Παναγιωτόπουλος: Δεν χρειαζεται άλλη νομοθετική ρύθμιση η ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Χορήγηση άδειας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Με το άρθρο 13 του ν.4361/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κωδικοποιήθηκαν όλα τα είδη αδειών, που δικαιούται το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), προκειμένου να περιληφθούν σε μια ενιαία Υπουργική Απόφαση. Με την παραπάνω ρύθμιση εξασφαλίζεται ασφάλεια δικαίου και διακλαδική ενιαία εφαρμογή ενός τόσο ευαίσθητου τομέα της εργασιακής υπόστασης του προσωπικού, ενώ καθίσταται προσιτή η ενημέρωση για τα δικαιώματά του. Κατ’εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου, εκδόθηκε η ΚΥΑ, υπό στοιχεία Φ.400/34/292616/Σ.4753/6-9-16 (Β΄ 2808), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία ρυθμίζει λεπτομερώς και με σαφήνεια όλα τα είδη των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ. Το ζήτημα των διευκολύνσεων υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού, που υπόκειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ρυθμίζεται αναλυτικά στο άρθρο 16 της ανωτέρω ΚΥΑ, καθώς και στο άρθρο 2 της ΥΑ υπό στοιχεία Φ.400/32/82424/Σ.343/3-6-2011 (Β΄1139), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ.400/15/214623/Σ.3587/18-6-2019 (Β’ 2335). Ειδικότερα, για το στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ, το οποίο υπόκειται στην παραπάνω διαδικασία, προβλέπονται τα κάτωθι: • Το θήλυ προσωπικό, με τη γνωστοποίηση στην Υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, απαλλάσσεται για 20 ημέρες από υπηρεσίες και ασκήσεις, από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την -2- ωοληψία, ενώ δικαιούται επίσης, κατά την ημέρα της ωοληψίας, ειδική άδεια απουσίας διάρκειας 1 ημέρας. Επιπλέον, το θήλυ προσωπικό δικαιούται ειδική άδεια απουσίας διάρκειας 15 συνεχών ημερών από την εμβρυομεταφορά. • Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται μία 1 ημέρα ειδικής άδειας απουσίας κατά την ημέρα της σπερμοληψίας, μία 1 ημέρα ειδικής άδειας απουσίας κατά την ημέρα της ωοληψίας της συζύγου, καθώς και μία 1 ημέρα κατά την ημέρα εμβρυομεταφοράς της συζύγου. 


Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ειδική άδεια των 15 ημερών μετά την εμβρυομεταφορά κρίνεται ικανοποιητική, καθόσον κατά την 15η ημέρα μετά την συγκεκριμένη διαδικασία, γίνεται ο έλεγχος και η διαπίστωση του εάν αυτή ήταν επιτυχής, δηλαδή εάν υπάρχει εγκυμοσύνη. Επιπρόσθετα, επί ανάγκης χορήγησης περαιτέρω αδείας για ιατρικούς λόγους (όπως επί επαπειλούμενης κύησης), δύναται να χορηγηθεί αναρρωτική άδεια, όπως αυτή καθορίζεται στο προεκτεθέν νομικό πλαίσιο. Τέλος, για δυσχέρειες που τυχόν προκύψουν, λόγω της ανάγκης μετακίνησης από απομακρυσμένη Φρουρά προς το Κέντρο Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, στο οποίο υλοποιείται η διαδικασία, δύναται να εξετάζονται κατά περίπτωση και να λαμβάνονται αντίστοιχα διοικητικά μέτρα.

 Κατόπιν των παραπάνω, κρίνεται ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, που διέπει το σύνολο των διευκολύνσεων του στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, το οποίο υπόκειται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δεν χρήζει επί του παρόντος περαιτέρω νομοθετικής ρύθμισης, ενώ σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί μελλοντικά, θα υλοποιηθεί κατόπιν εμπεριστατωμένων επιτελικών μελετών από τα Γενικά Επιτελεία. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά