Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων και Συνταγματαρχών

 
Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 45/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46072
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου ΑΜ:46510
(3)    Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46083

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου ΑΜ:46471
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου  ΑΜ:46509

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή  Θωμά του Δημητρίου ΑΜ:45205

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδης Αντώνιος του Γεωργίου  ΑΜ:46072
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμος Δημήτριος του Γεωργίου ΑΜ:46510
(3)    Οικονομικού Δημητριάδης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:46083

β.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδης Μιχαήλ του Στεφάνου ΑΜ:44774
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλής Θωμάς του Δημητρίου ΑΜ:45205

 

 


Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ


Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ.44/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Ταξιάρχων:

(1)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά Αστερίου του Χρήστου ΑΜ:46792
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου ΑΜ:46729
(3)    Πεζικού Κωστόπουλου  Δημοσθένη του Αντωνίου ΑΜ:47260
(4)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262
(5)    Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(6)    Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:47268
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47274
(8)    Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
(9)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
(10)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47279
(11)    Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου ΑΜ:47280
(12)    Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου ΑΜ:47282
(13)    Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή ΑΜ:47287
(14)    Πεζικού Κωσταρέλου  Δημητρίου του Νικολάου ΑΜ:47288
(15)    Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
(16)    Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου ΑΜ:47301
(17)    Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη ΑΜ:46790
(2)    Μηχανικού Αρσένου Ηλία του Βασιλείου  ΑΜ:47234

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη ΑΜ:46742
(2)    Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:47255
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(4)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(5)    Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου ΑΜ:47303

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

(1)    Ιππικού_Τεθωρακισμένων Σαμαράς Αστέριος  του  Χρήστου ΑΜ:46792
(2)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδής Γεώργιος του Φωτίου ΑΜ:46729
(3)    Πεζικού Κωστόπουλος Δημοσθένης του Αντωνίου ΑΜ:47260
(4)    Πεζικού Θεοδώρου Εμμανουήλ του Ιωάννη ΑΜ:47262
(5)    Πυροβολικού Γκούσιος Αλέξανδρος-Γεώργιος του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(6)    Πυροβολικού Σαρδέλλης Αθανάσιος του Δημητρίου ΑΜ:47268
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντης Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47274
(8)    Πεζικού Μπολομύτης Δημήτριος του Σπυρίδωνα ΑΜ:47275
(9)    Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47278
(10)    Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκος Γεώργιος του Νικολάου ΑΜ:47279
(11)    Πυροβολικού Ιντζές Ιωάννης του Μόσχου ΑΜ:47280
(12)    Πεζικού Γιοβάνης Λεωνίδας του Αθανασίου ΑΜ:47282
(13)    Πεζικού Μαυραγάνης Προκόπιος του Ηρακλή ΑΜ:47287
(14)    Πεζικού Κωσταρέλος Δημήτριος του Νικολάου ΑΜ:47288
(15)    Μηχανικού Κλούβας Μιχαήλ του Βίκτωρα ΑΜ:47298
(16)    Πεζικού Βακεντής Δημήτριος του Αποστόλου ΑΜ:47301
(17)    Πεζικού Βουνίσιος Δημήτριος του Κωνσταντίνου ΑΜ:47305

β.    Σε Υποστράτηγοι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Όπλων που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Πεζικού Μισόκαλος Μαρίνος του Ιωάννη ΑΜ:46742
(2)    Πεζικού Παπαθανασίου Αθανάσιος του Παναγιώτη ΑΜ:47255
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλος Αναστάσιος του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(4)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλος Ζαχαρίας του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(5)    Πεζικού Τσίλης Παναγιώτης του Πέτρου ΑΜ:47303


Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ


Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
και της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 47/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1)    Τεχνικού Ουρουμίδη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48057
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:48056
(3)    Υλικού Πολέμου Κρητσωτάκη Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:48653
(4)    Έρευνας Πληροφορικής Κουβέλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47337
(5)    Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγια Αλκιβιάδη του Βασιλείου ΑΜ:46586
(6)    Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:46588
(7)    Υγειονομικού Ιατρών Γκούβα Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:46589
(8)    Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευστρατίου του Φανουρίου ΑΜ:46590
(9)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανής του Ιωάννη ΑΜ:46012
(10)    Οικονομικού Καδόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:46647
(11)    Οικονομικού Ράτσικα Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:47059

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1)    Υγειονομικού Ιατρών Καλπάκου Διονυσίου του Θεοδώρου  ΑΜ:46074
(2)    Υγειονομικού Ιατρών Βίλλια Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ:46511
(3)    Υγειονομικού Ιατρών Κάρμα Παναγιώτη του Αναστασίου ΑΜ:46512
(4)    Υγειονομικού Ιατρών Λυγερού Μιχαήλ-Νικολάου του Πάνου ΑΜ:46514
(5)    Υγειονομικού Ιατρών Χρυσανθακόπουλου Παναγιώτη του Ανδρέα ΑΜ:46585

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:

(1)    Τεχνικού Μαυράκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:48037
(2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Ευαγγελινού Ανδρέα του Μιχαήλ ΑΜ:47467
(3)    Υλικού Πολέμου Χατζή Αναστασίου του Γεωργίου ΑΜ:48058
(4)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αυγουστίδου Μιχαέλας-Ελένης του Φωτίου ΑΜ:46001
(5)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Δελημάρκου Ουρανίας του Βασιλείου ΑΜ:46006
(6)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καλαφάτη Μαρίας του Αστερίου ΑΜ:46009

2.    Προάγονται σε Ταξίαρχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α.    Τεχνικού Ουρουμίδης Γεώργιος του Δημητρίου ΑΜ:48057
β.    Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΑΜ:48056
γ.    Υλικού Πολέμου Κρητσωτάκης Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:48653
δ.    Έρευνας Πληροφορικής Κουβέλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:47337
ε.    Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγιας Αλκιβιάδης του Βασιλείου ΑΜ:46586
στ.    Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνης Κωνσταντίνος του Αθανασίου ΑΜ:46588
ζ.    Υγειονομικού Ιατρών Γκούβας Γεώργιος του Αθανασίου ΑΜ:46589
η.    Υγειονομικού Ιατρών Ψωμάς Ευστράτιος του Φανουρίου ΑΜ:46590
θ.    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανή του Ιωάννη ΑΜ:46012
ι.    Οικονομικού Καδόγλου Αθανάσιος του Ιωάννη ΑΜ:46647
ια.    Οικονομικού Ράτσικας Γεώργιος του Αθανασίου ΑΜ:47059


Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

 


Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996
και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 46/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών:

(1)    Πεζικού Αντωνάτου Δημοσθένη του Νικολάου ΑΜ:47928
(2)    Πεζικού Παναγιωτόπουλου Ιωάννη του Βασιλείου ΑΜ:48451
(3)    Μηχανικού Καστρίσιου Ιωάννη του Κοσμά ΑΜ:48473
(4)    Πεζικού Παπάζογλου Νικηφόρου του Ευστρατίου ΑΜ:48474
(5)    Πυροβολικού Τσουλουβή Αποστόλου του Δημητρίου ΑΜ:48475
(6)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Δέλλα Ιωάννη του Κωνσταντίνου ΑΜ:48476
(7)    Πεζικού Κορέλη Ιωάννη του Δημητρίου ΑΜ:48477
(8)    Πεζικού Αραμπατζή Δημητρίου του Παναγιώτη ΑΜ:48485
(9)    Πυροβολικού Κορρέ Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:48489
(10)    Πεζικού Καλογερόπουλου Αλεξάνδρου του Αντωνίου ΑΜ:48490
(11)    Πυροβολικού Ζήση Παναγιώτη του Σωκράτη ΑΜ:48496
(12)    Μηχανικού Γιαννακάκη Ευθυμίου του Χαριλάου ΑΜ:48502
(13)    Πυροβολικού Παράσχου Νικολάου του Δημητρίου ΑΜ:48505
(14)    Πεζικού Αραμπατζή Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:48513
(15)    Μηχανικού Μπακόπουλου Βασιλείου του Αριστείδη ΑΜ:48516
(16)    Διαβιβάσεων Τσακανιά Εμμανουήλ του Ιωακείμ ΑΜ:48517
(17)    Πεζικού Πλουμή Μιχαήλ του Στυλιανού ΑΜ:48525
(18)    Πεζικού Κώτση Νικολάου του Αριστοτέλη ΑΜ:48526
(19)    Μηχανικού Μπακαούκα Σωτηρίου του Ελευθερίου ΑΜ:48532
(20)    Πυροβολικού Δημουλά Αναστασίου του Αποστόλου ΑΜ:48534
(21)    Πεζικού Καπράλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα ΑΜ:48538
(22)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Πουτιού Χαράλαμπου του Αριστοτέλη ΑΜ:48559
(23)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδη Γεωργίου του Ελευθερίου ΑΜ:48560
(24)    Πεζικού Κακουριώτη Φιλίππου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48569
(25)    Πεζικού Γκόνη Νικολάου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48570
(26)    Πεζικού Στεφανίδη Γεωργίου του Χαράλαμπου ΑΜ:48572
(27)    Πυροβολικού Συρμόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:48587
(28)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Φελλά Δημητρίου του Εμμανουήλ  ΑΜ:48589
(29)    Πεζικού Κολέζα Αναστασίου του Δημητρίου ΑΜ:48594
(30)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστάκη Ηλία του Θεοφάνη ΑΜ:48600
(31)    Πεζικού Βασιλόπουλου Βασιλείου του Αδάμ ΑΜ:48603
(32)    Πεζικού Κοντού Αθανασίου του Παναγιώτη ΑΜ:48609
(33)    Πεζικού Παντζιόκα Δημητρίου του Σωτηρίου ΑΜ:48619
(34)    Μηχανικού Δούλη Ανδρέα του Παναγιώτη ΑΜ:48622
(35)    Μηχανικού Θεοδωρόπουλου Κωνσταντίνου του Αννίβα ΑΜ:48623
(36)    Πεζικού Βαλσαμίδη Δημητρίου του Χρήστου ΑΜ:48645
(37)    Μηχανικού Γκρέτσα Νικολάου του Παρασκευά ΑΜ:48980
(38)    Αεροπορίας Στρατού Χειμαριού Ιωάννη του Παντελεήμονα ΑΜ:48982
(39)    Πυροβολικού Νίκογλου Θεμιστοκλή του Νικολάου ΑΜ:48983
(40)    Πεζικού Δρόσου Δημητρίου του Δημητρίου ΑΜ:48987
(41)    Πεζικού Τσάμη Βασιλείου του Στέργιου ΑΜ:48988
(42)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστούλα Ιωάννη του Γεωργίου  ΑΜ:48990
(43)    Πεζικού Μιχαλόπουλου Χρήστου του Σωτηρίου ΑΜ:48991
(44)    Διαβιβάσεων Χολέβα Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:48994
(45)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιώτη Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:48995
(46)    Πυροβολικού Τυροπάνη Νικολάου του Γεωργίου ΑΜ:48998
(47)    Πεζικού Χατζή Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:49000
(48)    Πυροβολικού Καζάκη Στέργιου του Χρυσοστόμου ΑΜ:49001

β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Όπλων:

(1)    Πυροβολικού Δημόπουλου Παναγιώτη του Δαμιανού ΑΜ:48482
(2)    Πεζικού Καλτσουκαλά Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:48491
(3)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Πετράκη Βασιλείου του Ιωάννη ΑΜ:48500
(4)    Πυροβολικού Ακριώτη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48551
(5)    Μηχανικού Σπαρή Εμμανουήλ του Αθανασίου ΑΜ:48564
(6)    Πυροβολικού Κουτρουλάκη  Δημητρίου του Σταματίου ΑΜ:48567
(7)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Χωριανόπουλου Γεωργίου του Ιωάννη ΑΜ:48574
(8)    Πεζικού Παπαστάμου Κωνσταντίνου του Χαράλαμπου ΑΜ:48579
(9)    Μηχανικού Δημητρέλη Ευαγγέλου του Ανδρέα ΑΜ:48592
(10)    Πυροβολικού Παλαιολόγου Μιχαήλ του Ακίνδυνου ΑΜ:48597
(11)    Αεροπορίας Στρατού Σταμνά Γεωργίου του Βασιλείου ΑΜ:48601
(12)    Πεζικού Στάικου Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:48613
(13)    Πεζικού Μητσέα Στυλιανού του Γεωργίου ΑΜ:48627
(14)    Πεζικού Καπερώνη Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:48632
(15)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βαρελά Βασιλείου του Χρήστου ΑΜ:48634
(16)    Διαβιβάσεων Μπόσινα Γεωργίου του Παναγιώτη ΑΜ:48636
(17)    Πυροβολικού Τσακιρίδη Ιωάννη του Ηλία ΑΜ:48643
(18)    Πεζικού Ντίλιου Ευαγγέλου του Βασιλείου ΑΜ:48648
(19)    Μηχανικού Βασιλείου Ιωάννη του Παναγιώτη ΑΜ:48800
(20)    Πεζικού Σίμου Στεφάνου του Γεωργίου ΑΜ:48801
(21)    Πεζικού Σταθαράκου Σαράντη του Νικολάου ΑΜ:48986
(22)    Διαβιβάσεων Αντωνόπουλου Αλεξάνδρου του Ιωάννη ΑΜ:48993
(23)    Πυροβολικού Γουγούση Δήμου του Δημητρίου ΑΜ:48999

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Όπλων:

(1)    Πεζικού Βλάχου Αλεξάνδρου του Παναγιώτη ΑΜ:47902
(2)    Μηχανικού Μπαρμπόπουλου Γεωργίου του Νικολάου ΑΜ:47907
(3)    Πυροβολικού Κώτση Ευσταθίου του Χρήστου ΑΜ:47926
(4)    Πυροβολικού Ιωσηφίδη Σπυρίδωνα του Μιχαήλ ΑΜ:47934
(5)    Πυροβολικού Ζιώρη Ιωάννη του Πέτρου ΑΜ:48434
(6)    Πεζικού Σύρπα Θωμά του Παναγιώτη ΑΜ:48463
(7)    Διαβιβάσεων Ελαφράς Υπηρεσίας Τζηρίδη Παναγιώτη του Ιωάννη ΑΜ:48501
(8)    Πεζικού Αγαπάκη Ιωάννη του Χρήστου ΑΜ:48512
(9)    Πεζικού Μοδίτση Κωνσταντίνου του Αναστασίου ΑΜ:48544
(10)    Πεζικού Προδρόμου Χαράλαμπου του Αντωνίου ΑΜ:48554
(11)    Πυροβολικού Πλατιά Αντωνίου του Ευαγγέλου ΑΜ:48557
(12)    Μηχανικού Γερανιού Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48578
(13)    Πεζικού Χάρδα Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:48624

2.    Προάγονται σε Ταξίαρχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

α.    Πεζικού Αντωνάτος Δημοσθένης του Νικολάου ΑΜ:47928
β.    Πεζικού Παναγιωτόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου ΑΜ:48451
γ.    Μηχανικού Καστρίσιος Ιωάννης του Κοσμά ΑΜ:48473
δ.    Πεζικού Παπάζογλου Νικηφόρος του Ευστρατίου ΑΜ:48474
ε.    Πυροβολικού Τσουλουβής Απόστολος του Δημητρίου ΑΜ:48475
στ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Δέλλας Ιωάννης του Κωνσταντίνου  ΑΜ:48476
ζ.    Πεζικού Κορέλης Ιωάννης του Δημητρίου ΑΜ:48477
η.    Πεζικού Αραμπατζής Δημήτριος του Παναγιώτη ΑΜ:48485
θ.    Πυροβολικού Κορρές Ιωάννης του Παναγιώτη ΑΜ:48489
ι.    Πεζικού Καλογερόπουλος Αλέξανδρος του Αντωνίου ΑΜ:48490
ια.    Πυροβολικού Ζήσης Παναγιώτης του Σωκράτη ΑΜ:48496
ιβ.    Μηχανικού Γιαννακάκης Ευθύμιος του Χαριλάου ΑΜ:48502
ιγ.    Πυροβολικού Παράσχος Νικόλαος του Δημητρίου ΑΜ:48505
ιδ.    Πεζικού Αραμπατζής Δημήτριος του Χρήστου ΑΜ:48513
ιε.    Μηχανικού Μπακόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη ΑΜ:48516
ιστ.    Διαβιβάσεων Τσακανιάς Εμμανουήλ του Ιωακείμ ΑΜ:48517
ιζ.    Πεζικού Πλουμής Μιχαήλ του Στυλιανού ΑΜ:48525
ιη.    Πεζικού Κώτσης Νικόλαος του Αριστοτέλη ΑΜ:48526
ιθ.    Μηχανικού Μπακαούκας Σωτήριος του Ελευθερίου ΑΜ:48532
κ.    Πυροβολικού Δημουλάς Αναστάσιος του Αποστόλου ΑΜ:48534
κα.    Πεζικού Καπράλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα ΑΜ:48538
κβ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Πουτιός Χαράλαμπος του Αριστοτέλη  ΑΜ:48559
κγ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλειάδης Γεώργιος του Ελευθερίου ΑΜ:48560
κδ.    Πεζικού Κακουριώτης Φίλιππος του Κωνσταντίνου ΑΜ:48569
κε.    Πεζικού Γκόνης Νικόλαος του Κωνσταντίνου ΑΜ:48570
κστ.    Πεζικού Στεφανίδης Γεώργιος του Χαράλαμπου ΑΜ:48572
κζ.    Πυροβολικού Συρμόπουλος Γεώργιος του Ιωάννη ΑΜ:48587
κη.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Φελλάς Δημήτριος του Εμμανουήλ  ΑΜ:48589
κθ.    Πεζικού Κολέζας Αναστάσιος του Δημητρίου ΑΜ:48594
λ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστάκης Ηλίας του Θεοφάνη ΑΜ:48600
λα.    Πεζικού Βασιλόπουλος Βασίλειος του Αδάμ ΑΜ:48603
λβ.    Πεζικού Κοντός Αθανάσιος του Παναγιώτη ΑΜ:48609
λγ.    Πεζικού Παντζιόκας Δημήτριος του Σωτηρίου ΑΜ:48619
λδ.    Μηχανικού Δούλης Ανδρέας του Παναγιώτη ΑΜ:48622
λε.    Μηχανικού Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος του Αννίβα ΑΜ:48623
λστ.    Πεζικού Βαλσαμίδης Δημήτριος του Χρήστου ΑΜ:48645
λζ.    Μηχανικού Γκρέτσας Νικόλαος του Παρασκευά ΑΜ:48980
λη.    Αεροπορίας Στρατού Χειμαριός Ιωάννης του Παντελεήμονα ΑΜ:48982
λθ.    Πυροβολικού Νίκογλου Θεμιστοκλής του Νικολάου ΑΜ:48983
μ.    Πεζικού Δρόσος Δημήτριος του Δημητρίου ΑΜ:48987
μα.    Πεζικού Τσάμης Βασίλειος του Στέργιου ΑΜ:48988
μβ.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστούλας Ιωάννης του Γεωργίου  ΑΜ:48990
μγ.    Πεζικού Μιχαλόπουλος Χρήστος του Σωτηρίου ΑΜ:48991
μδ.    Διαβιβάσεων Χολέβας Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:48994
με.    Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιώτης Γεώργιος του Βασιλείου ΑΜ:48995
μστ.    Πυροβολικού Τυροπάνης Νικόλαος του Γεωργίου ΑΜ:48998
μζ.    Πεζικού Χατζής Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:49000
μη.    Πυροβολικού Καζάκης Στέργιος του Χρυσοστόμου ΑΜ:49001


Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά