Παναγιωτόπουλος: Για τα θέματα ΑΣΣΥ (ΣΜΥ) περιμένουμε απάντηση του ΥΠΕΚΥ

 


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης, με θέμα «Πληθώρα ζητημάτων εκτός νομοθετικής πρόβλεψης για τους απόφοιτους ΑΣΣΥ (ΣΜΥ)», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.3865/2010 (Α΄120), ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), που έχει καταταγεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 01 Ιανουαρίου 2015 και μετά, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας. 

 Ως εκ τούτων, δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου έχει το στρατιωτικό προσωπικό που έχει καταταγεί έως την 31 Δεκεμβρίου1995, εφόσον θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από 01 Ιανουαρίου 2015 και εντεύθεν. Περαιτέρω, από 01 Ιανουαρίου 2017, για την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου, ισχύουν τα μεταβατικά ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, όπως καθορίστηκαν με την Κ.Υ.Α. (Β΄4005/2016). Ειδικότερα, προβλέπεται η καταβολή από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Επίσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016 (Α΄85) το συνολικό αυτό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη, ορίζεται σε 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου. 

Παρά το γεγονός ότι, τα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα είναι αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ), το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για τα στελέχη των Ε.Δ., με το υπό στοιχεία Φ.846/9/16570/Σ.4925/05-03-2020 έγγραφό του έχει αποστείλει αίτημα στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ., με το οποίο ζητά για την αναγνώριση της υπόψη 3ετίας, όπως καθοριστεί καταβολή μειωμένων εισφορών σε ποσοστό 6,67% επί των συντάξιμων αποδοχών που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερομένου, και συνεπώς, τελούμε εν αναμονή της σχετικής απαντήσεως του ΥΠ.Ε.Κ.Υ.. Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα της ειδικής εισφοράς 1% επί των τακτικών αποδοχών των στελεχών των ΕΔ, που αποδίδεται υπέρ των Μετοχικών Ταμείων, κατόπιν σχετικής πρότασης της Πολιτικής Ηγεσίας του ΥΠΕΘΑ, η εν λόγω εισφορά καταργήθηκε με σχετική διάταξη του ν.4997/2022 (Α΄217), αποδεικνύοντας εμπράκτως την πάγια βούλησή της για την ρεαλιστική αντιμετώπιση των αιτημάτων των στελεχών και την επίλυση τυχόν αδικιών. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά