Δημοσιεύτηκε ο νέος Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων

 
1. Στους παρακάτω συνδέσμους έχουν μεταφορτωθεί βοηθητικά αρχεία σχετικά με τη διενέργεια ΕΔΕ – ΑΔΕ και Προκαταρκτικής Εξέτασης. Για τη σύνταξη των αρχείων λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω σχετικά : ΣΧΕΤΙΚΑ και κυρίως οι αλλαγές που επέφερε ο νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στα υποδείγματα της ΕΠ ΠαΔ 4-2/2013/ΓΕΕΘΑ.

Επιπλέον ο νέος Διακλαδικός Κανονισμός Πειθαρχίας Ενόπλων Δυνάμεων (Π.Δ. 48/2022 (Α΄120/22 Ιουν 22) καταργεί διατάξεις του ΣΚ 20-1 και λοιπών νομοθετημάτων, σχετικών με θέματα πειθαρχικού ελέγχου, ο οποίος θα ασκείται πλέον, με βάση τις νέες διατάξεις. Εφιστάται η προσοχή στα άρθρα 52 και 54 του ως άνω Κανονισμού, τα οποία αφορούν στις μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις, αντίστοιχα. Κατόπιν των παραπάνω, απαιτείται η ενδελεχής μελέτη του ως άνω θεσμικού κειμένου, προς πλήρη εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος αυτού, η οποία είναι η 23 Αυγ 22.

2. Σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας έχουν τροποποιηθεί τα σχετικά άρθρα που αφορούν στην εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα και στον όρκο των μαρτύρων στο ακροατήριο.  Συγκεκριμένα, τα σχετικά άρθρα του Κ.Π.Δ που αναφέρονται στα παραπάνω και πρέπει να αναφέρονται στις Εκθέσεις Εξέτασης Μάρτυρα είναι αντιστοίχως τα : Άρθρο 217. – Εξακρίβωση της ταυτότητας του μάρτυρα, Άρθρο 219 (Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο) και το Άρθρο 220 (Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο). Στο έγγραφο Φ.453_6_495042_Σ.131_10 ΙΑΝ 2020_ΓΕΣ_Β1_4α το οποίο κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες, αναγράφονται ακριβώς αυτές οι διαφοροποιήσεις της διαδικασίας λήψης ένορκης κατάθεσης στο πλαίσιο διενέργειας δικαστικών – διοικητικών πράξεων. Σε όλα τα υποδείγματα λήψης ένορκης κατάθεσης της ΕΠ ΠαΔ 4-12/2013/ ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1, αναγράφονται ως σχετικά άρθρα, τα άρθρα 218 και 219 του Κ.Π.Δ, τα οποία όμως αναφέρονται στο παλιό ΚΠΔ (Π.Δ. 258/1986). Σύμφωνα με τον νέο ΚΠΔ το άρθρο 218 αναφέρεται στην Προστασία μαρτύρων, το οποίο δε σχετίζεται με τον όρκο των μαρτύρων. Επομένως, μέχρι να τροποποποιηθεί η ΠαΔ, θεωρώ ορθό να αναγράφεται πλέον σε όλα τα έντυπα λήψης κατάθεσης τα άρθρα  219 και 220 του ΚΠΔ και συγκεκριμένα να αναγράφεται: Κατόπιν των παραπάνω ο μάρτυρας ορκίσθηκε (σύμφωνα με τα άρθρα 220 παρ. 1 και 219 παρ.1 Κ.Π.Δ., ως εξής: «Δηλώνω, επικαλούμενος την τιμή και τη συνείδηση μου, ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε» και εξετάζεται ως ακολούθως:

3. Σύμφωνα με τη Φ.453/340/16533/Σ.1442/7 Νοε 13/Δ΄ΣΣ/ΔΙΠΡΟ/ΤΔΘ, το 1ο Γραφείο οφείλει να επιδίδει αντίγραφο των Ενδεικτών Ελέγχου Δικογραφίας (Παράρτημα «Α»), σε κάθε Αξκό που αναλαμβάνει τη διενέργεια Δικαστικής – Διοικητικής Εξέτασης ταυτόχρονα με τη διαταγή ανάθεσης, το οποίο θα αποτελέσει βοήθημα και οδηγό κατά την εξέλιξη της εξέτασης. Επίσης, σύμφωνα με τη Φ.453/5/1277/Σ.4/22 Ιαν 14/Δ΄ ΣΣ/ΓΡ. ΣΝΣ, κοινοποιήθηκε στις Μονάδες – Υπηρεσίες του Δ’ ΣΣ, ένα Μνημόνιο για την διευκόλυνση του έργου των Μονάδων αναφορικά με την ορθή διεκπεραίωση των Δικαστικών-Διοικητικών θεμάτων, καθώς και των λοιπών διοικητικών ζητημάτων, στο Υπόδειγμα 2 του οποίου, υπάρχει ένα προτεινόμενο Υπόδειγμα Ελέγχου Φακέλου ΕΔΕ. Σύμφωνα με τα παραπάνω αλλά και με τις τροποποιήσεις της ΕΠ ΠαΔ 4-2/2013, οργανώθηκαν οι ενδείκτες στο παρακάτω αρχείο : ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΔΕ ,

4. Σύμφωνα με την ΕΠ ΠαΔ 4-2/2013/ΓΕΕΘΑ/Β΄ΚΛΑΔΟΣ/Β1, καθορίζεται η υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Παρακολούθησης Δικαστικών – Διοικητικών Εξετάσεων, το οποίο και αποτελεί αντικείμενο ελέγχου κατά τη διενέργεια των διοικητικών επιθεωρήσεων. Σύμφωνα με τη Φ.453/340/16533/Σ.1442/7 Νοε 13/Δ΄ΣΣ/ΔΙΠΡΟ/ΤΔΘ, καθορίστηκε το εξής υπόδειγμα: ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕ- ΕΔΕ


5. Σύμφωνα με τη Φ.453/5/1277/Σ.4/22 Ιαν 14/Δ΄ ΣΣ/ΓΡ. ΣΝΣ κοινοποιήθηκαν στις Μονάδες : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΔΕ

6. Μνημόνιο σύνταξης ΑΔΕ – ΕΔΕ (υπό επεξεργασία)

7. Βοηθητικά αρχεία σχετικά τον Φάκελο Συμβάντος: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ

8. Νομοθεσία: – Κώδικας Ποινικής Δικονομίας – Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας – ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (ΝΕΟ)


πηγη YΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΔΕ - ΑΔΕ - ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ - Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Στρατιωτικού (armylib.gr)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά