ΠΟΜΕΝΣ: Βαθμολογική Εξέλιξη Αξκών Ειδικών Καταστάσεων Αποφοίτων ΑΣΣΥΑξιότιμοι  κ.κ.  Υπουργοί,  Αξιότιμοι  κ.κ.  Βουλευτές  της  Διαρκούς Επιτροπής  Εθνικής  Άμυνας  και  Εξωτερικών  Υποθέσεων,  Αξιότιμε  κ.  Γενικέ Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,       
1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν διεξοδικής μελέτης επαναφέρει για επίλυση ένα θέμα που αφορά τη σταδιοδρομική βαθμολογική εξέλιξη των Αξκών Ειδικών Καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσίας εδάφους) αποφοίτων ΑΣΣΥ, το οποίο έχει αναδειχθεί και στο παρελθόν με τα (στ) και (ζ) σχετικά.
2. Στις κατηγορίες των Ειδικών Καταστάσεων μεταφέρονται οι Αξκοί, οι οποίοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα παρουσιάζουν  βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως και κρίθηκαν για τη σωματική τους ικανότητα από τις αρμόδιες κατά κλάδο υγειονομικές επιτροπές σύμφωνα με τον ειδικό πίνακα νοσημάτων του Π.Δ.11/2014.
3. Οι καταστάσεις των Αξκών, οι διαδικασίες για την μεταφορά από μία κατάσταση σε άλλη και οι λοιπές διατυπώσεις εμφαίνονται στο Ν.Δ.1400/1973. Έτσι ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 η Υπηρεσία Γραφείου, στην παρ. 1 του άρθρου 14α η Ελαφρά  Υπηρεσία,  στην παρ. 1 του άρθρου 15 η Υπηρεσία  Ξηράς και στην παρ. 1 και 2 του άρθρου 16 η Υπηρεσία Εδάφους.
4. Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 αναφέρεται: 
«10. Ο ανώτερος βαθμός, μέχρι του οποίου μπορούν να εξελιχθούν οι αξιωματικοί των Ειδικών καταστάσεων και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι:
α. Ταξιάρχου ή Αρχιπλοιάρχου
Οι αξιωματικοί:
(1) Υπηρεσίας Γραφείου.
(2) Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους.
β. Υποπλοιάρχου
Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Γραφείου Πληρωμάτων Στόλου.
γ. Ανθυποπλοιάρχου
Οι αξιωματικοί Υπηρεσίας Ξηράς Πληρωμάτων Στόλου».
5. Σύμφωνα με την παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 οι καταληκτικοί βαθμοί είναι οι εξής:
«ε. Για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ:
(1)Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου, αποφοίτους της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου.
(2) Συνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου για τους Αξιωματικούς:
α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς, αποφοίτους Σχολής Πολέμου Στρατού Ξηράς (ΣΠΣΞ).
β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού, αποφοίτους Ναυτικής Σχολής Πολέμου (ΝΣΠ).
γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, αποφοίτους Αεροπορικής Σχολής Πολέμου (ΑΣΠ).
δ) Ελαφράς Υπηρεσίας των Κοινών Σωμάτων.
(3) Αντισυνταγματάρχης και αντίστοιχοι για τους κάτωθι Αξιωματικούς που δεν είναι απόφοιτοι ΣΠΣΞ, ΝΣΠ ή ΑΣΠ, ή είναι απόφοιτοι με βαθμό χαμηλότερο του «λίαν καλώς»:
α) Ελαφράς Υπηρεσίας του Στρατού Ξηράς.
β) Υπηρεσίας Ξηράς του Πολεμικού Ναυτικού.
γ) Υπηρεσίας Εδάφους της Πολεμικής Αεροπορίας.
(4) Λοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Υπηρεσίας Γραφείου που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ.
(5) Υπολοχαγός και αντίστοιχοι για τους Αξιωματικούς Ελαφράς Υπηρεσίας του ΣΞ, Υπηρεσίας Ξηράς του ΠΝ και Υπηρεσίας Εδάφους της ΠΑ που προέρχονται από Υπαξιωματικούς αποφοίτους ΑΣΣΥ».
6. Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.2439/1996 και του Ν.3883/2010 σε συνδυασμό με τη χρονολογική μεταφορά στην Ειδική Κατάσταση, οι Αξκοί προερχόμενοι από ΑΣΣΥ για την σταδιοδρομική βαθμολογική τους εξέλιξη διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
α. Αξκοί του ΣΞ και της ΠΑ που υπάγονται στον Ν.2439/1996 και μεταφέρθηκαν σε Ειδική Κατάσταση πριν την 24/09/2010, οι οποίοι εξελίσσονται βαθμολογικά ομαλά χωρίς καμία διάκριση.
β. Αξκοί του ΠΝ που υπάγονται στον Ν.2439/1996 και μεταφέρθηκαν σε Ειδική Κατάσταση πριν την 24/09/2010, οι οποίοι υφίστανται διάκριση.
γ. Αξκοί του ΣΞ και της ΠΑ που υπάγονται στον Ν.2439/1996 και μεταφέρθηκαν σε Ειδική Κατάσταση μετά την 24/09/2010, οι οποίοι υφίστανται διάκριση.
δ. Αξκοί του ΣΞ, της ΠΑ και του ΠΝ που υπάγονται στον Ν.3883/2010 και μεταφέρθηκαν σε Ειδική Κατάσταση μετά την 24/09/2010, οι οποίοι υφίστανται διάκριση.
7. Επίσης όσοι Αξκοί κρίθηκαν για μεταφορά στην Ειδική Κατάσταση ενώ διάνυαν το βαθμό του Ταγματάρχη παραμένουν στάσιμοι σε αυτό το βαθμό, παρότι ρητά δεν προβλέπεται για αυτούς τέτοια νομοθετική διάταξη. Ομοίως δεν προβλέπεται τέτοια διάταξη και για τους Λοχαγούς που ανήκουν στην κατηγορία της ελαφράς υπηρεσίας, της υπηρεσίας ξηράς και της υπηρεσίας εδάφους.
8. Είναι πολύ θετικό ότι δεν έχουν καμία επίπτωση στην βαθμολογική τους εξέλιξη οι Αξκοί Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, οι μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, τα αντίστοιχα στελέχη υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού), και οι αντίστοιχοι Μόνιμοι Υπάλληλοι του ευρύτερου Δημοσίου κ.α. Επίσης στους Αστυνομικούς, στο Λιμενικό και Πυροσβεστικό προσωπικό που μετατάσσονται σε υπηρεσία γραφείου, λόγω παθήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, χορηγείται μηνιαίο επίδομα τριακοσίων (300) ευρώ σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.3554/2007.
9. Στην οικουμενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξαγγέλλονται οι αρχές οι οποίες αναγνωρίζουν την εγγενή αξιοπρέπεια και αξία και τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των μελών της ανθρώπινης κοινωνίας, ως θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο. Μεταξύ άλλων αναφέρεται «Μην κάνεις διακρίσεις: Αυτά τα δικαιώματα ανήκουν σε όλους, ανεξάρτητα από τις διαφορές µας» και «Είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του Νόμου: Ο Νόμος είναι ίδιος για όλους. Πρέπει να φέρεται σε όλους μας δίκαια». Έτσι η εφαρμογή της αρχής της ισότητας και της απαγόρευσης της διακριτικής μεταχείρισης αναγνωρίζονται σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπου απαγορεύονται ρητά οι διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.
10. Συνεπώς με την εφαρμογή όλων των παραπάνω πολύπλοκων κριτηρίων, στους Αξκούς αποφοίτους ΑΣΣΥ Ειδικών Καταστάσεων επήλθαν οι κάτωθι επιπτώσεις:
α. Τέθηκαν κατώτεροι ιεραρχικά κατά βαθμό, έναντι κατωτέρων τους που προήχθησαν και έτσι ανατράπηκε η ισορροπία και η ομαλότητα των προαγωγών και διαταράχθηκε, καταστρατηγήθηκε, και άλλαξε η ιεραρχία των ΕΔ.
β. Έναντι των ομοιοβάθμων τους που προήχθησαν, μειώθηκαν οι μισθολογικές τους αποδοχές και μετά την έξοδο τους από το στράτευμα μειώθηκαν οι συνταξιοδοτικές τους αποδοχές, διότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη βαθμολογική τους εξέλιξη.
γ. Εμφαίνεται ως ιδιότυπη «επιβαλλόμενη ποινή» και «τιμωρία» η απότομη διακοπή της βαθμολογικής τους σταδιοδρομικής εξέλιξης με αποτέλεσμα τη διαταραχή της προϋπάρχουσας ισορροπίας και τη βίαιη ατομική, οικογενειακή, κοινωνική, νομική, διοικητική και υπηρεσιακή προσαρμογή, οι οποίες επιδρούν αρνητικά και σε άλλα στελέχη που διακριβώνουν αυτή την κατάσταση.
δ. Δεν τους επιτρέπεται να μετέχουν ισότιμα στην κοινωνική δράση διότι εργάζονται έχοντας υποστεί διάκριση που δεν εμπνέει το αίσθημα δικαίου και τον απαιτούμενο σεβασμό της κρίσης της υπηρεσίας απέναντί τους. Είναι οι μοναδικοί που έχουν υποστεί διακριτή μεταχείριση και δεν έχουν ισότιμη βαθμολογική μεταχείριση έναντι όλων των άλλων όμοιων κατηγοριών στρατιωτικού μονίμου προσωπικού καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και του Δημοσίου τομέα.
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων Αξιότιμε  κ.  Γενικέ  Γραμματέα, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,
11. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναγνωρίζει το δίκαιο αυτό αίτημα και προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η σταδιοδρομική βαθμολογική εξέλιξη των Αξκών Ειδικών Καταστάσεων (υπηρεσίας γραφείου, ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας ξηράς υπηρεσίας εδάφους) αποφοίτων ΑΣΣΥ:
α. Εισηγείται την κατάργηση των υποπαρ. β και γ της παρ. 10 του άρθρου 3 του Ν.2439/1996 και την τροποποίηση ολόκληρης της παρ. ε΄ του άρθρου 23 του Ν.3883/2010 διατυπωμένη όπως παρακάτω:
«ε. Οι καταληκτικοί βαθμοί για τους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων όλων των Κλάδων των ΕΔ είναι: Ταξίαρχος και αντίστοιχοι για τους Αξκούς Υπηρεσίας Γραφείου, Ελαφράς Υπηρεσίας, Υπηρεσίας Ξηράς και Υπηρεσίας Εδάφους».
β. Προτείνει τη συμπερίληψη, το συντομότερο δυνατόν, στους πίνακες κρίσεων για προαγωγή όσων διανύουν το βαθμό του Ταγματάρχη και του Λοχαγού (οι ελαφράς υπηρεσίας, οι υπηρεσίας ξηράς, οι υπηρεσίας εδάφους) και καμία τέτοια νομοθετική διάταξη. 
γ. Θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα είναι μείζονος ηθικής σημασίας που έχει άμεση σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των Νόμων που θέτουν συγκεκριμένα πρότυπα και προστατεύονται ως νόμιμα δικαιώματα κατά το διεθνές, το ευρωπαϊκό και το εθνικό δίκαιο, όπου απαγορεύονται ρητά οι διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας.
δ. Αφού στη αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου του Ν. 3883/2010 δεν αναγράφεται τίποτα για το άρθρο 23, αντιλαμβανόμαστε πλέον του διοικητικού και νομικού ερείσματος που υπάρχει, ότι είναι υποχρέωση όλων μας να εμπνέουμε και να επιδεικνύουμε στα υπόψη στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τον απαιτούμενο σεβασμό που τους αρμόζει καθώς και το αίσθημα δικαίου της υπηρεσίας απέναντί τους, όπως ακριβώς ισχύει και για τους αντίστοιχους Αξκούς Ειδικών Καταστάσεων που ανήκουν στην κατηγορία των μονιμοποιηθέντων Εθελοντών του Ν.Δ. 445/74, τις μονιμοποιηθείσες Εθελόντριες του Ν.705/77, των στελεχών υπηρεσίας γραφείου των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας (Αστυνομίας, Πυροσβεστικής, Λιμενικού) και των αντίστοιχων Μονίμων Υπαλλήλων του ευρύτερου Δημοσίο, οι οποίοι πολύ σωστά δεν έχουν καμία διάκριση στην σταδιοδρομική βαθμολογική τους εξέλιξη.
12. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η άρση τέτοιου είδους διοικητικών διακρίσεων προάγει το αξιόμαχο των στελεχών των Ε.Δ. οι οποίοι αδιαμφισβήτητα μη φειδόμενοι κόπου και χρόνου υπερβαίνουν καθημερινά τον εαυτό τους για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους και όταν χωρίς υπαιτιότητά τους παρουσιάσουν βλάβες ή νοσήματα, συνεπεία τραυματισμού ή παθήσεως, η Υπηρεσία δεν θα τους ξεχάσει ούτε στην ειρήνη ούτε (ου μη γένοιτο) στον πόλεμο.
13. Εισηγητής θέματος: Λγός (ΜΧ-ΕΥ) Μητσάκος Νικόλαος Τομεάρχης Γραμματείας Παραγωγικών Σχολών ΑΣΣΥ τηλ. 6974483724.
14. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Διοικητικών Θεμάτων και Προσωπικού, Τχης (ΑΠΒ) Θεόδωρος Κουτσίδης τηλ. 6944055135.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

1 σχόλια:

  1. Αγαπητή ΠΟΜΕΝΣ συμφωνώ απόλυτα να μπορούν όλοι οι συνάδελφοι να προάγονται γιατί είναι και οικονομικό το θέμα μιας και με τις τόσες περικοπές που έχουμε δεχτεί ο μισθός μας παραμένει χαμηλός από την στιγμή που τα πάντα έχουν πάρει αυξήσεις συν τα περιβόητα φροντιστήρια που μας έχουν γονατίσει.
    Αλλά παρακαλώ πολύ αφήστε επιτέλους ήσυχους τους εθελοντές του ν.445/74 που σε κάθε ευκαιρία δεν ξεχνάτε να τους μειώνεται και μιας και λέτε να μην γίνονται διακρίσεις σύμφωνα με τον ΟΗΕ εσείς δυστυχώς πέφτετε στο ίδιο ατόπημα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά