Απάντηση Παναγιωτόπουλου για την Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας μέχρι πέντε έτη, ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας μέχρι πέντε έτη, ως πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), τα ακόλουθα: 

Το ζήτημα, κατά βάση, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων μας, παρά ταύτα, όμως, για την ορθή εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.4609/2019 (Α΄ 67), το ΥΠΕΘΑ συνεργάζεται με το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠ.Ε.Κ.Υ), προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη δυνατή λύση προς όφελος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ). Στο πλαίσιο αυτό, προέβη στη σύνταξη και αποστολή στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ εγγράφου, κατ’ αρχάς το Σεπτέμβριο του 2019, με το οποίο ζητήθηκαν οδηγίες και κατευθύνσεις επί ερωτημάτων που ανέκυψαν από τους Κλάδους των ΕΔ, αναφορικά με την προσμέτρηση στο διπλάσιο του υπόψη χρόνου υπηρεσίας για όλα τα εν ενεργεία στελέχη των ΕΔ που έχουν υπηρετήσει σε Μονάδες, ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς, τους ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής χωρίς μέχρι σήμερα να έχει ληφθεί απάντηση. Κατόπιν αυτού, τον Φεβρουάριο τρέχοντος έτους, το ΥΠΕΘΑ, διαβίβασε εκ νέου έγγραφο αίτημα στο ΥΠ.Ε.Κ.Υ, όπου περιέχονται οι προτάσεις μας για την επίλυση του υπόψη ζητήματος. Ειδικότερα προτάθηκαν τα ακόλουθα:


Η εν λόγω 5ετία να προσμετράται επιπλέον του χρόνου που αναγνωρίζεται στο διπλάσιο ή τριπλάσιο σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 40 του ΠΔ 169/2007

  Το δικαίωμα αναγνώρισης να ανατρέχει σε υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας των δικαιούχων και ανεξάρτητα από την ημερομηνία διορισμού τους ήτοι πριν ή μετά την 30 Σεπ 90.

  Οδηγίες για την καταβολή των εισφορών.  Το δικαίωμα αναγνώρισης του υπόψη χρόνου να χορηγείται και σε στελέχη που τελούν ήδη σε αποστρατεία.

 Τέλος σας ενημερώνουμε ότι κατά την παρούσα φάση τελούμε σε αναμονή γνωστοποίησης των θέσεων του συνερωτώμενου ΥΠ.Ε.Κ.Υ, το οποίο είναι αρμόδιο να σας απαντήσει κατά τα λοιπά.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά