Ο ΥΕΘΑ απαντά στα ερωτήματα της Ένωσης στρατιωτικών Καστοριάς

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας με θέμα «Αιτήματα Ένωσης Στρατιωτικών Καστοριάς», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:


Σε ό,τι αφορά στην Ετήσια Υγειονομική Εξέταση (Ε.Υ.Ε.), του εν ενεργεία προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 4 του π.δ. 432/83 (Α΄162), σύμφωνα με το οποίο, εξέταση της κατηγορίας αυτής παρέχεται από τον ιατρό της Μονάδας στις Υγειονομικές Υπηρεσίες (Υ.Υ) και τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ), με δυνατότητα εξέτασης από λοιπές δημόσιες δομές υγείας, μόνο στις περιπτώσεις, που δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός αναλόγου ειδικότητας, δεν λειτουργεί ΣΝ ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών μέσων ή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Η πρόβλεψη για χρήση κατά σειρά των στρατιωτικών, δημόσιων δομών υγείας εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον από πλευράς κόστους, εξοικονομώντας πόρους, ενώ ταυτόχρονα δίνει στην Υπηρεσία τη δυνατότητα ελέγχου της υγειονομικής κατάστασης και της σωματικής ικανότητας του προσωπικού, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής του κατάστασης. Περαιτέρω, κάθε στέλεχος με το εφαρμοζόμενο σύστημα υλοποίησης της Ε.Υ.Ε., ολοκληρώνει εντός μίας (1) ημέρας, εξέταση από δώδεκα (12) διαφορετικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένου του εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, ενώ στο τέλος δίδονται στο στέλεχος συνολικές οδηγίες για τα θέματα υγείας του. Συνεπώς, το σύστημα αυτό θεωρείται αρτιότατο, όσον αφορά στο εύρος της πρόληψης, αλλά και στη ταχύτητα που αυτό πραγματοποιείται. -2- Αναφορικά με το επίδομα παραμεθορίου, στο άρθρο 127 του ν.4472/2017 (Α' 74), όπως ισχύει, καθορίζεται η χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (μόνο πρώην Ν. Δωδεκανήσου), καθώς και στα στελέχη που υπηρετούν στις Μονάδες Προκάλυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και στις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας. Σύμφωνα με τον ΔΚ 0-4/2006 (Διακλαδικός Κανονισμός Κοινής Ορολογίας Ενόπλων Δυνάμεων), υφίσταται σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στις Μονάδες και στα Συντάγματα, καθώς, ως Μονάδα, ορίζεται το κατώτερο κλιμάκιο που έχει διοικητική αυτοτέλεια, ενώ το επίπεδο διοίκησης του Συντάγματος εντάσσεται στην επόμενη κατηγορία, αυτή του Συγκροτήματος. Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει ότι, το 15ο Σύνταγμα Πεζικού «XV ΜΠ», δεν αποτελεί Μονάδα, αλλά Συγκρότημα, και ως εκ τούτου, τα υπηρετούντα σε αυτό στελέχη, δεν δύναται να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος του θέματος, όπως αυτό εξάλλου συμβαίνει και με τα λοιπά Συντάγματα Πεζικού, τα οποία, έχουν υπό διοίκηση Τάγματα Προκάλυψης, καθώς και με τις Μηχανοποιημένες Ταξιαρχίες που επιτελούν παρόμοιο έργο. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, πάγια θέση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) είναι η αποκατάσταση αδικιών και η ρεαλιστική ρύθμιση των αιτημάτων, αναλαμβάνοντας, όπου είναι εφικτό, σχετικές πρωτοβουλίες. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η πολιτική που θα εφαρμοσθεί, ανήκει στην αποκλειστικότητα του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ τυχόν προβαλλόμενες νομοτεχνικές βελτιώσεις, θα πρέπει να συμβαδίζουν με το πλαίσιο των αρχών και των ορίων του εκτελούμενου εκάστοτε δημοσιονομικού προγραμματισμού. Τέλος, αναφορικά με την ιεραρχική εξέλιξη των καταταγέντων στις ΑΣΣΥ, τα έτη 1991 και 1992, το ΥΠΕΘΑ γνωρίζει το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο αξιολογεί σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις νομικές και διοικητικές παραμέτρους του θέματος, με γνώμονα την εμπέδωση αισθήματος δικαίου στο στράτευμα.

\ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά