Ο Α/ΓΕΣ για την εξέλιξη των Υπαξιωματικών !

Ο Α/ΓΕΣ για την εξέλιξη των Υπξκών επιβεβαίωσε αυτό που είχαμε προαναγγείλει με άρθρο μας από το καλοκαίρι: Υπαξιωματικοί ΕΔ οι κινήσεις που έχουν γίνει προμηνύουν αλλαγές.
Στην πρόσφατη ομιλία του ο ΑΓΕΣ στη ΣΜΥ, προανήγγειλε αλλαγές στην επετηρίδα των Μονίμων Υπαξιωματικών με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει, εμείς σας είχαμε επισημάνει με άρθρο μας, από το καλοκαίρι ότι βλέπαμε αλλαγές για το θέμα αυτό, διαβάστε το άρθρο μας τι είχαμε γράψει ώστε να σας προετοιμάσουμε:
Γράφει ο Εσμιας (ΕΤΕΤΗ) Ευάγγελος Κουτρουφίνης. Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Αρκαδίας – Εκπαιδευτής Ενηλίκων.
Το έτος 2010 αναμφισβήτητα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα έτος ορόσημο για την Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ψήφιση του Ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» αποτελεί την απαρχή της «Διακλαδικότητας». Μια νέα εποχή ξεκινά με τον μετέπειτα Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Μιχάηλ Κωσταράκο. Μία σειρά από αλληλένδετα περιστατικά σκιαγραφούν το τι μέλι γενέσθαι. Ας πάρουμε όμως τα γεγονότα με την σειρά τους.

Όλα ξεκινούν  την 24-09-2010 με την ψήφιση του ανωτέρου μνημονευόμενου νόμου. Από το άρθρο 71 και κατόπιν διαμορφώνεται η Διακλαδική Δομή των Ενόπλων Δυνάμεων.


Την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2013, πραγματοποιείται Ημερίδα στην έδρα της ΣΜΥ στα Τρίκαλα, με θέμα«Θεσμικές και Διαρθρωτικές Αλλαγές στη Διαμόρφωση Προτύπου Μ. Υπξκού - Επαναπροσδιορισμός του Ρόλου».
Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υποστράτηγος Γεώργιος Μπαρκούκης, Επιτελάρχης της 1ης Στρατιάς και το πρόγραμμα περιελάμβανε εισηγήσεις – τοποθετήσεις και ανταλλαγή απόψεων,επί των παρακάτω θεμάτων:
«Δόμηση του Προτύπου του Μ. Υπξκού. Όραμα, Στόχοι, Κίνητρα», ΕισήγησηΤαξχου Δημητρίου Μπίκου, Δκτή ΣΜΥ.
«Ανάδειξη της Οντότητας του Μ. Υπξκού ως Εργαλείο για τη Δημιουργία Οράματος», Τοποθέτηση Αντγου Χρίστου Μανωλά, ΣΑ ΣΕΒΑΣ/ΣΑ ΕΕ (μέσω τηλεδιάσκεψης από Βρυξέλλες)
«Αλλαγή της Οργανωσιακής Συμπεριφοράς. Η Πρόκληση», ΤοποθέτησηΤαξχου Δημητρίου Μπίκου, Δκτή ΣΜΥ.
«Σύσταση Νέου Μοντέλου Βαθμολογικής Εξέλιξης, Κίνητρα και Αξιολόγηση», Τοποθέτηση Ανχη (ΠΖ) Δημήτριου Αρβανίτη, Επιτελή ΔΙΣΠΡΟ/ΓΕΣ.
Παρουσίαση Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών του ΤΕΦΑΑ σε συνεργασία με τη ΣΜΥ «Φυσική Κατάσταση και Ποιότητα Ζωής Στρατιωτικού Προσωπικού», Δρ Ιωάννης Κουτεντάκης, Καθηγητής Εργοφυσιολογίας - Πρόεδρος ΤΕΦΑΑ Τρικάλων.
« Θεσμική και Λειτουργική Αναβάθμιση της ΣΜΥ», Εισήγηση Ταξχου Δημητρίου Μπίκου, Δκτή ΣΜΥ.
«Οι Διαχρονικές Στρατιωτικές Αξίες ως Εργαλείο Προσδιορισμού της Ταυτότητας του Μ. Υπξκού», Τοποθέτηση Αντγου ε.α. Ιωάννη Ασλανίδη, Επίτιμου Δκτή ΣΣΕ.
«Επιλογή Υποψηφίων, Κατανομή σε Όπλα - Σώματα - Ειδικότητες, υπό το Πρίσμα της Επιχειρησιακής Αναγκαιότητας», Τοποθέτηση Αντγου Αθανάσιου Τσέλιου, Δκτή Δ΄ ΣΣ.


«Καινοτόμος και Ορθολογιστική Εκπαίδευση. Προσέγγιση των Πεδίων Μαθημάτων με Τεχνοκρατικά Κριτήρια και Μετρήσιμη Παραγωγικότητα», Τοποθέτηση Ταξχου Κωνσταντίνου Μανίκα, Δντή ΔΕΚΠ/ΓΕΣ.
Τα εξαχθέντα συμπεράσματα αποτέλεσαν αντικείμενα περαιτέρω μελέτης και το έναυσμα για κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων, προς την κατεύθυνση της αναδιοργάνωσης για την αναβάθμιση του θεσμού προς όφελος αφενός της Υπηρεσίας και αφετέρου του σώματος των Μονίμων Υπαξιωματικών.


Όπως αναφέρεται σε συγκεκριμένο έγγραφο του ΓΕΕΘΑ που εξεδόθη στις 24 Φεβρουαρίου 2014, στο πλαίσιο των διατάξεων του σχετικού (άρθρο 11 παράγραφος 5 του Νόμου 2292/1995 [ΦΕΚ 35A΄]), καθιερώνεται θέση «Υπασπιστού Διοικήσεως» στα υπασπιστήρια των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ – ΓΕ(Γενικών Επιτελείων), καθώς και στα υπασπιστήρια των Διοικητών 1ης Στρατιάς – Γ΄ΣΣ (Σώματος Στρατού) – Δ΄ΣΣ – ΑΣΔΥΣ (Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού) – ΑΣΔΕΝ(Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού Νήσων) για το ΣΞ (Στρατό Ξηράς), του Αρχηγού Στόλου, των Διοικητών ΔΝΕ (Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης) – ΔΔΜΝ(Διεύθυνση Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού) και της ΓΕΠΝ (Γενική Επιθεώρηση ΠΝ) για το ΠΝ (Πολεμικό Ναυτικό), του Αρχηγού ΑΤΑ (Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας) και των Διοικητών ΔΑΥ (Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης) – ΔΑΕ (Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης) για την ΠΑ (Πολεμική Αεροπορία). 

Την 27-09-2015 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κος Πάνος Καμμένος, συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΣ Αντιστράτηγο Βασίλειο Τελλίδη, παρέστη στην τελετή αποκαλυπτηρίων ανδριάντα Μονίμου Υπαξιωματικού, που πραγματοποιήθηκε στο Άλσος Ελληνικού Στρατού στο Γουδί. Στην τελετή παρέστη ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Μιχαήλ Κωσταράκος.
Την 27-07-2016  ψηφίζεται ο Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ Α 134/27-7-2016) Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις. Με τον νόμο αυτόν γίνεται η συγχώνευση των σχολών της ΠΑ σε μία . Συγκεκριμένα η ΣΥΔ, ΣΤΥΑ, και ΣΙΡ καταργούνται και ιδρύεται η ΣΜΥΑ. Η σχολή με τον παρόντα νόμο είναι τριετούς φοίτησης.
Με το Προεδρικό Διάταγμα 6/2017 - ΦΕΚ 13/Α/9-2-2017, Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 76/2008 «Κύρωση του Οργανισμού της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς» (118/25-6-2008, τ. Α΄), καθίσταται και η ΣΜΥ τριετούς φοίτησης.
Την Τετάρτη 05 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε  συγκέντρωση των Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών, όλων των προελεύσεων και όλων των Όπλων και Σωμάτων, που υπηρετούν στο ΓΕΣ.
Σκοπός της συγκέντρωσης ήταν η παρουσίαση και ανάλυση του θεσμού του «Υπασπιστή Διοίκησης», καθώς και των αναληφθεισών δράσεων για την περαιτέρω βελτίωσή του, από τον Υπασπιστή Διοίκησης του ΓΕΣ, Ανθυπασπιστή (ΔΒ) Τσιαμαντά Λουκά.

Ο Υπασπιστής Διοίκησης:

-Αποτελεί εκπρόσωπο των Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών και συνδετικό κρίκο μεταξύ αυτών και της Ιεραρχίας.
-Εισηγείται επί θεμάτων εκπαίδευσης, εξέλιξης και αξιοποίησης .
-Εντοπίζει προβλήματα που επηρεάζουν τις συνθήκες εργασίας και υποβάλλει προτάσεις για την επίλυσή τους.
Το ΓΕΣ προσβλέπει στην ενίσχυση του θεσμού του Υπασπιστή Διοίκησης, ως ενός συμβουλευτικού οργάνου των Διοικήσεων, για τη βέλτιστη αξιοποίηση του εξαιρετικού δυναμικού των Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών του Στρατού Ξηράς.
Από 02 έως 04 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Όσλο της Νορβηγίας, η 11η Σύνοδος Υπαξιωματικών των Στρατών Ξηράς των Ευρωπαϊκών Κρατών, στην οποία συμμετείχε ο Υπασπιστής Διοίκησης του ΓΕΣ.

Στη Σύνοδο πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με την αναβάθμιση του θεσμού του Υπαξιωματικού και παρουσιάσθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Παραθέτοντας τα ως άνω πληροφοριακά στοιχεία διαφαίνεται πως σημαντικές αλλαγές προκύπτων στην δομή των υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων αναφορικά με τον Θεσμό του Υπασπιστή Διοίκησης, όσο και με την «Διάρκεια Φοίτησης» και την λειτουργία στων παραγωγικών σχολών και «ίσως όλα αυτά επιφέρουν αλλαγές στον νόμο περί ιεραρχίας και προαγωγών των στελεχών των Ε.Δ. ‘Ν 3883/2010’ καθώς οι βαθμοί των υπαξιωματικών τελματώνουν στον βαθμό του Αρχιλοχία και αντίστοιχα».    
http://eaaspierias.blogspot.gr/
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά