ΠΟΜΕΝΣ : Ώρα αλήθειας και ουσίας κ.ΥΕΘΑΘεσμική εκπροσώπηση εν ενεργεία στρατιωτικών


            Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
  1.  Ενόψει της λήξης της προθεσμίας που τέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν.4494/2017, για την διενέργεια καταστατικού συνεδρίου και την εναρμόνιση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας μας με τις διατάξεις του νόμου αυτού, σας προσκομίζουμε τα συνημμένα στην παρούσα υπ' αριθ. 2305/2018 και 2307/2018 πιστοποιητικά του Πρωτοδικείου Αθηνών – Τμήμα Εταιρειών και Σωματείων, επισημαίνοντας τα ακόλουθα:
                  α. Όπως προκύπτει από το (α) σχετικό, η Ομοσπονδία μας διενήργησε καταστατικό Συνέδριο και εναρμόνισε το Καταστατικό της με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4494/2017, ενέργειες για τις οποίες έχετε ήδη ενημερωθεί με επιστολές μας.
                  β. Επίσης όπως προκύπτει από το (β) σχετικό, το Σωματείο ΠΟΕΣ έχει διαγραφεί από τα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών, σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 254/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία). Εξάλλου, η ισχύς της από 23.2.2018 προσωρινής διαταγής, με την οποία είχε ανασταλεί προσωρινά η ισχύς και εκτέλεση της απόφασης αυτής, έχει παύσει να ισχύει, αφού κατά τη δικάσιμο της 26.3.2018 η εν λόγω προσωρινή διαταγή δεν διατηρήθηκε. Για την όλη μέχρι σήμερα εξέλιξη του ζητήματος αυτού, έχετε ενημερωθεί με τις πλείστες επιστολές -ανακοινώσεις μας.
  1.  Αυτονόητο δε τυγχάνει ότι, ενόψει της διαγραφής του εν λόγω Σωματείου, ουδεμία τροποποίηση του καταστατικού του έχει εγγραφεί στα βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι την 3.5.2018, όπως προκύπτει και από το (β) συνημμένο πιστοποιητικό. Η κατά τα ανωτέρω διαμορφωθείσα κατάσταση, με την οποία επιβεβαιώνονται καθημερινά όσα υποστηρίξαμε από την αρχή της σύστασης της Ομοσπονδίας μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα επικυρωθεί και από το Εφετείο Αθηνών, το οποίο θα επιληφθεί της υπόθεσης στις 24.5.2018.
  1.  Ως εκ τούτου, από πλευράς της Ομοσπονδίας μας έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες που προέβλεπε το άρθρο 26 του Ν.4494/2017, προκειμένου αυτή να συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
  1.  Παράλληλα, ενόψει της (για μια ακόμα φορά) μη συμμόρφωσης του Σωματείου ΠΟΕΣ με τις διατάξεις του νέου νόμου, πολλώ δε μάλλον ενόψει της διαγραφής του από τα βιβλία των Σωματείων, είναι προφανές ότι η Ομοσπονδία μας αποτελεί την αποκλειστική θεσμική εκπρόσωπο των εν ενεργεία στρατιωτικών, τουλάχιστον μέχρι την έκδοση απόφασης από το αρμόδιο Εφετείο Αθηνών.
  1.  Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι τα ανωτέρω σας είναι γνωστά, παρά το ότι σας έχουμε γνωστοποιήσει όλες τις δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά και λοιπά δημόσια έγγραφα από τα οποία προκύπτουν με σαφήνεια τα ανωτέρω, εντούτοις αρνείστε συστηματικά να εφαρμόσετε τις διατάξεις του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982 και να αναγνωρίσετε στην Ομοσπονδία μας το θεσμικό ρόλο που διαγράφεται από τις εν λόγω διατάξεις. Ειδικότερα:
                 α. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, δεν έχετε μεριμνήσει ώστε να παραχωρηθεί κατάλληλος χώρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, προκειμένου να λειτουργεί ως γνωμοδοτικό όργανο, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982.
                 β. Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας, δεν έχετε μεριμνήσει ώστε να τοποθετηθούν οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας μας ως παρατηρητές στα κατά Κλάδο Συμβούλια μεταθέσεων, σύμφωνα με την παρ. 17 του άρθρου 30Γ του ν. 1264/1982.
            Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
            Σας καλούμε για μια ακόμα φορά να σεβαστείτε τις αποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να εφαρμόσετε το νόμο που ψήφισε δύο φορές η Βουλή των Ελλήνων.
            Σε διαφορετική περίπτωση, η Ομοσπονδία μας είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να ασκήσει κάθε νόμιμο μέσο για την αναζήτηση των ευθυνών που προκύπτουν από τη συστηματική παραβίαση του νόμου και των δικαστικών αποφάσεων.
Μετά τιμής
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
              Ο                                                                                                 Ο
                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΩΤΑΣ                                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  
      Επγός (ΥΔΚ)                                                                                Λγος (ΠΖ)

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου