ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ - Άρθρο Λγου (ΕΜ) Στέφανου Κουκουράβα (Γενικός Γραμματέας Σ.Α.Σ.Μ.Υ

Τα στελέχη των ΕΔ, εδώ και μια δεκαετία βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, λόγω της κοινωνικής απαξίωσης και της οικονομικής υποβάθμισης, μέσα σε αδιέξοδα που η αδιαφορία της Πολιτεία έχει δημιουργήσει, εφόσον υπήρξε και συνεχίζει να είναι σταθερά απούσα από τα πραγματικά προβλήματα των χαμηλόβαθμων στελεχών.
Παράλληλα, απίστευτες είναι οι επιπτώσεις στην καθημερινή λειτουργία των ΕΔ από την πολυνομία και τις διαρκείς αλλαγές στην νομοθεσία, που δημιουργούν ένα ασφυκτικό καθεστώς σε θέματα βασικού ενδιαφέροντος όπως το μισθολογικό, το ασφαλιστικό και το βαθμολογικό. Το δαιδαλώδες νομικό πλαίσιο έχει δημιουργήσει πληθώρα ασαφειών και περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης του προσωπικού. Πολλές παρεμβάσεις γίνονται πρόχειρα, αποσπασματικά, δημιουργούν «μη νόμιμα» τετελεσμένα και εν τέλει δεν παράγεται «δίκαιο αποτέλεσμα».
Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν, απαιτείται η συγκρότηση ενός ισχυρού μετώπου εκπροσώπησης των κοινών συμφερόντων, σε ότι αφορά στους απόφοιτους της ΣΜΥ, μια συλλογική οντότητα που θα περιλάβει τα ε.ε και ε.α στελέχη, ώστε να αποτελέσει το αναγκαίο «αντίβαρο» στη θεσμική αυθαιρεσία και να λειτουργήσει ως ένας αποτελεσματικός μηχανισμός προάσπισης των δικαιοκρατικών εγγυήσεων που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα απουσιάζει η δυνατότητα πρόσβασης στα κέντρα μόχλευσης και λήψης των αποφάσεων.
Αυτή την απαίτηση φιλοδοξεί να καλύψει ο ΣΑΣΜΥ. Πρόθεσή μας είναι να ανατρέψουμε την αδράνεια και το κενό που υπήρχε στο χώρο της συλλογικής έκφρασης των αποφοίτων της ΣΜΥ. Δεν είμαστε συνδικαλιστικό σωματείο, αντιτιθέμεθα στη στείρα συντεχνιακή αντίληψη των πραγμάτων και επιδιώκουμε μέσα από το δημοκρατικό διάλογο τη διαλεκτική σύνθεση των απόψεων, προκειμένου να προαχθεί το κοινωνικό επίπεδο, να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης, καθώς και αντίστοιχες εργασίας των μελών μας και κατ’ επέκταση του συνόλου των αποφοίτων της ΣΜΥ.
Διατρανώνουμε σε όλους τους τόνους ότι, καμία απολύτως εμπλοκή δεν επιδιώκουμε να έχουμε με θέματα διοικητικής και επιχειρησιακής φύσεως των ΕΔ. .
Είμαστε υπερήφανοι για τη Σχολή από την οποία προερχόμαστε. Πρόθεσή μας δεν είναι να απαξιώσουμε και να γκρεμίσουμε το χθές, αλλά να χτίσουμε πάνω σε αυτό ένα καλύτερο αύριο για τους συναδέλφους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι συλλογικές αποφάσεις δεν μπορεί να εδράζονται στο εγωκεντρικό ατομικό «θέλω», αλλά πρέπει να αντανακλούν στην ευρύτερη σημειολογία του «εμείς», που στην προκειμένη περίπτωση εγκολπώνει την ισχύ μιας συναδελφικής κοινότητας με κοινά χαρακτηριστικά, κοινά προβλήματα αλλά και συμφέροντα.
Σε περιόδους κρίσης οι άνθρωποι, κατά βάση, δε χρειάζονται απαντήσεις, αλλά κατεύθυνση που να οδηγεί πειστικά σε μια νέα πραγματικότητα, χρειάζεται όραμα. Επιβάλλεται να διαμορφωθούν πειστικές προτάσεις – απαντήσεις στα ζητήματα της καθημερινότητας, στα προβλήματα και τις αγωνίες των συναδέλφων αποφοίτων της Σχολής. Για το σκοπό αυτό, κάθε καινοτόμα ιδέα που διατυπώνεται συνιστά και ένα βήμα προόδου. Κάθε σωστά σχεδιασμένο επόμενο βήμα, είναι ένα βήμα εμπρός για όλους μας. Στηρίζουμε όσους, θεσμικούς και μη, παράγοντες κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή, συνεισφέροντας στο χτίσιμο ενός καλύτερου αύριο.
Η μαζική συμμετοχή των συναδέλφων θα καθορίσει τη δυναμική των εξελίξεων, καθώς θα δημιουργήσει ένα τεράστιο ανθρώπινο ρεύμα που θα επιβάλλει τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και τη βελτίωση των όρων διαβίωσης του Έλληνα Υπαξιωματικού.
Συνάδελφε,
επιθυμούμε μια μεγάλη διευρυμένη συμπαράταξη και συμπόρευση, όχι για να λέμε ότι ανήκουμε σε κάτι πραγματικά μεγάλο, αλλά επειδή πιστεύουμε σε κοινές αξίες, υπηρετούμε τον ίδιο σκοπό και έχουμε ταυτόσημα συμφέροντα, τα οποία μόνο με τη δύναμη που αντλούμε από την ενεργό συμμετοχή σου μπορούμε να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά.
Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση προς όλους τους αποφοίτους της ΣΜΥ να στηρίξουν το σύνδεσμο, ώστε να συνεχίσει να χαράζει και να διεκδικεί ρεαλιστικούς στόχους, να προτείνει λύσεις στα κοινά προβλήματα. «Προστάτιδες δυνάμεις» δεν υπάρχουν σε κανένα χώρο, μηδέ των πολιτικών δυνάμεων εξαιρουμένων. Πρέπει όλοι μας να αντιληφθούμε ότι αποτελούμε κλάδο «ανάδελφο», παραφράζοντας τη γνωστή ιστορική ρήση.
Επειδή όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και δεν μπορεί να παραβλέπουμε την προσωπική διάσταση του θέματος, προς άρση πάσας παρερμηνείας, πρέπει να τονίσουμε ότι ο σύνδεσμος δεν είναι «τσιφλίκι» του ΔΣ, ούτε το «άρμα» για την επίτευξη προσωπικών επιδιώξεων του Βαγγέλη (Στέφος), του Στέφανου (Κουκουράβας) και του οποιουδήποτε άλλου ιδρυτικού μέλους. Αυτά που μας
ενώνουν είναι περισσότερα και μεγαλύτερα σε αξία από αυτά που ενδεχομένως μας χωρίζουν με ορισμένους συναδέλφους (σε προσωπικό επίπεδο). Αντιπαλότητες, προσωπικές αντιπάθειες, ατομικά συμφέροντα, μίση και πάθη πρέπει να διαχωριστούν και να παραμείνουν μακριά από τον ΣΑΣΜΥ. Δημιουργικές ανατροπές δεν γίνονται διατυπώνοντας ανέξοδα κριτική από τον καναπέ, αλλά εκ των έσω με την ενεργό συμμετοχή στις δραστηριότητες του συνδέσμου και τη συμμετοχή στα θεσμικά όργανα και στους Τομείς Εργασίας που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί να διαμορφωθούν και να στελεχωθούν εν καιρώ, με την αναμενόμενη ενδυνάμωση και τη διαφαινόμενη μεγέθυνση του συνδέσμου.
Πρέπει όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις σε αυτή την προσπάθεια, έστω και με καθυστέρηση. Κανείς δεν περισσεύει! Όσοι θεωρούν ότι το παρόν προσκλητήριο ευθύνης δεν τους αφορά, δυστυχώς, σφάλλουν κατά την ταπεινή προσωπική μου άποψη. Δεν μπορεί απαξιωτικά να προσδοκούμε η όποια κινητοποίηση να γίνεται δια αντιπροσώπων. Εμείς οι ίδιοι θα προσπαθήσουμε συλλογικά να επιλύσουμε τα προβλήματά μας, χωρίς να βασιζόμαστε απρόσωπα στους άλλους. Τα εγγεγραμμένα μέλη ως αριθμητικό μέγεθος αποτελούν τη δύναμη πυρός κάθε συλλογικότητας και προσδίδουν ειδικό βάρος αναγκαίο κατά τη «διαβούλευση» με τα όργανα της Πολιτείας. Φιλοδοξούμε με τις στοχευμένες δράσεις μας, που θα κλιμακώνονται σε βάθος χρόνου να πείσουμε ακόμη και τους πιο δύσπιστους ή και κακόπιστους ότι το ρυάκι γίνεται χείμαρρος! Με τη μαζική παρουσία συναδέλφων θα γίνει ορμητικό ποτάμι. Το αύριο έχει ήδη έρθει και δυστυχώς θα μας προσπεράσει δίχως να περιμένει. Συνάδελφε, τώρα είναι η στιγμή των αποφάσεων. Σε περιμένουμε δίπλα μας … 

Επισημαίνεται ότι, η εγγραφή νέων μελών είναι δυνατή μέσω online διαδικασίας στο link: http://www.sasmy.gr/%CE%B5%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B7/ ή εναλλακτικά με την αποστολή αίτησης εγγραφής, μέσω e’mail, στη διεύθυνση info@sasmy.gr 

ΛΓΟΣ (ΕΜ) ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (Σ.Α.Σ.Μ.Υ.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου, εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις του συντάκτη.

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά