Ένοπλες Δυνάμεις: Αναρτήθηκε η απόφαση για το ανώτατο όριο ωρών νυκτερινής απασχόλησης

Ένοπλες Δυνάμεις: Αναρτήθηκε η απόφαση για το ανώτατο όριο ωρών νυκτερινής απασχόλησης© CNN.gr

Αναρτήθηκε την Τρίτη (27/12) στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών με την οποία καθορίζεται το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ειδικής αποζημίωσης ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων ,η οποία θα αρχίσει να ισχύει από 1/1/2023.

Αναλυτικά η απόφαση:

Το ανώτατο όριο ωρών νυχτερινής απασχόλησης για την καταβολή ειδικής αποζημίωσης ύψους δύο ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών (2,77 Euro) ανά ώρα νυχτερινής απασχόλησης στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) που αποδεδειγμένα εργάζεται κατά τις νυχτερινές ώρες (ειδική αποζημίωση) καθορίζεται ως εξής:

 οκτώ (28) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν από πέντε (5) και άνω υπηρεσίες το μήνα,
Στις είκοσι μία (21) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν τέσσερις (4) υπηρεσίες το μήνα,
Στις δεκαπέντε (15) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν τρείς (3) υπηρεσίες το μήνα,
Στις δέκα (10) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν δύο (2) υπηρεσίες το μήνα,
ε. Στις πέντε (5) ώρες για τα στελέχη που εκτελούν μία (1) υπηρεσία το μήνα και
Στις τέσσερις (4) ώρες για τα στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας που εκτελούν μία (1) υπηρεσία το τρίμηνο.

Οι αποζημιούμενες ώρες νυχτερινής εργασίας δεν μπορούν να υπερβαίνουν συνολικά τις 738.653 κατά μήνα, ήτοι τις 438.972 ώρες για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΣ, τις 172.400 ώρες για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΝ και τις 127.281 ώρες για το στρατιωτικό προσωπικό του ΓΕΑ.

Η ειδική αποζημίωση χορηγείται στα μόνιμα στελέχη των Ε.Δ. για νυχτερινή απασχόληση που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο εικοσιτετράωρης διατεταγμένης υπηρεσίας με διανυκτέρευση.

Ως νυχτερινή απασχόληση νοείται η εργασία που παρέχεται μεταξύ 22:00 μ.μ. και 06:00 π.μ.

Η ειδική αποζημίωση δεν καταβάλλεται:Στους υπηρετούντες ή εκπαιδευόμενους στο εξωτερικό.
Στους μετακινούμενους για εκτέλεση υπηρεσίας ή εκπαίδευση ή άσκηση ή σε ειδικούς πλόες, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας, πλήρη ή μειωμένη.
Στους μαθητές παραγωγικών σχολών των Ε. Δ., που εκτελούν υπηρεσίες στο πλαίσιο της στρατιωτικής τους εκπαίδευσης, στους τελούντες σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή πολεμικής αποστρατείας, στους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και τους οπλίτες βραχείας ανακατάταξης.
Στους συμμετέχοντες σε ασκήσεις, νυκτερινές εκπαιδεύσεις και λοιπές έκτακτες δραστηριότητες στο πλαίσιο επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς και σε έκτακτες υπηρεσίες διάρκειας μικρότερης του εικοσιτετράωρου που περιλαμβάνουν νυχτερινή απασχόληση.
Στα στελέχη που εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, για εργασία που παρέχουν στο πλαίσιο του νυχτερινού τους ωραρίου.

Για τη διαπίστωση συνδρομής των προϋποθέσεων καταβολής της ειδικής αποζημίωσης, στην αρχή κάθε μήνα όλες οι μονάδες ή υπηρεσίες των Ε.Δ. υποβάλλουν στις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για τις μεταβολές μισθοδοσίας του στρατιωτικού προσωπικού εκάστου Κλάδου ονομαστικές καταστάσεις υπογεγραμμένες από τον προϊστάμενο της οικείας μονάδας ή υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, με τα απαιτούμενα στοιχεία για τις εικοσιτετράωρες υπηρεσίες με διανυκτέρευση που εκτελέστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα.

Η ειδική αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους βάσει των μισθολογικών καταστάσεων μαζί με τις λοιπές αποδοχές του στρατιωτικού προσωπικού.

Η ειδική αποζημίωση υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η ετήσια επιβάρυνση σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 24.552.823 ευρώ για το έτος 2023, καθώς και για κάθε ένα από τα επόμενα έτη του Μ.Π.Δ.Σ. (Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής), η οποία αναλύεται ως εξής: ΓΕΣ 14.591.430 ευρώ, ΓΕΝ 5.730.576 ευρώ και ΓΕΑ 4.230.817 ευρώ, και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που θα εγγραφούν στους προϋπολογισμούς κάθε έτους των Γενικών Επιτελείων, ενώ δεν θα επηρεαστούν τα ανώτατα δεσμευτικά όρια πιστώσεων του ισχύοντος ΜΠΔΣ.

msn
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά