγωγή αντισηπτικού διαλύματος από κατασχεμένες ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης, με αρχικό σχεδιασμό διάθεσης 20.000 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων, 1.500 φιαλών των 400 χιλιοστόλιτρων για την κάλυψη των αναγκών του ΓΕΕΦ και 13.500 φιαλών του ενός λίτρου για το Υπουργείο Υγείας. Επίσης, λειτουργούν δύο γραμμές παραγωγής ανά οκτώ ώρες, κατασκευάζοντας ημερησίως 1.200 φιάλες των 400 χιλιοστόλιτρων ή 5.000 φιάλες του ενός λίτρου, για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής μέριμνας που προκύπτουν βάσει του ολοκληρωμένου σχεδιασμού υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας που έχει γίνει από τα Επιτελεία. Στο 700 Στρατιωτικό Εργοστάσιο (ΣΕ) άρχισε και συνεχίζεται αδιάλειπτα η παραγωγή ποσότητας απλών χειρουργικών μασκών για την ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών, τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και του Υπουργείου Υγείας. Έχουν παραχθεί ήδη 50.000 μάσκες, ενώ το 700 ΣΕ έχει προχωρήσει στην προμήθεια πρώτων υλών και συνεχίζεται η κατασκευή επιπλέον 100.000 μασκών. Στο 691 Βιομηχανικό Εργοστάσιο Βάσης λειτουργεί γραμμή παραγωγής για την κάλυψη αναγκών σε υγρούς αντισηπτικούς σάπωνες και διαλύματα υποχλωριώδους νατρίου. Σε αντίστοιχο εργαστήριο του Πολεμικού Ναυτικού παράγονται ποσότητες
-4-

 ./. 
αντισηπτικού διαλύματος και εκτυπώνονται με μέριμνα της Υπηρεσίας σε 3D εκτυπωτές, ασπίδες προστασίας προσώπου (face shields).  Τα εργαστήρια και ειδικά τμήματα των ΣΝ βρίσκονται σε ετοιμότητα για διενέργεια διαφόρων εξετάσεων σχετικών περιστατικών. Επιπρόσθετα λειτουργεί στο Τμήμα Έρευνας του 251 ΓΝΑ, εργαστήριο Μοριακού Ελέγχου, για προσδιορισμό του νέου κορωνοϊού.    Τα κριτήρια για τη διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου ανίχνευσης του Covid19 εκδίδονται και συνεχώς επικαιροποιούνται από τον ΕΟΔΥ. Τα κριτήρια αυτά τηρούνται πιστά και από τις ΕΔ.  Βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσληψη ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού σε κρίσιμες ειδικότητες, καθώς και επικουρικού προσωπικού (βοηθοί νοσηλευτών και τραυματιοφορείς).  Έχουν ληφθεί, εφαρμόζονται και διαρκώς επικαιροποιούνται υγειονομικά μέτρα που αφορούν στην γενικότερη λειτουργία των ΣΝ, για την πρόληψη εμφάνισης κρουσμάτων σε αυτά (διαλογή των προσερχόμενων στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των ΣΝ προς αποφυγή διασποράς του ιού, αναστολή ραντεβού τακτικών εξωτερικών ιατρείων, αναστολή τακτικών χειρουργείων, αναβολή εξέτασης χρόνιων και τακτικών οδοντιατρικών περιστατικών, δραστικός περιορισμός του επισκεπτηρίου, απολύμανση χώρων, δραστικός περιορισμός της λειτουργίας υγειονομικών επιτροπών).    Έχει ήδη ληφθεί και εφαρμόζεται το μέτρο της αναστολής των αδειών του υγειονομικού προσωπικού για να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των Υγειονομικών Σχηματισμών, με βάση την πιθανότητα αύξησης του αριθμού των νοσηλευομένων κρουσμάτων της νόσου.  Εφαρμόζεται πρόγραμμα εντατικής εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου υγειονομικού και νοσηλευτικού προσωπικού των ΣΝ.  Εκτελούνται, με μέριμνα των Διοικήσεων, συχνές θερμομετρήσεις προσωπικού.  Αυξήθηκαν δραστικά τα μέτρα υγιεινής, αερισμού και απολύμανσης εγκαταστάσεων και υγειονομικής υποστήριξης προσωπικού.  Πραγματοποιήθηκε, με μέριμνα των Γενικών Επιτελείων και των Διοικήσεων προμήθεια επαγγελματικών ατμοκαθαριστών για απολύμανση χώρων.  Ξεκίνησε η χορήγηση ενός κυτίου που περιέχει μάσκες, γάντια και
-5-

 ./. 
αντισηπτικά για την προστασία των οπλιτών.  Οι Διοικήσεις – Διευθύνσεις δίνουν οδηγίες και ενημερώνουν το προσωπικό τους για τη σκοπιμότητα των μέτρων πρόληψης, που ήδη εφαρμόζονται, ενώ δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον έλεγχο εφαρμογής τους.  Αναφορικά με την ανάγκη διασφάλισης της ψυχικής υγείας στρατευσίμων και προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, από το 2013 έχει εγκριθεί και εφαρμόζεται πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και 24ωρη τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης από το Διακλαδικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΚΨΥΕΔ), επ’ ωφελεία όλου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Πέραν αυτού τα Γενικά Επιτελεία έχουν εκπονήσει και θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχετικό πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Μονάδων και από τα εξειδικευμένα Τμήματα Ψυχοκοινωνικής Μέριμνας, όπου αυτά υφίστανται. Επίσης, έχουν ληφθεί από τα Γενικά Επιτελεία, κατόπιν οδηγιών της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ και άλλα μέτρα, τόσο διοικητικού χαρακτήρα όσο και διοικητικής μέριμνας, για την αποτροπή διάδοσης του ιού. Πιο συγκεκριμένα:  Οι Στρατολογικές Υπηρεσίες παρέχουν ηλεκτρονική εξυπηρέτηση στο κοινό με την ενεργοποίηση της διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και διεκπεραίωσης πάσης φύσης στρατολογικών υποθέσεων.  Υιοθετήθηκε η διαδικασία της άυλης συνταγογράφησης και για τους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ.  Χορηγήθηκαν  Μέσα Αυτοπροστασίας και ειδική κάψουλα μεταφοράς ασθενών στο προσωπικό των μέσων που εκτελεί αεροδιακομιδές.  Έγινε αναστολή της λειτουργίας των Στρατιωτικών Δικαστηρίων και Εισαγγελιών.  Εφαρμόστηκαν περιορισμοί και ανεστάλη η ακαδημαϊκή λειτουργία των Στρατιωτικών Σχολών και λοιπών Εκπαιδευτικών Κέντρων των Ενόπλων Δυνάμεων.  Εφαρμόστηκε αναστολή λειτουργίας των Στρατιωτικών Λεσχών, Γυμναστηρίων και των βρεφονηπιακών σταθμών των Ενόπλων Δυνάμεων.   Χορηγήθηκαν άδειες ειδικού σκοπού ενώ παράλληλα, όπου αυτό καθίσταται εφικτό, η στελέχωση των Υπηρεσιών εκτελείται με το απαραίτητο
-6-

 ./. 
προσωπικό και εκ περιτροπής για την αποφυγή συγχρωτισμού.  Έχουν αναβληθεί όλες οι ενημερώσεις σε μεγάλες αίθουσες και έχουν ανασταλεί όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις και επισκέψεις.  Μετατέθηκε χρονικά η κατάταξη οπλιτών της επομένης ΕΣΣΟ στον ΣΞ και την ΠΑ για τον Ιούνιο. Πέραν των ανωτέρω το ΥΠΕΘΑ,  σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ε.Σ.Υ. και του κοινωνικού συνόλου έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:  Διατέθηκε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων για τη στελέχωση μονάδων και δομών του Υπουργείου Υγείας (Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, Κέντρο Υγείας Τσοτυλίου, Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).   Διατέθηκαν σπουδαστές της ΣΣΑΣ και της ΣΑΝ, ως επικουρικό προσωπικό γραμματειακής υποστήριξης, στα εργαστήρια αναφοράς Covid-19 Θεσσαλονίκης και Αθήνας αντίστοιχα.  Διατέθηκαν εγκαταστάσεις σκηνικού υλικού σε Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως χώρος υποδοχής υπόπτων κρουσμάτων. Επιπρόσθετα και σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, διατέθηκε το ΝΙΜΤΣ ως νοσοκομείο αναφοράς, για 4 μήνες, ώστε να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες που συνδέονται με την αντιμετώπιση του Covid-19. Για το λόγο αυτό ενισχύθηκε με πιστώσεις για εκτεταμένες ανακατασκευές, καθώς και με επιπλέον προσωπικό. Τέλος, ο προϋπολογισμός του ΥΠΕΘΑ για το τρέχον έτος ενισχύθηκε μέχρι στιγμής με πιστώσεις συνολικού ποσού 3.370.000 για την αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19. Όλα τα παραπάνω αποτελούν τα πλέον πρόσφατα, πρόσφορα και πρόσθετα υγειονομικά μέτρα που ήδη εφαρμόζονται και διαρκώς επικαιροποιούνται, σύμφωνα πάντοτε με τις κατευθύνσεις ΕΟΔΥ, από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων, παρόλο που η μεθοδολογία μέτρων είχε ήδη ξεκινήσει προ της εμφάνισης κρουσμάτων της νόσου στην Χώρα. Τα παραπάνω μέτρα μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει καθόσον τα κρούσματα στις Ένοπλες Δυνάμεις τηρούνται ποσοστιαία πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο του
 -7- 

γενικού πληθυσμού, χωρίς όμως αυτό να μας εφησυχάζει. Σε κάθε περίπτωση, σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία παρακολουθούμε επισταμένως όλες τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και με βάση αυτές λαμβάνουμε διαρκώς νέα προληπτικά μέτρα εφόσον αυτά απαιτούνται.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά