Άδειες Στρατιωτικού Προσωπικού (Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή)
 Η ΠΟΕΣ αναδεικνύει ένα ιδιαίτερα σοβαρό και ευαίσθητο θέμα που

ενδιαφέρει στελέχη των ΕΔ που βρίσκονται σε διαδικασία ιατρικώς
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Θεωρούμε ότι η υποστήριξη από την Πολιτεία είναι η ελάχιστη δυνατή, με
αποτέλεσμα να καθίσταται ανεπαρκής, και πιθανώς να δρα ως ανασταλτικός
παράγοντας στην προσπάθεια δημιουργίας οικογένειας.
Είμαστε πεπεισμένοι ότι η πρότασή μας είναι εύκολη στην υλοποίηση καθ'
όσον αφορά την αύξηση των προβλεπόμενων ημερών άδειας προκειμένου να
υποστηρίζονται κατά το δυνατόν περισσότερο τα ενδιαφερόμενα στελέχη. Η
Πολιτεία οφείλει να υποστηρίζει εμπράκτως την οικογένεια.


ΘΕΜΑ:   Άδειες Στρατιωτικού Προσωπικού (Ιατρικώς Υποβοηθούμενη
Αναπαραγωγή)

ΣΧΕΤ. :   α.   ΥΑ Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-11/ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139,
«Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού
προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα
κοινωνικά προβλήματα»)
           β.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 108/2022/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΛΕΣΒ.
           γ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 18/2022/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΧΙ.
           δ.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 08/2022/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.

               Κύριε Υπουργέ.

  Το τελευταίο διάστημα πρωτοβάθμια σωματεία μας που εδρεύουν στο
ανατολικό Αιγαίο (Ενώσεις Στρατιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου,
Χίου και Καλύμνου) γίνονται αποδέκτες παραπόνων από συναδέλφους μας
σχετικά με τη χορήγηση άδειας απουσίας των αρρένων στελεχών που
υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως
προβλέπει το άρθρο 2, παρα.7 της (α) σχετικής, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.

  Λαμβανομένου υπόψιν των επιμέρους συνθηκών της συγκεκριμένης
διαδικασίας που βασίζεται σε πολύ λεπτές ισορροπίες όπως:

  α.   Η καλή ψυχολογία της συζύγου του στρατιωτικού, που είναι και ο 
κρισιμότερος παράγοντας.

  β.   Το γεγονός ότι είθισται να απαιτούνται τέσσερις (4) έως πέντε (5)
ημέρες ανάμεσα στην ημέρα ωοληψίας - σπερμοληψίας και την ημέρα
εμβρυομεταφοράς.

  γ.   Οι κίνδυνοι που μπορεί να ανακύψουν για τη σύζυγο κατά τις
συνεχείς μετακινήσεις, ιδίως εάν αφορά κάλυψη μεγάλων αποστάσεων (πχ από
νησιά του ανατολικού Αιγαίου).

καθίσταται προφανές ότι οι ημέρες προβλεπόμενης άδειας για την
περίπτωση, δεν επαρκούν, όπως επαρκώς τεκμηριώνουν οι προαναφερθείσες
Ενώσεις, τα έγγραφα των οποίων [σχετικά (β) ώς (δ)] σας αποστέλλουμε
συνημμένα.

  Κατόπιν των ανωτέρω και με κύριο γνώμονα ότι η Πολιτεία οφείλει να
στηρίζει το θεσμό της οικογένειας, προτείνουμε την τροποποίηση της
παρα.2 του άρθρου 7 του (α) ομοίου ως εξής:

«Στο άρθρο 2 της ΥΑ Φ.400/32/82424/Σ.343/27-5-11/ΥΠΕΘΑ (ΦΕΚ Β΄ 1139), η
παράγραφος 7 τροποποιείται ως εξης:

     Για τους στρατιωτικούς που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ισχύουν τα παρακάτω:

α. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η ενδιαφερόμενη:

1) απαλλάσσεται για είκοσι (20) ημέρες από υπηρεσίες και ασκήσεις από
την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία,

2) δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική άδεια απουσίας μίας (1)
ημέρας,

3) δικαιούται ειδική άδεια είκοσι (20) ημερών από την εμβρυομεταφορά.

β. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται δέκα (10) ημερών ειδική
άδεια απουσίας που ξεκινούν την ημέρα της ωοληψίας»
Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά