Στεφανής: Λαμβάνουν αποζημίωση 14,67 € για αυθημερόν κίνηση τα στελέχη της Καστοριάς

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Θανάσης Παφίλης και Λεωνίδας Στολτίδης με θέμα «Ετήσια Υγειονομική Εξέταση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως (ΓΣΝΕ) στη Θεσσαλονίκη», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

 Για την Ετήσια Υγειονομική Εξέταση (ΕΥΕ) του εν ενεργεία προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), τυγχάνει εφαρμογής το άρθρο 4 του ΠΔ 432/1983 (Α΄162), σύμφωνα με το οποίο, η εξέταση της κατηγορίας αυτής παρέχεται με τον πλέον αξιόπιστο, οικονομικό και άμεσο τρόπο στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ), ΚΙΧΝΕ, ΤΥΕΘ και ΤΥΓ, καθώς και από λοιπές δημόσιες δομές υγείας, μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν υπηρετεί στρατιωτικός ιατρός ανάλογης ειδικότητας, δεν λειτουργεί ΣΝ ή αυτό που λειτουργεί στερείται χώρου, θεραπευτικών μέσων ή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Η πρόβλεψη για χρήση κατά σειρά των στρατιωτικών, δημόσιων δομών υγείας εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον από πλευράς κόστους, εξοικονομώντας πόρους, ενώ ταυτόχρονα δίνει στην Υπηρεσία τη δυνατότητα ελέγχου της υγειονομικής κατάστασης και της σωματικής ικανότητας του προσωπικού, το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο της επιχειρησιακής του κατάστασης. Περαιτέρω, κάθε στέλεχος με το εφαρμοζόμενο σύστημα υλοποίησης της ΕΥΕ, ολοκληρώνει εντός μίας (1) ημέρας, εξέταση από δώδεκα (12) διαφορετικές ειδικότητες, συμπεριλαμβανομένου του εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, ενώ στο τέλος δίδονται στο στέλεχος συνολικές οδηγίες για τα θέματα υγείας του. -2- Συνεπώς, το σύστημα αυτό θεωρείται αρτιότατο, όσον αφορά στο εύρος της πρόληψης, αλλά και στη ταχύτητα που αυτό πραγματοποιείται. 

Παράλληλα, η ως άνω θεσμοθετημένη και παγιωμένη διαδικασία εξασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον από πλευράς κόστους, εξοικονομώντας πόρους, και δεν αυξάνει το ήδη επιβαρυμένο, ειδικά κατά την παρούσα περίοδο λόγω της υγειονομικής κρίσης, έργο των κρατικών νοσοκομείων. Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικοί που υπηρετούν στο νομό Καστοριάς και κινούνται για υγειονομικές εξετάσεις στο 424 ΓΣΝΕ, λαμβάνουν ημερήσια αποζημίωση που ανέρχεται σε 14,67 € για αυθημερόν κίνηση, και αντίτιμο εισιτηρίου, εφόσον εγκριθεί κίνηση με επιβατηγό όχημα Ιδιωτικής Χρήσης, υπό την προϋπόθεση ότι η χιλιομετρική απόσταση υπερβαίνει τα 60 χλμ, ενώ λαμβάνονται, ανά περίπτωση, και μέτρα περιορισμού του κόστους με χρήση υπηρεσιακών μέσων.

 Εν προκειμένω, το εκτιμώμενο κόστος εξαρτάται από τον αριθμό των μετακινουμένων στελεχών, τα οποία σε ετήσια βάση ανέρχονται κατά μέσο όρο σε τριακόσια (300), και η συνολική επιβάρυνση δεν υπερβαίνει τα 10.000 €. Αντιθέτως, σε περίπτωση γενικευμένης χρήσης πολιτικών Νοσοκομείων, αντί των ΣΝ, η επιβάρυνση του προϋπολογισμού του ΓΕΣ, για την αποζημίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση το τιμολόγιο δαπανών νοσηλίων του Δημοσίου, είναι μεγαλύτερη από το συνολικό ποσό που καταβάλλεται για οδοιπορικά έξοδα. Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το προσωπικό, υπό το συντονισμό του ΓΕΕΘΑ και αφού συνεκτιμηθούν όλοι οι παράγοντες, διερευνάται ήδη η δυνατότητα ώστε στελέχη Περιοχών Ευθύνης διαφόρων Σχηματισμών, όπου έχει διαπιστωθεί ότι διανύονται μεγάλες αποστάσεις, με όλους τους συνεπαγόμενους κινδύνους για την ασφάλειά τους, να εκτελούν την Περιοδική Υγειονομική τους Εξέταση στις τοπικές Δημόσιες Δομές Υγείας. 

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι, για τα στελέχη της ΠΑ, η περιοδική εξέταση διενεργείται στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ), στο 251 ΓΝΑ ή στην Υγειονομική Υπηρεσία της Μονάδας, ανάλογα με την κατηγορία της πτητικής καταλληλότητάς τους, ενώ για το ΠΝ, η ΕΥΕ του προσωπικού εκτελείται μόνο στα Ναυτικά Νοσοκομεία και δεν απαιτείται μετακίνηση του σε κρατικά νοσοκομεία

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά