ΠΟΕΣ: Πολλα προβλήματα αναζητούν λύση

 


Τις τελευταίες μέρες μέσα από διάφορα ρεπορτάζ έχει δημοσιοποιηθεί ότι

έχουν αναληφθείπρωτοβουλίες από τον Α/ΓΕΕΘΑ για νέο μισθολόγιο στις ΕΔ.
Τόσο η είδηση, όσο και η μη διάψευσή της μας προκάλεσε ισιαίτερη
έκπληξη. Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο εάν προηγουμένως δεν έχουν
αφουγκραστεί τα προβλήματα των στρατιωτικων; Άραγε πόσο κοντά
αισθάνονται τα στελέχη των ΕΔ τη φυσική τους Ηγεσία; Για ποιον λόγο
εξακολουθούν να υφίστανται οικονομικές εκκρεμότητες που αφορούν
δεδουλευμένα του προσωπικού; Ποιοι είναι οι λόγοι που επιτάσσουν
αντικατάσταση του υφιστάμενου μισθολογίου αντί για βελτίωσή του; Τα
ερωτήματα είναι πολλά, οι απαντήσεις ελάχιστες. Η ΠΟΕΣ δεν μπορεί να
μείνει αμέτοχη σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ζητάει εξηγήσεις εφόσον οι
πληροφορίες αληθεύουν.


ΘΕΜΑ:   Μέριμνα Προσωπικού - Οικονομικά

ΣΧΕΤ.:   α.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1262/2022 έγγραφό μας
          β.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1265/2022 έγγραφό μας
          γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1284/2022 έγγραφό μας
          δ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1285/2022 έγγραφό μας
          ε.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1296/2022 έγγραφό μας
          στ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1314/2022 έγγραφό μας
          ζ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1377/2022 έγγραφό μας
          η.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1324/2022 έγγραφό μας
          θ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1331/2022 έγγραφό μας
          ι.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1376/2022 έγγραφό μας
          ια.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1377/2022 έγγραφό μας
          ιβ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1410/2022 έγγραφό μας
          ιγ.  Υπ’ αριθμ. πρωτ. 1488/2022 έγγραφό μας

               Κύριε Αρχηγέ.

 Με ιδιαίτερη έκπληξη πληροφορούμαστε από πολύ πρόσφατη αρθρογραφία, όχι
μόνο του αμυντικού ρεπορτάζ, σύμφωνα με την οποίαν η υλοποίηση των
υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της Πολιτείας έναντι των στρατιωτικών (των
υφισταμένων σας δηλαδή) παραπέμπεται για πολλοστή φορά στις καλένδες,
ενέργεια που αποδίδεται σε προσπάθειά σας να φέρετε νέο μισθολόγιο στις
ΕΔ. Αυτό που μας προκαλεί πρόσθετη ανησυχία είναι ότι δεν σπεύσατε να
διαψεύσετε την εν λόγω αρθρογραφία.

 H Ομοσπονδία μας διαρκώς αναδεικνύει τα σοβαρότατα προβλήματα της
καθημερινότητας των στελεχών, το σημαντικότερο μέρος των οποίων
σχετίζεται με τα οικονομικά. Ενδεικτικά υπενθυμίζουμε:

     - Μη καταβολή αποζημίωσης για νυκτερινή εργασία (δεδουλευμένα) ήδη
επί έξι (6) έτη, ενέργεια που ισοδυναμεί με μη συμμόρφωση με το νόμο που
η Πολιτεία έχει ψηφίσει.
     - Μη ύπαρξη μισθολογικού κλιμακίου για τους Ανθυπολοχαγούς ΕΜΘ (και
ομοίους) ήδη επί τρία (3) έτη, ενέργεια που επιδεικνύει εμπράκτως
αδιαφορία.
     - Διατήρηση της αγοραστικής δύναμης των στρατιωτικών σε οικονομικά
επίπεδα 1999, με τον πληθωρισμό και την ακρίβεια να καλπάζουν, ενέργεια
που αποδεικνύει ότι η Πολιτεία επιθυμεί οι στρατιωτικοί να δυσκολεύονται
να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση.
     - Θέσπιση νομοθετημάτων με αρνητικό πρόσημο για το προσωπικό, όπως
του ν.4336/2015 αναφορικά με την αναπροσαρμογή της ημερήσιας αποζημίωσης
για εκτέλεση υπηρεσίας, το οποίο προβλέπει μεν αύξηση αλλά μειώνει τους
δικαιούχους και αυστηροποιεί τις προϋποθέσεις.
     - Μη αναγνώριση υπερωριακής εργασίας και κατ’ επέκταση μην
αποζημίωση αυτής, ενέργεια που κινείται ανάμεσα στη διοικητική
αυθαιρεσία και τη θεσμοθέτηση της απλήρωτης εργασίας.
     - Αυξανόμενες υποχρεώσεις, ενίοτε δίχως πρόβλεψη αποζημίωσης και
πρόσθετη μέριμνα, για να καλυφθούν οι αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού
σε διάφορα επίπεδα (ιδέτε συμμετοχή στα σχέδια έκτακτης ανάγκης της
Πολιτικής Προστασίας).
     - Μη επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών στους δικαιούχους, που ένεκα
εγγενών δυσλειτουργιών των εσωτερικών μηχανισμών παρακρατήθηκαν (ιδέτε
εισφορές 2% στα στελέχη προελεύσεως ΕΜΘ).
     - Ύπαρξη αδικιών στην καταβολή επιδομάτων (ιδέτε βαρέων και
ανθυγιεινών, ειδικών δυνάμεων κλπ)

 Ωστόσο, τα προβλήματα δεν σταματούν εκεί και επεκτείνονται ακόμα και σε
επίπεδα που δεν έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση για την Πολιτεία.
Ενδεικτικά:

     - Παγιωμένη άρνηση της Ηγεσίας των ΕΔ να πληροφορηθεί αρμοδίως τα
επίπεδα επαγγελματικής ικανοποίησης των στρατιωτικών.
     - Άρνηση αναγνώρισης επαγγελματικών ασθενειών και συνδρόμων (ιδέτε
εργασιακό στρες κλπ).
     - Μη ύπαρξη επίσημης αντίδρασης στα φαινόμενα των αυξανόμενων
θανάτων και των αυτοκτονιών στα στελέχη των ΕΔ.
     - Αδιαφορία της Ηγεσίας ενώπιον της κατάργησης ευεργετικών
διατάξεων, όπως η δυνατότητα αναγνώρισης της δεύτερης ασφαλιστικής
πενταετίας του άρθρου 11 του ν.4609/2019 και η αντικατάστασή της με
δυσμενέστερη πρόνοια.
     - Ελαστικοποίηση του εργασιακού πλαισίου σε πολλά επίπεδα της
υπηρεσιακής καθημερινότητας, σε σημείο παρέμβασης σε συνταγματικώς
κατοχυρωμένα θεμελιώδη δικαιώματα (όπως του ελεύθερου χρόνου).
     - Ύπαρξη διοικητικής αυθαιρεσίας σε τόσο μεγάλα επίπεδα που πλέον να
θεωρείται εγγενές δομικό στοιχείο της Διοίκησης των ΕΔ.

               Κύριε Αρχηγέ.

 Ειλικρινώς θα θέλαμε πολύ να πιστέψουμε τις καλές σας προθέσεις
αναφορικά με τη θέσπιση ενός νέου μισθολογίου, καλύτερου από το τρέχον.
Όμως δεν μπορούμε. Βρίσκεστε στη θέση του Α/ΓΕΕΘΑ από τον Ιανουάριο του
2020 και, όσο κι αν προσπαθήσαμε, δεν καταφέραμε να θυμηθούμε ούτε μία
παρέμβαση σας υπέρ των στελεχών των ΕΔ.

 
     - Ουδέποτε απαιτήσατε τη συμμόρφωση της Πολιτείας με τους νόμους που
η ίδια έχει ψηφίσει.
     - Ουδέποτε καλύψατε τους χιλιάδες ΕΠΟΠ που η Ηγεσία έχει αφήσει
εκτεθειμένους στο θέμα της πρόωρης αποστρατείας τους και των
ασφαλιστικών προϋποθέσεων για καταβολή πλήρους σύνταξης.
     - Ουδέποτε παρενεβήκατε στο πινγκ πονγκ μετακύλισης ευθυνών από το
ένα Υπουργεί στο άλλο, που το μόνο που πετυχαίνει ως τακτική είναι η
παραπομπή της επίλυσης των προβλημάτων στις καλένδες με την επίκληση
δικαιολογιών που δεν ενδιαφέρουν το προσωπικό των ΕΔ;
     - Ουδέποτε απαιτήσατε την έκδοση ενός νομοθετήματος μέριμνας για το
προσωπικό, όταν το τελευταίο ήταν ο ν.4609/2019 που καταργείται
σταδιακά.
     - Ουδέποτε καλύψατε τα στελέχη των ΕΔ από επαναλαμβανόμενες λεκτικές
υποβαθμίσεις του τύπου «ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ», ή «ΕΝΣΤΟΛΟΙ» που
χρησιμοποιήθηκε για τη γιορτή των ΕΔ από τον κ.Πρωθυπουργό.
     - Ουδέποτε εκδώσατε έστω μία Πάγια Διαταγή που μέριμνας που να
επιλύει σοβαρά προβλήματα της καθημερινότητας, όπως η συστηματική
ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας.
     - Υπήρξε διπλή επίθεση μέσω αρθρογραφίας κατά της Ηγεσίας του ΠΝ
(Α/ΓΕΝ και Αρχηγό Στόλου) και η Ηγεσία των ΕΔ δεν τους κάλυψε: τι μήνυμα
περνάει προς το υπόλοιπο προσωπικό μια τέτοια ενέργεια; Γνωρίζετε τις
αντιδράσεις του προσωπικού του ΠΝ σε αυτό το ζήτημα;
     - Είστε ενήμερος ότι υπήρξε μια παντελώς προσβλητική αναφορά του
κ.Υπουργού συλλήβδην εις βάρος των Αξιωματικών των ΕΔ περί διαρροών και
ελβετικού τυριού; Είστε και ο ίδιος Αξιωματικός: τι κάνατε για να
καλύψετε τους θιγόμενους Αξιωματικούς και συνολικά το προσωπικό των ΕΔ;
     - Γνωρίζετε ότι στο πλαίσιο (ή έστω στο περιθώριο) του σκανδάλου των
παράνομων παρακολουθήσεων, έχουν βγει στο φως αποκαλύψεις για πιθανές
παρακολουθήσεις στρατιωτικών; Κάνατε κάποια ενέργεια για να καθησυχάσετε
τα στελέχη των ΕΔ; Διατάξατε κάποια έρευνα για το θέμα;
     - Για ποιον λόγο η Ηγεσία αρνείται να χορηγήσει ισοτιμία στα πτυχία
των αποφοίτων ΑΣΣΥ με τα αντίστοιχα ΑΤΕΙ, όταν πλέον ακόμα και τα
κολλέγια θεωρούνται ισότιμα με τα ΑΕΙ;

 Από τα προαναφερθέντα και εφόσον δεν έχετε διαψεύσει τη σχετική
αρθρογραφία, προκύπτουν πολύ σοβαρά ερωτήματα επί των οποίων τα στελέχη
των ΕΔ – οι υφιστάμενοί σας – αναμένουν εναγωνίως διευκρινίσεις:

       α.   Μπορείτε να μας πείτε δημόσια ένα πρόβλημα που επιλύσατε στη
μέχρι σήμερα πορεία σας ως Αρχηγός;

       β.   Ποια είναι τα προβλήματα που έχετε εντοπίσει στο μισθολόγιο
(που όντως υφίστανται) και χρήζουν, όχι βελτίωσης, αλλά συνολικής
αντικατάστασης;

        γ.   Προτίθεστε να γνωστοποιήσετε την οικονομοτεχνική μελέτη πάνω
στην οποίαν έχει βασιστεί η προσπάθεια για νέο μισθολόγιο που σας
αποδίδεται;

       δ.   Μπορείτε να μας ενημερώσετε με ποιους φορείς και φυσικά
πρόσωπα διαβουλευτήκατε ώστε να εντοπίσετε αυτά τα προβλήματα;

        ε.    Ποιες από τις διαχρονικές επισημάνσεις της Ομοσπονδίας μας
επί οικονομικών ζητημάτων έχετε λάβει υπόψιν κατά την ανωτέρω μελέτη;

        στ.  Εφόσον διαπιστώσατε ότι μια τέτοια ενέργεια εμπίπτει στις
αρμοδιότητες του Α/ΓΕΕΘΑ, μπορείτε να μας γνωρίσετε ποιες είναι
ενέργειές σας έναντι των υπολοίπων οικονομικών ζητημάτων που ταλαιπωρούν
τις Ελληνίδες και τους Έλληνες στρατιωτικούς, ως ενδεικτικά προκύπτει
από τα σχετικά;

        ζ.    Εφόσον η αρθρογραφία αληθεύει, τι σημαίνει ο όρος «ενιαίο
μισθολόγιο για όλους τους κλάδους των ΕΔ»; Ποιος κλάδος των ΕΔ ήταν
εκτός του υφιστάμενου μισθολογίου μέχρι σήμερα και για το λόγο αυτό
πρέπει να αλλάξει συνολικά το μισθολόγιο; Γιατί και με ποια κριτήρια
αφήνεται να εννοηθεί ότι απορρίφθηκε η ένταξη του μισθολογίου των ΕΔ στο
ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου; Μήπως το ενδεχόμενο αυτό δεν εξετάστηκε
καν;

        η.   Θα τοποθετηθείτε δημόσια τα σοβαρά θέματα όπως η αποστρατεία
των ΕΠΟΠ λόγω κατάληψης ηλικιακών ορίων, ή η διατήρηση της κατάστασης σε
αναστολή καθηκόντων για το ανεμβολίαστο υγειονομικό προσωπικό κλπ;

 

               Κύριε Αρχηγέ.

 Αν σας έχουν πληροφορήσει ότι το τα στελέχη των ΕΔ σας αισθάνονται
δίπλα τους, είμαστε στη δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι οι
πληροφορίες σας είναι, μάλλον, εσφαλμένες. Οι στρατιωτικοί θέλουν έργα,
όχι ευχολόγια και το γεγονός ότι την τελευταία τριετία δεν πέρασε ούτε
μία ευεργετική διάταξη υπέρ τους, δεν μας αφήνει το περιθώριο να
υποθέσουμε ότι ένα νέο μισθολόγιο ετοιμάζεται για καλό.

--
Πανελλαδική Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.Ο.Ε.Σ.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά