Υπολογισμός υπηρεσίας Εφέδρων Αξιωματικών στα συντάξιμα

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Υπολογισμός υπηρεσίας Εφέδρων Αξιωματικών στα συντάξιμα», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3865/2010 (Α΄120) και τη σχετική 27135/0092/17-2-2011/Υ.Ο./Γ.Λ.Κ. εγκύκλιο οδηγιών, οι έφεδροι εξ εφέδρων αξιωματικοί του άρθρου 53 του ν.833/1937 (Α΄351), υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του δημοσίου και αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν δικαίωμα σύνταξης και οι μόνιμοι αξιωματικοί. Ο χρόνος ασφάλισης τους κατά το διάστημα που είχαν τη στρατιωτική ιδιότητα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση καταβολής των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών. 

Περαιτέρω, κατά τις διατάξεις του ιδίου ως άνω νόμου, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ε.Δ., που έχει καταταγεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης, από την 1 η Ιανουαρίου 2015, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από την κείμενη νομοθεσία {πδ 169/2007 (Α'210)}, εισφοράς, που ορίζεται σε ποσοστό 6,67%. Από την 1 η Ιανουαρίου 2017 έως και το έτος 2019, για την αναγνώριση του υπόψη χρόνου, ισχύουν τα μεταβατικά ποσοστά εισφορών εργοδότη και εργαζομένου, όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αριθ. 111482/0092 Κ.Υ.Α. (Β΄ 4005/2016), ενώ από το έτος 2020, το συνολικό αυτό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη, ορίζεται, συμφώνα με το άρθρο 38 του ν.4387/2016 (Α' 85), σε 20%, επί των συντάξιμων αποδοχών του εργαζομένου.-2- 

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αρμοδιότητα για την πολιτική συντάξεων ανήκει στα Υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών, τα οποία την εξειδικεύουν με ειδικούς νόμους, με βάση τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες και την εφαρμοζόμενη συνταξιοδοτική και δημοσιονομική πολιτική. 

Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠ.ΕΘ.Α., μεριμνώντας εμπράκτως για τα στελέχη των Ε.Δ., απέστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σχετική πρόταση, με την οποία ζητείται για την αναγνώριση του προεκτεθέντος συντάξιμου χρόνου να καθοριστεί καταβολή εισφορών σε ποσοστό 6,67%. 

Τέλος, από τα προδιαληφθέντα ευχερώς συνάγεται ότι, η ισχύουσα συνταξιοδοτική νομοθεσία του δημοσίου διέπεται από ενιαίες διατάξεις και κανόνες, για λόγους κοινωνικοοικονομικούς, αλλά κυρίως για να απολαμβάνουν όλοι οι ασφαλισμένοι τον ίδιο βαθμό συνταξιοδοτικής προστασίας. Ως εκ τούτου, τυχόν επιλεκτική συνταξιοδοτική αντιμετώπιση θα ήταν αντίθετη με τις αρχές της ισονομίας και ισότητας, που διέπει το σύνολο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά