Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τους ΕΜΘ - πρόταση του ΜΤΣ για τα μερίσματα

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Χρήστος Γκόκας και Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Άμεση εφαρμογή της υπάρχουσας νομοθεσίας για τη μισθολογική εξέλιξη των μονιμοποιηθέντων Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών από το θεσμό των Εθελοντών Μακράς θητείας (ΕΜΘ)», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς η αρμοδιότητα για την πολιτική μισθών ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών (Υ.Ο), το οποίο την εξειδικεύει με ειδικούς νόμους, με βάση την εκάστοτε εφαρμοζόμενη δημοσιονομική πολιτική. Παρά ταύτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) από πλευράς του επιδιώκει να ρυθμίζει με ευνοϊκό τρόπο τα μισθολογικά αιτήματα των στελεχών του. 

 Στο πλαίσιο αυτό, προέβη στη σύνταξη σχεδίου τροπολογίας, που προβλέπει την ένταξη των Ε.Μ.Θ. στο μισθολογικό κλιμάκιο του Ανθυπολοχαγού, προς εναρμόνιση με τη βαθμολογική τους εξέλιξη του ν.4609/2019. Το σχέδιο αυτό διαβιβάστηκε στο Υ.Ο για την συνυπογραφή του. Η όλη διαδικασία τελεί εν εξελίξει και αποτελεί αντικείμενο επαφής, με το εν λόγω Υπουργείο, ωστόσο το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και περαιτέρω θέσπισης της σχετικής διάταξης, εναπόκειται στη βούλησή του. 

Σχετικά με το θέμα της ληφθείσας νομοθετικής πρωτοβουλίας ώστε να διασφαλιστεί η ορθή απονομή των συντάξιμων αποδοχών τους από τον ΕΦΚΑ, καθώς και των δικαιούμενων μερισμάτων και των εφάπαξ από τα οικεία Μετοχικά Ταμεία, σας γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός τους γίνεται βάσει των μισθολογικών στοιχείων των κλιμακίων που έχουν ενταχθεί κατά την αποστρατεία τους, τα στελέχη.-2- ./. Σε ό,τι αφορά στην προαγωγή των ΕΜΘ Ανθυπασπιστών που κατατάχθηκαν από το έτος 1985 έως το έτος 1989 πραγματοποιήθηκε σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.3883/2010 (Α΄167), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.4609/2019 (Α΄67), από την 3 η Μαΐου 2019, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του, ενώ σε περίπτωση που υπήρχε η πρόθεση αναδρομικότητας, ως προς την ισχύ της ανωτέρω διάταξης, αυτή θα είχε καθορισθεί σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον γίνει αποδεκτή από το Υ.Ο η προαναφερθείσα μισθολογική ρύθμιση, οπότε θα προκύψει η κατάταξη της εν λόγω κατηγορίας στρατιωτικού προσωπικού σε νέα μισθολογικά κλιμάκια, το ΓΕΣ σε εφαρμογή του άρθρου 50 του ΠΔ 169/2007 (Α΄210), θα έχει την υποχρέωση να προβεί στην έκδοση και στην αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών - παραστατικών στους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς (e-ΕΦΚΑ, ΜΤΣ και ΕΛΟΑΣ) για την συνταξιοδοτική τακτοποίηση του και την καταβολή των αντίστοιχων δικαιωμάτων του (σύνταξη, μέρισμα και εφάπαξ). 

Περαιτέρω με την εφαρμογή του ν.4472/2017 (Α΄74), καταργήθηκαν από την 1 η Ιανουαρίου 2017 οι μισθολογικοί βαθμοί, με βάση τους οποίους υπολογιζόταν το δικαιούμενο μέρισμα και κατ' επέκταση το ύψος του δικαιούμενου Βοηθήματος Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), το οποίο χορηγεί το ΜΤΣ στα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών. Κατόπιν αυτού, αφού κρίθηκε επιβεβλημένη η εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου του ΜΤΣ με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και για την εξυπηρέτηση των δικαιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΜΤΣ αποφάσισε τη χορήγηση στους δικαιούχους προκαταβολής έναντι του ΒΟΕΑ, με βάση το μισθολογικό βαθμό και τις αποδοχές του γονέα - μετόχου όπως ίσχυαν πριν την ψήφιση του ν.4472/2017 (Α΄74) και την καταβολή του υπολειπόμενου ποσού αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ψήφισης του σχεδίου νόμου. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα συγκροτήθηκε διυπουργική επιτροπή, από τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Προστασίας του Πολίτη, και βάση του πορίσματός της, το ΔΣ/ΜΤΣ ενέκρινε και υπέβαλε πρόταση νομοθετικής ρύθμισης του θέματος, η οποία στην παρούσα φάση βρίσκεται στο -3- στάδιο της νομοτεχνικής επεξεργασίας ώστε στη συνέχεια να κατατεθεί για ψήφιση από τη Βουλή των Ελλήνων.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά