Στέγαση μονίμων Υπξκων πρόελευσης Επαγγελματιών Οπλιτών ΕΠ.ΟΠ

 


 

   Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, αναδεικνύει εκ νέου, μέσω της Αντιπροεδρίας Μέριμνας Προσωπικού και της Γραμματείας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ. της Ομοσπονδίας, το σοβαρό θέμα της στέγασης σε στρατιωτικά οικήματα των Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς που προέρχονται από τον θεσμό των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.).

2.   Σύμφωνα με τα (β) και (γ) σχετικά, πραγματοποιήθηκε τροποποίηση του (α) όμοιου το οποίο δημιουργεί το θεσμό των Στρατιωτικών Οικημάτων ΕΠ.ΟΠ (ΣΟΕΠΟΠ), με δικαιούχους στέγασης τους Επαγγελματίες Οπλίτες του Στρατού Ξηράς. Αντίστοιχα διατίθενται τα Στρατιωτικά οικήματα Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΟΜY) με δικαιούχους τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς και Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και τα Στρατιωτικά οικήματα Αξιωματικών (ΣΟΑ). Δυστυχώς ο αριθμός των ΣΟΕΠΟΠ δεν είναι ικανός για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες στέγασης των ΕΠ.ΟΠ και παραμένει δυσανάλογος με τον αριθμό ΣΟΑ και ΣΟΜΥ δημιουργώντας έτσι περαιτέρω ανισότητες. Το πρόβλημα μάλιστα είναι ιδιαίτερα οξύ στις παραμεθόριες περιοχές όπου και υπηρετεί η πλειοψηφία αυτών.

3.   Το ανωτέρω πρόβλημα επιδεινώνεται για τους συναδέλφους μας ΕΠ.ΟΠ που έχουν μεταταχθεί στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών, με τον μηδενισμό που τους επιβάλλεται αυθαίρετα, των μορίων στέγασής τους, σύμφωνα με το (ε) σχετικό, λόγω της μεταπήδησης τους από δικαιούχους ΣΟΕΠΟΠ σε ΣΟΜΥ κάτι που αντίκειται στις σαφείς προβλέψεις του (α) όμοιου κανονισμού όπου αναφέρεται:

Τα μόρια αναμονής μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών στέγασης όπως παρακάτω:

     (α)  Μόρια αναμονής από ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ αγάμων για στέγαση σε ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ εγγάμων και αντίστροφα.

     (β)  Μόρια αναμονής από ΣΟΜΥ εγγάμων μετά από προαγωγή Υπαξιωματικού σε Ανθυπασπιστή για στέγαση σε ΣΟΑ εγγάμων.

4.   Δεν υφίσταται πουθενά στον κανονισμό στέγασης διάταξη που να προβλέπει ότι υπαξιωματικός που μετατάσσεται σε άλλο θεσμό και μάλιστα με τον ίδιο βαθμό να μηδενιστούν τα μόρια αναμονής του για την στέγαση του. Η αυθαίρετη λοιπόν ερμηνεία του κανονισμού έχει ως αποτέλεσμα να στερεί από πλήθος συναδέλφων μας τα μόρια αναμονής στέγασης που είχαν συγκεντρώσει πριν να μεταταχθούν στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.

5.   Επισημαίνεται ότι, προγενέστερα υπάρχει μονιμοποίηση τριών (3) σειρών Επαγγελματιών Οπλιτών που αριθμεί τουλάχιστον 5.000 προσωπικό στον Σ.Ξ. με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη τροποποίηση να αποκλείσει τους Επαγγελματίες Οπλίτες από το δικαίωμα στέγασης στα ΣΟΜΥ, αλλά και να αποκλειστεί και μεγάλος αριθμός από τον πολύ μικρό αριθμό διαθεσιμότητας των ΣΟΕΠΟΠ.

6.   Το πρόβλημα αναμένεται να οξυνθεί τα επόμενα χρόνια όπου οι υπαξιωματικοί συνάδελφοι προερχόμενοι εκ του θεσμού των ΕΜΘ θα προαχθούν στο σύνολο τους στο βαθμό του Ανθυπασπιστή και βάση του (α) σχετικού, θα μεταπηδήσουν σε δικαιούχος ΣΟΑ. Η παρούσα κατάσταση θα οδηγήσει τη συντριπτική πλειοψηφία των ΣΟΜΥ να διατίθεται στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών με τους υπαξιωματικούς εκ του θεσμού των ΕΠΟΠ προερχόμενοι να αδυνατούν να στεγαστούν λόγω του προαναφερόμενου αποκλεισμού τους από τα ΣΟΜΥ. Επίσης ιδιαίτερα οξυμένο είναι το πρόβλημα για τους συναδέλφους μας που υπηρετούν στο Ηράκλειο Κρήτης λόγω της μη ύπαρξης οικημάτων στέγασης ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ. Το συγκεκριμένο γεγονός σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση τουριστικών καταλυμάτων στην συγκεκριμένη περιοχή αλλά και σε αντίστοιχες περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος καθιστά επιτακτική την ανάληψη πρωτοβουλιών από την Ηγεσία μας για την αντιμετώπιση του θέματος

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

7.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, δηλώνει κατηγορηματικά την διαφωνία της στην συμμετοχή Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών στα ΣΟΕΠΟΠ, διότι διαχωρίζει δύο θεσμούς που όμως προέρχονται από την ίδια κατηγορία στρατιωτικού προσωπικού. Ο διαχωρισμός του στρατιωτικού προσωπικού στον Σ.Ξ., ειδικά στην στέγαση που είναι μία κοινωνική παροχή προς κανένα στέλεχος δεν πρέπει να υφίσταται.

8.    Κατόπιν των παραπάνω αλλά και την κατ’ εξαίρεση στέγαση μεγάλου αριθμού προσωπικού (Δκτές Μονάδων, Δντές, μονογονεϊκές οικογένειες κλπ), συμπεραίνεται ότι τα διαθέσιμα διαμερίσματα για το προσωπικό μειώνονται σημαντικά. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε:

       α.  Την  στέγαση όλου του στρατιωτικού προσωπικού, σε όλα τα διαθέσιμα οικήματα και με την θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων μοριοδότησης, βάσει των οποίων γίνεται η παροχή αυτών των διευκολύνσεων ώστε οι τηρούμενες διαδικασίες να καταστούν πιο αξιοκρατικές, επιφέροντας κατά το δυνατόν, δίκαιη αντιμετώπιση των δικαιούχων χωρίς διαχωρισμούς και κατηγοριοποιήσεις προέλευσης των στρατιωτικών, το οποίο αποτελεί βασική και απαράβατη αρχή πρόνοιας.

      β.  Την τροποποίηση του (α) σχετικού με την άμεση κατάργηση των ΣΟΕΠΟΠ και την συμπερίληψη των συναδέλφων μας ΕΠΟΠ στους δικαιούχους των ΣΟΜΥ μέχρι την υλοποίηση της πρότασης της ανωτέρω παραγράφου (7α).

9.    Τέλος, επισημαίνουμε ότι με το (στ) σχετικό έχουμε καταθέσει ως Ομοσπονδία ολοκληρωμένη πρόταση για την θέσπιση αντικειμενικών κριτηρίων μοριοδότηση στέγασης του στρατιωτικού προσωπικού στις Ένοπλες Δυνάμεις (https://www.pomens.gr/enimerosi/epistoles/1148-pomens-stegasi-prosopikoy-lyseis-yparxoun) και αναμένουμε την θετική ανταπόκριση της Στρατιωτικής και Πολιτικής Ηγεσίας.

10.  Εισηγητής θέματος, Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ.: Επχιας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος τηλ. 6971 601974. 

11.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983 503377. 

 

Μετά τιμής

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά