Ανακληθέντες εξ Εφεδρείας Μόνιμοι Υπαξιωματικοί

Αισθήματα προβληματισμού επικρατούν στις τάξεις των μελών μας και γενικότερα στους συναδέλφους προέλευσης από τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ),  αναφορικά με το ζήτημα της διαφορετικής αντιμετώπισης αυτών (Υπαξιωματικοί και Ανθυπασπιστές) που ανακλήθηκαν από την Εφεδρεία ως Μόνιμοι και αποστρατεύθηκαν, πριν την ισχύ του Ν.3978/2011 (ΦΕΚ 137 Α’) έναντι των αντίστοιχων οι οποίοι αποστρατεύθηκαν μετά την εφαρμογή αυτού.
Ως Σύνδεσμος θα επιλέξουμε την ήπια προσέγγιση του ζητήματος και θα εστιάσουμε μόνο στα κενά και τις αρρυθμίες που προκαλεί το ισχύον πλαίσιο.
Σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.Δ.445/1974 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Περί Ιεραρχίας και προαγωγών των Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών  Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», όπως αυτό ίσχυε πριν την τροποποίηση του Ν.3883/2010 (ΦΕΚ 167 Α’) (παρ. 7, άρθρο 110), καθορίζεται ότι: «1. Οι   Ανθυπασπισταί   και  Υπαξιωματικοί  οι  ευρισκόμενοι  εν αποστρατεία και ανακαλούμενοι εις  την  ενεργόν  υπηρεσίαν  φέρουν τον βαθμόν ον εκέκτηντο προ της αποστρατείας των.   2.  Εάν  είχεν  απονεμηθή εις αυτούς αποστρατευτικός βαθμός φέρουν τούτον, εφ’ οσον εν τω μεταξύ προήχθη εν ενεργεία εις τον βαθμόν  αυτόν και υπηρετεί νεώτερος των.   3.  Οι  ανακαλούμενοι  εις  την ενεργόν υπηρεσίαν δεν δύνανται να προαχθούν, πλην της περιπτώσεως της επ’ ανδραγαθία προαγωγής».
Εν αντιδιαστολή με τα ανωτέρω, διαφορετικής αντιμετώπισης τυγχάνουν οι Μόνιμοι Αξιωματικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.2439/1996 (ΦΕΚ 219 Α’) και ανακαλούνται στην ενεργό υπηρεσία, διότι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παρ. 4-9 του άρθρου 23 του υπόψη νόμου, παρέχεται δυνατότητα προαγωγής μέχρι και δύο βαθμούς.
Ο ΣΑΣΜΥ απέστειλε έγγραφο στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και προσβλέπει σε πρωτοβουλίες για την άρση της αδικίας.
Διαβάστε το έγγραφο του Συνδέσμου παρακάτω:
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά