Άρθρο Αντγου Ασλανίδη Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΘΕΛΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΘΕΛΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
«Μια χελιδών έαρ ου ποιεί» (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ)
 
 Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας
είναι το Οικονομικό. Ξέρουμε όλοι τώρα πλέον, ότι ζούμε με δανεικά. Με τα
δανεικά αυτά πληρώνουμε τους 300 βουλευτές (ο αριθμός ακίνητος, ακόμη
και με την αριστερά), πληρώνουμε τα κόμματα, τους υπαλλήλους του Δημοσί
ου και ασφαλώς και εμάς τους Συνταξιούχους και εκτός των άλλων λειτουργί
ας και ευθύνης του κράτους. Από αυτούς τους μισθούς, τις συντάξεις και τις
εναπομείνασες ιδιωτικές επιχειρήσεις, εισπράττει το κράτος φόρους, μέρος
του οποίου, το μεγαλύτερο, καλύπτει τους τόκους, του τεράστιου χρέους που
επισυσσωρεύθηκε για δεκαετίες και το πρόβλημα συνεχίζεται.
 Δηλαδή! απλά αν δεν δημιουργήσουμε πόρους ή άλλους τρόπους εισ
ροής χρημάτων στον Κρατικό κορβανά, είναι βέβαιο με μαθηματική ακρίβεια
και είναι θέμα χρόνου ότι, σε λίγο ούτε τους τόκους των δανεικών δεν θα εί
μαστε εις θέση να πληρώνουμε, μα ούτε το Κράτος θα έχει χρήματα να πλη
ρώσει τους παραπάνω. Και! Όχι μόνο αυτό και κάθε πρόσκομμα στην οικονο
μική μας εξυγίανση νομοτελειακά αδυνατίζει την διεθνή παρουσία της χώρας
μας. Αντιστοίχως ενισχύει τις τουρκικές θέσεις και την αντίστοιχη επιθετικότη
τα της κακής γείτονος.
  
 Είναι αλήθεια ότι τα Ελληνικά κόμματα και οι Πολιτικοί, περισσότερο
βάρος έδιδαν πώς θα κρατηθούν στην εξουσία ή πώς θα ανέλθουν σ’ αυτήν.
Η προσπάθεια της εκάστοτε αντιπολίτευσης δεν ήταν να συνδράμει το έργο

της κυβέρνησης με εποικοδομητική αντιπολίτευση και προτάσεις, ούτε η εκά
στοτε Κυβέρνηση είχε την λεβεντιά να δέχεται προτάσεις της αντιπολίτευσης.
Έτσι! λοιπόν στην πατρίδα μας συνεχίζεται αυτός ο φαύλος κύκλος και σήμε
ρα ακόμη, που βρίσκεται η Πατρίδα μας στο χείλος του γκρεμού. Διότι! Μία
μεγάλη μερίδα πολιτικών τους ενδιέφερε το κόμμα, η καρέκλα με όλα τα συ
νεπακόλουθα, χωρίς να μπορέσουν να καταλάβουν ποια είναι η αποστολή
του λειτουργήματος των, σε μία κανονική Δημοκρατία για την Πατρίδα. Οι δι
θυραμβικές κορώνες μέχρι σήμερα στην Βουλή με προσωπικές επιθέσεις του
μεν Πρωθυπουργού εναντίον του Προέδρου της Αξιωματικής αντιπολίτευσης
και τανάπαλιν, με παράλληλο χειροκρότημα της αντίστοιχης πτέρυγας, μόνο
θλίψη και οργή προκαλούσαν στον σκεπτόμενο Έλληνα. Αλλά και το βασι
κότερο απομάκρυναν κάθε δυνατότητα συνεργασίας των Πολιτικών Δυ
νάμεων, πόσο έχει ανάγκη ο τόπος μας, σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Και! Τούτο διότι: Όλοι είμαστε άγγελοι, αλλά μόνο με ένα φτερό, γι’ αυτό
και δεν μπορούμε να πετάξουμε. Θα πετάξουμε μόνο όταν ο ένας αγκα
λιάσει τον άλλο και αποκτήσουμε δύο φτερά. Τότε μόνο μπορούμε να
πετάξουμε.
 Είμαστε βέβαιοι ότι, πολλά έξοδα πρέπει να μαζέψει η Κυβέρνηση από
το σπάταλο κράτος και θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να συνδράμουμε, σε μία
τέτοια προσπάθεια, τουλάχιστον αυτοί που έχουν και όλοι μας στο μέτρο των
δυνατοτήτων, για κάποιο χρονικό διάστημα.
           Η Πατρίς δεν μας ανέθρεψε και δεν μας μόρφωσε δια να της αρνηθού
με κάθε ανταμοιβή, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει και να χρησιμοποιήσει προς
όφελος της τις σκέψεις μας, τις πράξεις μας και ακόμη την ζωή μας.


            Αυτό για να γίνει, σε μία κοινωνία που πιστεύει ότι, κάθε νέα Κυβέρνη
ση που ανεβαίνει στην εξουσία, έχει το μαγικό ραβδί για να λύσει τα επί δεκα
ετίες συσσωρευμένα προβλήματα, είναι πολύ δύσκολο. Ένας μόνον τρόπος
υπάρχει “η διοίκησης δια του παραδείγματος”. Ήτοι:
            ΠΡΩΤΟΝ: Να μειωθούν οι βουλευτές τουλάχιστον μέχρι 50 έως
100.
           Είναι αδικαιολόγητο και απαράδεκτο, σε σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά
Κράτη, να έχουμε εμείς τόσους βουλευτές.
            ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Να πάψει να είναι το βουλευτικό αξίωμα βιοποριστι
κό επάγγελμα.
         Διότι! Μεγάλη μερίδα ψευδολόγων και λαϊκιστών, επιβιώνουν στην πολι
τική αυτή, με μόνη προσπάθεια να γίνουν βουλευτές και τίποτε άλλο. Και! 
Ενώ Άξιοι και ικανοί πολίτες αποφεύγουν ή δεν του δέχεται το σύστημα.
           ΤΡΙΤΟΝ: Οι Βουλευτές να μην μισθοδοτούνται, αλλά να παίρνουν
ειδικό επίδομα κατά την διάρκεια της Βουλευτικής θητείας των, που θα
καλύπτουν τα επιπλέον έξοδα των. Ο δε χρόνος θητείας θα είναι συντά
ξιμος, όπως σε όλα τε άλλα επαγγέλματα.
                Αξιότιμοι κ. Αρχηγοί Κομμάτων και κ. Βουλευτές ,κατά την γνώμη
μου, αυτό είναι “Διοίκηση δια του παραδείγματος”. 
                    Τέλος! Όλοι πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε ότι, η Πατρίδα
δεν είναι κόμμα, η Πατρίδα είναι Θρησκεία και γι’ αυτό πρέπει με ευλάβεια και
πίστη να την υπηρετούμε. Λέει ο ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Δύο πράγματα πρέπει να διακρίνουν τον
τίμιο πολίτη, το εν είναι, όταν ευρίσκεται εις την εξουσία, να διατηρεί την
δόξα και την υπεροχή της πατρίδος του. Το έτερον είναι ότι ανά πάσα
στιγμήν, εις οιανδήποτε πράξη της ζωής του, να φροντίζει δια το καλόν
της Πατρίδος του.

Ιωάννης Μ. Ασλανίδης
Αντγος ε.α.
Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε.
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά