Στο πλαίσιο της μέριμνας για το προσωπικό, την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022 και μετά από εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, λόγω των πρόσφατων πυρκαγιών στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής καθορίστηκαν τα παρακάτω:

• Χορήγηση κατ’ εξαίρεση, άδειας απουσίας δέκα ημερών πέραν των προβλεπόμενων στο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετεί, κατάγεται ή έχει άμεσο έννομο συμφέρον και έχει πληγεί ή πλήττεται η περιουσία του.

• Στους στρατεύσιμους οι οποίοι είναι προγραμματισμένοι για κατάταξη στον Στρατό Ξηράς με την 2022 Δ΄ΕΣΣΟ (με ημερομηνίες κατάταξης 18-21 Ιουλίου 2022), οι Διοικήσεις Στρατολογικών Υπηρεσιών και οι Στρατολογικές Υπηρεσίες θα παράσχουν όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου διευκολύνσεις (αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, εκτίμηση λόγων αντικειμενικής αδυναμίας).