Η απάντηση Χαρδαλιά για τα εργασιακά δικαιώματα των Εθνοφυλάκων

 

Ο ΥΦΕΘΑ Νίκος Χαρδαλιάς απάντησε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας, με θέμα τους εθνοφύλακες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας είπε αρχικά πως κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα θέματα τα οποία θίγονται στην εν θέματι ερώτηση, αφορούν αποκλειστικά τους Εθνοφύλακες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ετησίως για τη φρούρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων, και όχι στο σύνολο των Εθνοφυλάκων.

Ειδικότερα, η επιλογή των Εθνοφυλάκων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για φύλαξη στρατιωτικών εγκαταστάσεων κάθε έτος, υλοποιείται αποκλειστικά επί εθελοντικής βάσης και προϋποθέτει την υποβολή αντίστοιχης αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο. Κατά τη διαδικασία της επιλογής όλοι οι συμμετέχοντες Εθνοφύλακες ενημερώνονται, λεπτομερώς, για το σύνολο των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους, όπως οικονομικά θέματα τα οποία αφορούν στην αποζημίωσή τους, τις κρατήσεις, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά δικαιώματα, κ.λπ.

Η διαδικασία υπηρέτησης καθηκόντων

Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνον με τη σύμφωνη γνώμη εκάστου Εθνοφύλακα και ουδέποτε η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει χρησιμοποιήσει Εθνοφύλακα ως φρουρό σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ιδίου. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν.1295/1982 (Α΄126), στους Εθνοφύλακες, εφόσον χρησιμοποιούνται σε τακτικές ή ειδικές αποστολές, δύναται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να χορηγούνται αποδοχές, τροφή, ιματισμός και υπόδηση.

Με την παρ.5 του άρθρου 8 του ν.3257/2004 (Α΄143), καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η ημερήσια αποζημίωση που παρέχεται στους Εθνοφύλακες, μόνο για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφήςιματισμού και υπόδησής τους, όπως προβλέπονται στην παρ.2 του άρθρου 7 του ν.1295/1982 (Α΄126), οι οποίοι χρησιμοποιούνται για τη φρούρηση αποθηκών πυρομαχικώνκαυσίμωνυλικών επιστράτευσης και λοιπών εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ). Το ύψος της υπόψη αποζημίωσης καθορίστηκε με την ΚΥΑ, υπό στοιχεία Φ.841/67/1108736/Σ.6019/2021 (Β΄6714), για το έτος 2022 στο ποσό των δεκαέξι (16) ευρώ ημερησίως.

Το ποσό της εν λόγω αποζημίωσης, σε εφαρμογή των οδηγιών που παρασχέθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών με τα Αρ.Πρωτ.:ΓΔΦΔ 1150555 ΕΞ2014/13-11-14/ΥΠΟΙΚ/ΓΔΔΕ, Αρ.Πρωτ.:102851/21-12-15/ΟΑΕΔ και Αρ.Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1026170 ΕΞ2021/24-3-21/ΑΑΔΕ, αντιμετωπίζεται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (παρ.3 του άρθρου 12 του ν.4172/2013) και υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011.

Η προαναφερθείσα αποζημίωση, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία, δεν έχει την έννοια του εργατικού ημερομισθίου, καθόσον δεν δημιουργείται εξαρτημένη σχέση εργασίας μεταξύ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας και των ιδιωτών Εθνοφυλάκων. Σημειώνεται ότι, οι Εθνοφύλακες δεν αποτελούν προσλαμβανόμενο από το ΥΠΕΘΑ προσωπικό, αλλά προσωπικό που «κατατάσσεται» ή που «καλείται να υπηρετήσει» υπό τα όπλα και με συγκεκριμένη αποστολή.

Οι Εθνοφύλακες και ο ΟΑΕΔ

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με το Αρ.Πρωτ.: 102851/21-12-15/ΟΑΕΔ, οι Εθνοφύλακες δεν μπορούν να εγγράφονται ως άνεργοι στον Οργανισμό Ανασυγκρότησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) κατά το χρονικό διάστημα που υπηρετούν στην Εθνοφυλακή και απασχολούνται σε τακτικές αποστολές, όπως η φρούρηση των εγκαταστάσεων του Στρατού Ξηράς, εφόσον:

  • Παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας απασχολούμενοι εθελοντικά σε συγκεκριμένο έργο, με συγκεκριμένο τακτικό ωράριο, χρονική διάρκεια και καθήκοντα, ανεξαρτήτως του ότι δεν δημιουργείται σχέση εξαρτημένης εργασίας.
  • Οι αποδοχές που λαμβάνουν (έξοδα μετακίνησης, τροφής, ιματισμού και υπόδησης) λαμβάνονται υπόψη ως αμοιβή για παροχή υπηρεσιών υπό τη μορφή απασχόλησης και στο εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας εμφανίζονται ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, στο επικείμενο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΑ, κατόπιν εκτεταμένης επιτελικής μελέτης των Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με το ΓΕΣ, έχουν ενταχθεί σχετικές ρυθμίσεις με τις οποίες επιτυγχάνεται η επίλυση των ζητημάτων, της φορολογικής αντιμετώπισης της εν λόγω αποζημίωσης και της εγγραφής των Εθνοφυλάκων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.


onalert

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά