401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών: Η απάντηση του ΥΦΕΘΑ Κεφαλογιάννη για τις ελλείψεις προσωπικού


Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Ιωάννης Κεφαλογιάννης απάντησε, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ με θέμα τις ελλείψεις προσωπικού στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Ο ΥΦΕΘΑ είπε αρχικά ότι η επαρκής στελέχωση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων (ΣΝ) αποτελεί διαρκή μέριμνα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) και των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, η δε εφαρμογή του ωραρίου εργασίας βασίζεται στην ποιοτική φροντίδα των ασθενών και στην ανθρωποκεντρική διοίκηση, λαμβανομένου υπόψη του φόρτου εργασίας κάθε Νοσηλευτικής Μονάδας, ενώ το νοσηλευτικό προσωπικό στο 401 ΓΣΝΑ εργάζεται απαρέγκλιτα βάσει των νομοθετημένων 40 ωρών ανά εβδομάδα, λαμβάνοντας αυστηρά 4 ημέρες ανάπαυσης (ρεπό) ανά 15νθήμερο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως κατόπιν προσωπικής επιθυμίας του στελέχους, δύναται να εργάζεται 10 ημέρες συνεχόμενα, αποκλειστικά και μόνο όταν επιθυμεί να λάβει συνεχόμενα τα 4 δικαιούμενα ρεπό του 15νθημέρου. Η στελέχωση των ΣN σε ετήσια βάση γίνεται από τους αποφοίτους της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ), της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν) [Αξκοί (ΥΙ), (ΥΟ), (ΥΚ), (ΥΦ), (ΥΨ), (ΥΝ)], των Σχολών Μονίμων Υπαξιωματικών και από προσλήψεις Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.), Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α) διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και επικουρικού προσωπικού.

Ακόμα, δήλωσε ότι ο αριθμός του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Εθνικής Άμυνας, και Οικονομικών σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Γενικών Επιτελείων. Αναφορικά με την πρόσληψη πολιτικού προσωπικού στα ΣΝ βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./17/3238/11 Μαρ.2021 απόφαση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/06 εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών για το διορισμό εκατόν τριάντα οκτώ (138) μονίμων πολιτικών υπαλλήλων στο ΥΠΕΘΑ, εκ των οποίων, οι εξήντα εννέα (69) αφορούν υγειονομικό προσωπικό προς κατανομή στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία.

Για την υλοποίηση των εν λόγω προσλήψεων εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 10 Κ/2022 προκήρυξη, η οποία επί του παρόντος βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των αιτήσεων των υποψηφίων από το ΑΣΕΠ. Τους ετήσιους προγραμματισμούς ετών 2022 – 23, ακολούθησαν οι υπ’ αριθ. 50/04-11-2021 και 31/27-09-22 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου, με τις οποίες εγκρίθηκε η διαδικασία πρόσληψης συνολικά εκατό σαράντα (140) μονίμων υπαλλήλων διαφόρων κλάδων και κατηγοριών, για την κάλυψη κενών θέσεων στα Γενικά Επιτελεία (ΓΕ), με ιδιαίτερη προτεραιότητα στα ΣΝ.

Έπειτα, διευκρίνισε ότι στον ετήσιο προγραμματισμό τακτικού προσωπικού έτους 2024, υποβλήθηκαν από τα ΓΕ συνολικά εκατό εξήντα (160) αιτήματα για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία. Τα εκατό σαράντα δύο (142) εξ’ αυτών αφορούν τους κλάδους ΤΕ και ΔΕ Νοσηλευτών και ΥΕ Τραυματιοφορέων. Στον ετήσιο προγραμματισμό προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), έτους 2024, το ΥΠΕΘΑ αιτήθηκε την πρόσληψη σαράντα έξι (46) ατόμων για τα ΣΝ, ως επικουρικό τακτικό προσωπικό υγειονομικών ειδικοτήτων με διάρκεια σύμβασης ενός (1) έτους, σύμφωνα με τον ν.4211/2013 (Α΄256).

Επιπλέον, στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία προσλήφθηκαν λόγω της πανδημίας Covid-19 τριακόσια τριάντα δύο (332) άτομα ως επικουρικό προσωπικό, κυρίως υγειονομικών ειδικοτήτων, που συνεχίζουν να καλύπτουν τρέχουσες επιτακτικές ανάγκες των Νοσοκομείων. Επισημαίνεται ότι, για τον προγραμματισμό προσλήψεων πολιτικού προσωπικού κάθε έτους, τα ΓΕ υποβάλουν τα αιτήματά τους με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθητοποίηση για την κάλυψη των πάγιων αναγκών σε υγειονομικό προσωπικό των ΣΝ, και πάντα εντός του πλαισίου της δημοσιονομικής πολιτικής.

Τέλος, κατέληξε λέγοντας πως η εξέταση των αιτημάτων και η έγκρισή τους πραγματοποιείται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εν κατακλείδι, στο πλαίσιο της υγειονομικής θωράκισης της Χώρας, πάγια προτεραιότητα της Κυβέρνησης αποτελεί η ενίσχυση των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και ευρύτερα του νευραλγικού τομέα της Υγείας, τόσο δια της στελέχωσης με αποφοίτους Στρατιωτικών Σχολών, όσο και δια των απαραίτητων προσλήψεων στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού.

Φωτογραφία αρχείου


www.onalert.g
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά