Προκήρυξη θέσης για «Υπασπιστή ∆ιοίκησης» στο Υπασπιστήριο του Α/ ΓΕΣ, βαθµού Ανθυπασπιστή - Αρχιλοχία

 
προκήρυξη κάλυψης θέσης «Υπασπιστή ∆ιοίκησης»


κάλυψη µίας (1) θέσης «Υπασπιστή ∆ιοίκησης» στο Υπασπιστήριο του κ. Αρχηγού ΓΕΣ, από στέλεχος βαθµού Ανθυπασπιστή - Αρχιλοχία οποιουδήποτε Όπλου ή Σώµατος. 

 2. Ο όρος «ενδιαφερόµενος» και οι προσδιοριστικοί όροι προς αυτόν, αναφέρεται σε άνδρες και γυναίκες. 

 3. ∆ικαίωµα υποβολής αίτησης κάλυψης των παραπάνω θέσεων, έχουν οι Ανθυπασπιστές - Αρχιλοχίες (ΟΟΣ) που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολικής υπηρεσίας από την ηµεροµηνία κατάταξης τους, εκ των οποίων τα οκτώ (8) έτη να έχουν υπηρετήσει σε επιχειρησιακές Μονάδες της 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ/EU-OHQ, του ∆΄ΣΣ ή της ΑΣ∆ΕΝ. 

 4. Οι ενδιαφερόµενοι απαιτείται να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία αξιολογούνται: α. Να έχουν συµπληρώσει δώδεκα (12) έτη συνολική στρατιωτική υπηρεσία, εκ των οποίων τα οκτώ (08) σε επιχειρησιακές Μονάδες της 1ης Στρατιάς, του ∆΄ΣΣ και της ΑΣ∆ΕΝ. β. Να έχουν υπηρετήσει σε Επιτελεία Σχηµατισµών. γ. Να έχουν επιτύχει επίδοση στα υποχρεωτικά Σχολεία της ειδικότητας και βαθµού «Λίαν Καλώς» και άνω. -3- ./. δ. Να έχουν αξιολογηθεί στη γενική ικανότητα στον κατεχόµενο βαθµό την τελευταία δεκαετία µε «Άριστα (10)». ε. Να µην έχουν τιµωρηθεί πειθαρχικά την τελευταία 10ετία. στ. Να έχουν γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον «Καλής Γνώσης (Β2)». ζ. Να έχουν ∆είκτη Μάζας Σώµατος (∆ΜΣ) εντός των προβλεπόµενων ορίων. η. Να έχουν έγγραφη πρόταση από τους ∆ιοικητές των Σχηµατισµών που υπάγονται, στην οποία να αποτυπώνεται το ήθος, ο επαγγελµατισµός και η γενική συµπεριφορά του στελέχους. θ. Να διαθέτουν άριστη γνώση χειρισµού Η/Υ (WORD, EXCEL, POWER POINT). ι. Να έχουν υπηρετήσει σε Στρατηγεία ΝΑΤΟ – ΕΥΕ. 

 5. Η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι πανεπιστηµιακού ή τεχνολογικού τοµέα, η κατοχή πτυχίου αγγλικής γλώσσας ανώτερου επιπέδου (Γ1-Γ2) ή πτυχίου δεύτερης ξένης γλώσσας, οι υψηλές επιδόσεις στα υποχρεωτικά σχολεία και η συµπλήρωση τουλάχιστον στο ήµισυ του απαιτούµενου Χρόνου ∆ιοίκησης ή Ειδικής Υπηρεσίας στο βαθµό, θα ληφθούν υπόψη ως ενισχυτικά κριτήρια.

περισσότερα εδω:

ΕΔΥΕΘΑ Νο 72 Υπασπιστής Διοίκησης ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ (diavgeia.gov.gr)

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο(BBC,Guardian, war-army journalism, data journalism) Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας - Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Πρόσφατα μπήκε στην εγκυκλοπαίδεια με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της Ελλάδας με την ιδιότητα του Στρατιωτικού Δημοσιογράφου.Radio producer-δημοσιογράφος Στρατιωτικής ενημερωτικής εκπομπής ¨Ενημέρωση Επ Ώμου¨Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά