Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων και Σωμάτων

 

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του 

ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ.42/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1)    Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα    ΑΜ:46660
(2)    Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46665
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου     ΑΜ:46670
(4)    Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46676
(5)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700
(6)    Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου    ΑΜ:46704
(7)    Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη    ΑΜ:46706
(8)    Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46716
(9)    Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου    ΑΜ:46784
(10)    Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου    ΑΜ:46814
(11)    Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη    ΑΜ:46829
(12)    Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:46851
(13)    Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθέριου    ΑΜ:47230
(14)    Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεώργιου    ΑΜ:47231
(15)    Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεώργιου    ΑΜ:47233
(16)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεώργιου    ΑΜ:47236
(17)    Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47239
(18)    Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου    ΑΜ:47243
(19)    Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47246
(20)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249
(21)    Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού    ΑΜ:47250
(22)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1)    Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη     ΑΜ:46322
(2)    Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου    ΑΜ:46324
(3)    Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:46675
(4)    Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη    ΑΜ:46685
(5)    Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου     AM:46713
(6)    Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου    AM:46289
(7)    Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού    ΑΜ:46773
(8)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία    ΑΜ:46776
(9)    Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783

γ.    Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη     ΑΜ:46322
(2)    Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου    ΑΜ:46324
(3)    Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:46675
(4)    Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη    ΑΜ:46685
(5)    Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου     AM:46713
(6)    Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου    AM:46289
(7)    Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού    ΑΜ:46773
(8)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία    ΑΜ:46776
(9)    Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783

2.    Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη     ΑΜ:46322
β.    Πυροβολικού Τσιρίδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου    ΑΜ:46324
γ.    Διαβιβάσεων Λυμπέρης Ιωάννης του Γεωργίου    ΑΜ:46675
δ.    Πεζικού Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη    ΑΜ:46685
ε.    Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνης Γεώργιος του Νικολάου     AM:46713
στ.    Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθης του Δημητρίου    AM:46289
ζ.    Πεζικού Κοκολάκης Γρηγόριος του Στυλιανού    ΑΜ:46773
η.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκης Δημήτριος του Ηλία    ΑΜ:46776
θ.    Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδης Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ


1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του 
ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1)    Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου        ΑΜ:46439
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3)    Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4)    Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ        ΑΜ:46436

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1)    Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή        ΑΜ:44412
(3)    Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4)    Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου         ΑΜ:45213
(5)    Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου        ΑΜ:45503

γ.    Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)    Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή    ΑΜ:44412
(3)    Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4)    Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου     ΑΜ:45213
(5)    Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου    ΑΜ:45503

2.    Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.     Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτυχίου     ΑΜ:45558
β.    Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή    ΑΜ:44412
γ.    Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου     ΑΜ:45992
δ.    Οικονομικού Μανουσαρίδης Σάββας του Ευσταθίου     ΑΜ:45213
ε.    Οικονομικού Κατέλης Βασίλειος του Γεωργίου    ΑΜ:45503

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά