Απάντηση Παναγιωτόπουλου για το τι ισχύει στις μεταθέσεις

 

Τέλος, ως προς τα ζητήματα μεταθέσεων προσωπικού σας γνωρίζω τα εξής: • Αναφορικά με το υποερώτημα 8α, προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις ότι, ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των ΕΔ, διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ. 

 Προτεραιότητα, λοιπόν, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας είναι η συνυπηρέτηση να πραγματοποιείται εντός της ίδιας περιφερειακής ενότητας, γεγονός που επιτυγχάνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ενώ η δυνατότητα μετάθεσης του στελέχους σε όμορη περιφερειακή ενότητα δίνεται μόνο σε περίπτωση υπηρεσιακού κωλύματος, λαμβανομένης υπόψη της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας και ιδίως της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών των ΕΔ. 

• Ως προς το υποερώτημα 8β, το νομικό πλαίσιο ορίζει ότι, για το σχεδιασμό των μεταθέσεων, λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β' & Γ' Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση σχολικό έτος, προκειμένου τα τελευταία να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, γεγονός που σημαίνει ότι η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων αποτελούν ήδη κοινωνικό κριτήριο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό των μεταθέσεων των στελεχών. 

• Σχετικά με το υποερώτημα 8γ, επισημαίνεται ότι ο θεσμός της ενδικοφανούς προσφυγής, ακόμη και όταν αυτή εξετάζεται από το διοικητικό όργανο που εξέδωσε τη μετάθεση, συνιστά, καθαυτός, ένα επαρκές και αποτελεσματικό μέσο ελέγχου της υπόθεσης από την Ιεραρχία, η οποία έχει την εξουσία ουσιαστικής επανεξέτασης του συνόλου των στοιχείων της κρινόμενης υπόθεσης, δυνάμενη να θεραπεύσει πλημμέλειες που τυχόν έχουν εμφιλοχωρήσει στην εκδοθείσα από εκείνη διοικητική πράξη, γεγονός που επιτυγχάνει την άμεση και ταχεία διευθέτηση της υπόθεσης.

 • Όσον αφορά στο υποερώτημα 8δ, ο υπολογισμός των μορίων των στελεχών κάθε Κλάδου-Κοινού Σώματος πραγματοποιείται με γνώμονα τα οριζόμενα στα εξειδικευμένα παραρτήματα των σχετικών διατάξεων, τα οποία άπτονται των εγγενών ιδιαιτεροτήτων κάθε Κλάδου - Κοινού Σώματος και φέρουν βαθμό ασφαλείας «ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ». \

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του προσωπικού των ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά