Μισθολογικές διαφορές μαθητών παραγωγικών σχολών Ε.Δ. και Σ.Α.

Π.Ο.Ε.Σ. - Μισθολογικές διαφορές μαθητών παραγωγικών σχολών Ε.Δ. και Σ.Α.
ΘΕΜΑ Μισθολογικές Διαφορές Μαθητών Παραγωγικών Σχολών Ε.Δ. και Σ.Α.
ΣΧΕΤ : Ν.4472/2017 (ΦΕΚ Α΄ 74, «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις»)
1. Με το παρόν έγγραφό μας, σας μεταφέρουμε την πικρία και αδικία που αισθάνονται οι μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών (ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ, ΣΣΑΣ, ΣΜΥ, ΣΜΥΝ, ΣΜΥΑ), όπως μας την επικοινώνησαν οι ίδιοι, έναντι των μαθητών των αντιστοίχων σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφορικά με το ύψος των αποδοχών τους.
2. Με την παράγραφο 6 του άρθρου 126 του σχετικού προβλέπεταιι ότι η μισθολογική κατάταξη μαθητών των Σχολών είναι, από 01.1.2017 και εφεξής, η εξής:
α. Ενόπλων Δυνάμεων:  
(1) Μαθητές Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) λαµβάνουν το 10% του Μ.Κ. 25 της Α΄ Κατηγορίας, ήτοι 1.575,00 ευρώ Χ 10% = 157,50 ευρώ.
(2) Μαθητές Σχολών Μονίµων Υπαξιωµατικών (Α.Σ.Σ.Υ.) λαµβάνουν το 8% του Μ.Κ. 17 της Β΄ Κατηγορίας, ήτοι 1.485,00 ευρώ Χ 8% = 118,80 ευρώ.
β. Σωµάτων Ασφαλείας:
(1) Δόκιµος Αστυφύλακας και αντίστοιχοι λαµβάνουν:
(α) το 33% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, ήτοι 985,00 ευρώ Χ 33% = 325,05 ευρώ και
(β) το 35% του Μ.Κ. 28 της Β΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης, ήτοι 985,00 ευρώ Χ 35% = 344,75 ευρώ.
(2) Δόκιµος Υπαστυνόµος και αντίστοιχοι λαµβάνουν:
(α) το 54% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 54% = 623,70 ευρώ.
(β) το 56% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου έτους φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 56% = 646,80 ευρώ και
(γ) το 58% του Μ.Κ. 35 της Α΄ Κατηγορίας κατά το τέταρτο έτος φοίτησης, ήτοι 1.155,00 ευρώ Χ 58% = 669,90 ευρώ.
3. Η ως άνω διαφοροποίηση γίνεται ευκρινέστατη και μάλιστα σχολιάζεται μεταξύ των πρωτοετών (ειδικώς) μαθητών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και των συμμαθητών τους Δοκίμων Σημαιοφόρων του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., που αισθάνονται έντονα την πικρία και την αδικία, καθόσον κάνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα [στρατωνίζονται, εκπαιδεύονται, αθλούνται, σιτίζονται κλπ ακριβώς στην ίδια σχολή (ΣΝΔ)], αλλά αμείβονται υποδεέστερα, δηλαδή ο πρωτοετής μαθητής του ΠΝ λαμβάνει μισθό 157,50 ευρώ ενώ ο πρωτοετής συμμαθητής του τού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνει σχεδόν τετραπλάσιο μισθό 623,70 ευρώ και ο τεταρτοετής μαθητής του ΠΝ λαμβάνει μισθό 157,50 ευρώ, ενώ ο τεταρτοετής συμμαθητής του τού Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνει σχεδόν πενταπλάσιο μισθό 669,90 ευρώ.
4. Αν και ανατρέξαμε τόσο στην αιτιολογική έκθεση του σχετικού νόμου, όσο και στα λοιπά κείμενα που τον συνοδεύουν στη Βουλή των Ελλήνων, εν τούτοις δεν βρήκαμε κάποια πειστική εξήγηση γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση.
5. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να αποσβεστεί η πικρία που αισθάνονται οι μαθητές των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, παρακαλούμε όπως:
α. Μας γνωρίσετε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των μισθών των μαθητών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων έναντι των μισθών των μαθητών των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
β. Εξετάσετε τη δυνατότητα εναρμόνισης των μισθών των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων με τους μισθούς των μαθητών των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, με αύξηση των πρώτων.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά