ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΘΑ: ΑΡΘΡΟ 4 ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΡΘΡΟ

του Στέφανου Κουκουράβα (Πρόεδρος Ε.Σ.ΠΕ.Θ) 

ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΥΠΕΘΑ: ΑΡΘΡΟ 4 ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΩΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 Συναισθανόμενος την ανάγκη, αλλά και την ηθική υποχρέωση θα τολμούσα να πω, θα προσπαθήσω δια του παρόντος άρθρου να εκφράσω ορισμένες σκέψεις μου γύρω από τις διατάξεις του άρθρου 4 του προς ψήφιση πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΘΑ, με την ιδιότητα του στρατιωτικού ο οποίος συμμετέχει ενεργά στον χώρο της συλλογικής έκφρασης του κλάδου και γίνεται σε καθημερινή βάση δέκτης της αγωνίας μεγάλης μερίδας συναδέλφων.  

Παρά την πρωτοφανή στήριξη και την αλληλεγγύη των συναδέλφων, του συνόλου σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, πληθώρας θεσμικών και μη Ομοσπονδιών, Ενώσεων, Συνδέσμων και συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο και οι οποίες πήραν θέση δημόσια τους τελευταίους μήνες σχετικά με το περιεχόμενο του άρθρου 4, που αφορά στην αποκατάσταση της ομαλής βαθμολογικής εξέλιξης των Αξιωματικών προέλευσης από ΑΣΣΥ που κατετάγησαν στις ΕΔ το έτος 1990 (Τάξη 1992 ή 42η Σειρά), το ζήτημα συνεχίζει να παραμένει σε εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με παλαιότερη έγγραφη τοποθέτηση του κ. ΥΕΘΑ: «Η αρχαιότητα των Αξιωματικών αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ιεραρχίας που εξασφαλίζει σε βάθος χρόνου την πειθαρχία, την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του στρατεύματος ιδιαίτερα κατά τις επιχειρήσεις και τον πόλεμο. Συνδέεται δε άμεσα με την ιεραρχία καθηκόντων που πηγάζει από τη βαρύτητα ευθύνης της αποστολής του Όπλου, επέχοντας ταυτόχρονα ισχύ όμοια με αυτή της διαφοράς βαθμού». 

Με αφορμή την παραπάνω τοποθέτηση, ουδείς μπορεί να θεωρήσει ότι με την υφιστάμενη διατύπωση, η οποία κινείται προς λάθος κατεύθυνση, δίδεται δίκαια και οριστική λύση επί του συγκεκριμένου προβλήματος, το οποίο έχει καταντήσει μνημείο κυβερνητικής αναλγησίας. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά τη δυσμενή διακριτή μεταχείριση της συγκεκριμένης κατηγορίας Αξιωματικών, σε σχέση με τη βαθμολογική εξέλιξη παλαιοτέρων και νεότερων Αξιωματικών της ιδίας προέλευσης, καθώς επίσης και έναντι των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ΝΔ 445/1974 (Α’ 160) και των μονιμοποιηθέντων εθελοντριών του Ν.705/1977 (Α’ 279).

Με τον Ν.3883/2010, δεν εξασφαλίστηκε η εύρυθμη εξελεγκτική κλιμάκωση (προαγωγική εξέλιξη) του συνόλου των στελεχών αποφοίτων ΑΣΣΥ που προήχθησαν στις τάξεις των Αξιωματικών, με βάση τις διατάξεις του Ν.2439/1996. Το βαθμολογικό ανάπτυγμα επιβάλλεται να είναι συνεχές, με αναλογικότητα των χρόνων παραμονής και σε ομαλή γραμμική φορά. Χαράζοντας αυθαίρετα ο νομοθέτης διαχωριστικές γραμμές, επέτεινε τα προϋπάρχοντα προβλήματα και δημιούργησε επιπλέον ζητήματα διοικητικής φύσεως, καθώς παραβιάζεται πληθώρα εθνικών και ευρωπαϊκών θεσμικών κειμένων, διότι εισήχθησαν δυσμενείς διακρίσεις εις βάρος συγκεκριμένης κατηγορίας στρατιωτικών, με βάση μεταβλητά χρονικά κριτήρια που ορίστηκαν κατά το δοκούν.  

Αναλυτικότερα, επί του θέματος, σημειώνονται τα ακόλουθα κρίσιμα σημεία:
             α. Οι απόφοιτοι ΑΣΣΥ που εντάχθηκαν στις ΕΔ μέχρι το έτος 1990 (Τάξη 1992 και οι προγενέστεροι), εντάχθηκαν στην κατηγορία των Κατωτέρων Αξιωματικών προαγόμενοι στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, μετά από 20 έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2439/1996. Παραδόξως όμως για τους καταταγέντες το έτος 1990 (Τάξη 1992) η μετέπειτα βαθμολογική τους εξέλιξη διέπεται από τις διατάξεις του Ν.3883/2010, επιφυλάσσοντας έτσι ο νομοθέτης δυσμενέστερη εξέλιξη στους επόμενους βαθμούς της ιεραρχίας και τεράστιες αποκλίσεις στους χρόνους προαγωγής, πέραν του ηθικώς παραδεκτού.  

β. Οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ που κατετάγησαν μετά το έτος 1991, ευθύς εξαρχής υπήχθησαν στις ρυθμίσεις του Ν.3883/2010 και με βάση το άρθρο 85, προήχθησαν στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού με 19 έτη συνολικής υπηρεσίας, έχοντας επίσης ευμενέστερη εξέλιξη από τους θιγόμενους της Τάξης 1992. Η δεδηλωμένη πρόθεση του νομοθέτη, δια του Ν.3883/2010, για επέκταση παραμονής των Αξιωματικών στους εκάστοτε διοικητικούς βαθμούς, με βάση το πνεύμα του νόμου και την κατά έννοια ερμηνεία του, σύμφωνα με έγκριτους νομικούς κύκλους, περιορίζεται και οριοθετείται ξεκάθαρα στη συγκεκριμένη κατηγορία  Αξιωματικών.   
 
γ.  Με τις διατάξεις του Ν.4407/2016, όσοι συμπλήρωσαν 25 έτη υπηρεσίας μέχρι στις 31-12-2014, υπήχθησαν στις προαγωγικές διατάξεις του Ν.3429/1996. Το παραπάνω μέτρο περιλαμβάνει και τους συναδέλφους μονιμοποιηθέντες εθελοντές των ΝΔ 445/1974 και εθελόντριες του ΝΔ.705/1977, πολλές εκ των οποίων προήχθησαν μέσω «ειδικής διαδικασίας», χωρίς τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με κυριότερο αυτό της έλλειψης του απαιτούμενου Χρόνου Διοικήσεως στον κατεχόμενο βαθμό. 

Ειδικότερα, η οριοθέτηση εφαρμογής του Ν.4407/2016 για την αποκατάσταση νομοθετικών αβλεψιών του Ν.3883/2010, μόνο για όσους συμπληρώσαν 25 έτη μέχρι 31-12-2014, έχει ως συνέπεια την ανατροπή της ιεραρχίας και του «προβαδίσματος» μεταξύ των Αξιωματικών προερχομένων από το σώμα των Υπαξιωματικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο διασαλεύεται η τάξη, ανατρέπεται η υφιστάμενη (ενιαία βάσει της παραγράφου 1γ του άρθρου 37 του Ν.3883/2010) επετηρίδα αρχαιότητας των εν λόγω  Αξιωματικών, με παράλληλη παράκαμψη των στρατιωτικών κανονισμών, με βάση τους οποίους δεν κρίνονται νεότεροι Αξιωματικού, εάν πρωτίστως δεν κριθούν οι αρχαιότεροι ομοιόβαθμοί τους. 

Σημειωτέον ότι για το συγκεκριμένο θέμα, αριθμός συναδέλφων φέρεται ότι έχει προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη, ενώ με βάση και την επίσημη τοποθέτηση του ΓΕΕΘΑ υφίσταται αναντίρρητα νομικό έρεισμα για επέκταση των συγκεκριμένων διατάξεων (Ν.4407/2016) και στους Αξιωματικούς απόφοιτους ΑΣΣΥ Τάξεως 1992. Το Σύνταγμα επιτάσσει την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται και το δικαίωμα της ίσης μεταχείρισης. Η έννομη τάξη οφείλει να διασφαλίζει την τήρηση των δικαιωμάτων αυτών. Ο κοινός νομοθέτης υποχρεούται, κατά τη δικαιοδοσία του, να παράγει δίκαιο, το οποίο δεν έρχεται σε αντίθεση προς το περιεχόμενο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Υποχρεούται, βάσει Συντάγματος, να απαλείψει όσες διατάξεις νόμων αντίκεινται στα θεμελιώδη δικαιώματα, επιπλέον δε οφείλει να προωθεί όλα εκείνα τα μέτρα που ολοκληρώνουν την προστασία των δικαιωμάτων αυτών. 
 
 Το ιδιαίτερο αυτό καθεστώς δυσμενούς σταδιοδρομικής εξέλιξης, συνιστά απ’ όλες τις απόψεις αδικία και για το λόγο αυτό οι θιγόμενοι συνάδελφοι προσβλέπουν στο ΥΠΕΘΑ για την οριστική επίλυση του θέματος. Η αμφιθυμία λόγων, η διάσταση προθέσεων και πράξεων με εξαγγελίες που δεν πραγματοποιούνται και υποσχέσεις που εξαγγέλλονται χωρίς να επαληθεύονται, δεν μπορεί να συνεχιστεί. Απαιτείται συνέπεια και εντιμότητα, την οποία η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ έχει αποδείξει ότι διαθέτει. Η πολιτεία οφείλει επιτέλους να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων επιδεικνύοντας σωστά αντανακλαστικά για την οριστική επίλυση του θέματος. 

«Ώσπερ το ευθύ ευθέος ου δείται, ούτως ουδέ το δίκαιον δικαίου»

(Όπως το ίσιο δεν χρειάζεται χάρακα, έτσι και το δίκαιο δεν χρειάζεται δικαιοσύνη)


-Ο-
Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ

Στέφανος Κουκουράβας

Σημείωση:  Το περιεχόμενο του παρόντος άρθρου, εκφράζει απολύτως προσωπικές απόψεις του συντάκτ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά