Χωρίς Κεντρική Θέρμανση οι προς Παράδοση Νέες Στρατιωτικές Κατοικίες στο Α/Δ Αμυγδαλεώνα με ευθύνη της Πολεμικής Αεροπορίας

 

 

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές

1. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, εκφράζει την έντονη ανησυχία της και τον προβληματισμό της, σχετικά με όσα αναφέρονται στην (β) σχετική επιστολή της Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), σε ότι αφορά την επερχόμενη κατάσταση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι στρατιωτικοί που διαμένουν στα οικήματα της Πολεμικής Αεροπορίας (ΟΣΕΑΑΥ), επί του Αεροδρομίου (Α/Δ) στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.

2. Το συγκεκριμένο Α/Δ εκμισθώθηκε από ιδιωτική εταιρία (Egnatia Aviation) προκειμένου να εκμεταλλευτεί τις εγκαταστάσεις του, συμπεριλαμβανομένων και των οικημάτων διαμονής προσωπικού (ΟΣΕΑΑΥ) που διαθέτει και χρησιμοποιεί η ΠΑ εντός αυτού, προς όφελος του προσωπικού της. Σύμφωνα με την (α) σχετική σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και της μισθώτριας εταιρίας προβλέπεται:

Άρθρο 1§4: «Ειδικά όμως για τα οικήματα διαμονής προσωπικού (ΟΣΕΑΑΥ) τα οποία ευρίσκονται εντός του άνω Α/Δ και τα οποία χρησιμοποιούνται από την ΠΑ και το προσωπικό της και επειδή στην παρούσα φάση δεν είναι εφικτή η αποδέσμευσή τους, ισχύει ιδιαίτερο καθεστώς ως εξής: Τα εν λόγω οικήματα διαμονής προσωπικού (ΟΣΕΑΑΥ) θα δύναται να χρησιμοποιηθούν από την Μισθώτρια: 

α. Μόνο, όμως, υπό την προϋπόθεση και εφόσον η μισθώτρια θα έχει προηγουμένως εξασφαλίσει αντίστοιχη στέγαση για το προσωπικό της Π.Α. 

β. Μόνο, εφόσον και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω εξασφάλιση στέγασης καθώς και η στέγαση καθ’ εαυτή ως προς τα κριτήρια που θα πληροί, ως προς την τελική της μορφή και ως προς τη χρονική διάρκειά της θα έχει προηγουμένως εγκριθεί και θα έχει συμφωνηθεί εγγράφως από την αρμόδια προς τούτο Π.Α. και 

γ. Μόνο, εφόσον και υπό την προϋπόθεση θα έχει προηγουμένως λάβει χώρα κανονικότατα και κατά τον προσήκοντα τρόπο η μετεγκατάσταση του προσωπικού της Π.Α. στις νέες οικίες που θα έχει εξασφαλίσει η μισθώτρια με αποκλειστικά δικές της δαπάνες, έξοδα και μέσα για όσο χρονικό διάστημα θα της έχει υποδείξει εγγράφως η αρμόδια προς τούτο Π.Α το οποίο θα είναι δεσμευτικό για την μισθώτρια.»

3. Τα χαρακτηριστικά των εν λόγω κατοικιών περιγράφονται στην ανωτέρω σύμβαση και συγκεκριμένα στη §6 αυτής όπου μεταξύ των άλλων αναγράφεται ρητά ότι:

Άρθρο 1§6: «Όλες οι οικίες διαθέτουν σύστημα κεντρικής θέρμανσης (καυστήρας πετρελαίου)»

4. Η κατασκευή των νέων οικημάτων διαμονής βρίσκεται στην τελική της φάση με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης το προσεχές διάστημα, πλην όμως δεν έχει υπάρξει υποδομή εγκατάστασης καυστήρων κεντρικής θέρμανσης. Κατόπιν έρευνας που διεξήγαγε η Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ), διαπιστώθηκε ότι πρόθεση της εκμισθώτριας εταιρίας είναι η τοποθέτηση κλιματιστικών (Air Condition) και αερόθερμων προς επίλυση του προβλήματος θέρμανσης.

5. Από τα ανωτέρω οδηγούμαστε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η μισθώτρια εταιρία προτίθεται να παραβεί την §4 του άρθρου 1 της σύμβασης, μη παρέχοντας αντίστοιχη στέγαση στο προσωπικό της Π.Α., μιας και δεν υλοποιείται ένας εκ των βασικών όρων της σύμβασης, αυτός της ύπαρξης κεντρικής θέρμανσης (καυστήρας πετρελαίου), όπως περιγράφεται στην §6 του άρθρου 1 αυτής. Πέραν αυτού, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και οι ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες της Βορείου Ελλάδος, καθιστούν αδύνατη την εξασφάλιση αξιοπρεπούς δυνατότητας θέρμανσης με αυτόν τον τρόπο και ειδικά μια περίοδο που καλείται ο ευρύτερος δημόσιος τομέας να περιορίσει την ενεργειακή του κατανάλωση με έμφαση αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος. Χαρακτηριστικές επ΄ αυτού είναι άλλωστε και οι τοποθετήσεις τόσο του κ, Πρωθυπουργού από το βήμα της 86ης ΔΕΘ όσο και των αρμόδιων υπουργών όπου ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως βασικό καύσιμο για την θέρμανση των εγκαταστάσεων τους.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και θεωρώντας αυτονόητο ότι οι συμβάσεις υπογράφονται για να τηρούνται, ζητούμε από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), ως αρμόδιο φορέα υλοποίησης της σύμβασης να τοποθετηθεί ευθέως επί των ερωτημάτων που θέτουμε εύλογα από κοινού με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Ε.Σ.ΠΕ.Α.Μ/Θ) και συγκεκριμένα:

α. Προτίθεστε να παραλάβετε προς χρήση τις κατοικίες χωρίς την ύπαρξη Συστήματος Κεντρικής Θέρμανσης (καυστήρας πετρελαίου);

β. Σε περίπτωση αποδοχής των κατοικιών σκοπεύετε να τροποποιήσετε τους όρους της σύμβασης και αν ναι ποιος είναι ο λόγος αποδοχής της τροποποίησης η οποία προφανώς θα λάβει χώρα εις βάρος του προσωπικού της Π.Α.;

γ. Τα παλαιά οικήματα διαμονής προσωπικού θα παραδοθούν στην μισθώτρια εταιρεία συμπεριλαμβανομένου του συστήματος κεντρικής Θέρμανσης (καυστήρας πετρελαίου) που διαθέτουν; Εάν ναι θα υπογράψετε το παράδοξο να παραδώσετε στον ιδιώτη επιχειρηματία εγκαταστάσεις κατοικιών με πλήρη συστήματα κεντρικής θέρμανσης και να παραλάβετε αντίστοιχα οικήματα χωρίς κεντρική θέρμανση; 

δ. Εάν προτίθεστε να απαλλάξετε την μισθώτρια εταιρεία από την συμβατική της υποχρέωση να παραδώσει τις νέες κατοικίες με σύστημα κεντρικής θέρμανσης κατά αντιστοιχία των κατοικιών που θα παραδοθούν γιατί δεν μεταφέρεται τον υφιστάμενο εξοπλισμό Κεντρικής Θέρμανσης των παλαιών οικημάτων που παραμένει μέχρι σήμερα στην ιδιοκτησία της Πολεμικής Αεροπορίας στα νέα οικήματα έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα; 

ε. Η τοποθέτηση κλιματιστικών (Air Condition) και αερόθερμων στις νέες κατοικίες και η ενδεχόμενη απόφαση αποδοχής τους, δεν αντιτίθεται μεταξύ άλλων και στην περιοριστική πολιτική χρήσης ενεργοβόρων και κοστοβόρων ηλεκτρικών συστημάτων, που έχει υιοθετήσει η Πολεμική Αεροπορία τα τελευταία χρόνια στο σύνολο των εγκαταστάσεων της, ειδικά όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς θέρμανσης προκειμένου να περιορίσει τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος;

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί, Αξιότιμοι κ.κ. Διευθυντές,

7. Πεπεισμένοι ότι η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του προσωπικού της ΠΑ, ειδικά των ήδη κεκτημένων, αποτελεί και δικό σας μέλημα, σας καλούμε να λάβετε κάθε απαραίτητο μέτρο που θα εξασφαλίσει την υλοποίηση των όρων δέσμευσης της μισθώτριας εταιρίας.

8. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, θα αναμένει με επιφύλαξη τις απαντήσεις επί των ανωτέρω ερωτημάτων, ευελπιστώντας στην πλήρη εξασφάλιση όλων των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών που παρέχονται στα στελέχη που διαμένουν στα υπάρχοντα οικήματα, ενώ οποιαδήποτε προσπάθεια εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του εν λόγω Αεροδρομίου εις βάρος των συναδέλφων,  θα προκαλέσει την άμεση αντίδρασή μας.

9. Χειριστής θέματος: Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού, Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλέφ. 6983 503377. 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία     

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

  

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γιώργος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά