ΥΠΕΘΑ-COVID: έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και των υποβρυχίων

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Ανδρέας Πουλάς και Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Ανεπαρκή τα μέτρα πρόληψης κατά του COVID-19 στις Ένοπλες Δυνάμεις», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Έχουν ληφθεί και διαρκώς επικαιροποιούνται όλα τα απαραίτητα προληπτικά υγειονομικά και διοικητικά μέτρα προστασίας του συνόλου του προσωπικού, έναντι της νόσου Covid-19, πλήρως εναρμονισμένα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ και την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται απαρέγκλιτα σε όλες τις Μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των Σημείων Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διαταγές. 

Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν τα γρήγορα διαγνωστικά τεστ (rapid test) Covid-19, σε όλα τα ΣΥΠΟ της Επικράτειας, από την έναρξη της κατάταξης της 2020 ΣΤ’ ΕΣΣΟ, ήτοι την 5 η Νοεμβρίου 2020, με υγειονομικό προσωπικό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, το συντονισμό του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ και τη συνδρομή του ΕΟΔΥ και κάθε θετικό δείγμα επιβεβαιώνεται με λήψη PCR - test. Όλοι οι νεοσύλλεκτοι με θετικό test αντιμετωπίστηκαν σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες οδηγίες του ΕΟΔΥ. Μάλιστα έχει ήδη δοθεί εντολή στο ΓΕΕΘΑ, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να καθορισθεί το ακριβές νομοθετικό πλαίσιο ώστε οι νεοσύλλεκτοι, πριν από την κατάταξή τους, να διενεργούν επιπλέον του προβλεπόμενου ακτινολογικού ελέγχου θώρακα, μοριακό test ανίχνευσης του ιού με την μέθοδο PCR. Για το εν λόγω -2- ./. προληπτικό μέτρο θα καταβληθεί προσπάθεια να εφαρμοστεί από τις αρχές του επόμενου έτους, δηλαδή από την 2021 Α΄ΕΣΣΟ. 

Συγχρόνως, διενεργούνται διαγνωστικά τεστ στο σύνολο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) που χρήζει ελέγχου, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα κριτήρια του ΕΟΔΥ, ενώ διενεργείται έλεγχος και στο στρατιωτικό προσωπικό που μετακινείται στο εξωτερικό. Επιπλέον, μετά από δειγματοληπτικό διαγνωστικό έλεγχο σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του προσωπικού (ενδεικτικά, στην ΠΑ 3500 test και στο ΠΝ 4000 test, μόνο το Νοέμβριο) προέκυψαν ελάχιστα θετικά κρούσματα, τα οποία έτυχαν διαχείρισης, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων Φορέων για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης. Ο αριθμός των μοριακών τεστ που διενεργήθηκαν και θα συνεχίζουν να διενεργούνται, αλλά και των rapid test με τα οποία εφοδιάστηκαν τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία και οι Μονάδες, κρίνεται επαρκής για την κάλυψη των αναγκών στο πλαίσιο αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η λήψη περαιτέρω μέτρων για την προστασία της υγείας του προσωπικού των ΕΔ από τη νόσο Covid-19, συνεκτιμάται συνεχώς με τα ελληνικά και διεθνή δεδομένα εξέλιξης της πανδημίας και αποτελεί αντικείμενο διαρκούς δυναμικού επιχειρησιακού σχεδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, τα Γενικά Επιτελεία προχώρησαν στην αναστολή λειτουργίας των σταδιοδρομικών σχολείων, ειδικότητας και επιμόρφωσης, στα οποία δεν υφίσταται η δυνατότητα τηλεκπαίδευσης, ενώ το σύνολο των εκπαιδεύσεων στελεχών στις Σχολές Εφαρμογής, διεξάγεται με τη μέθοδο της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

 Επιπλέον, περικόπηκαν οι μη απαραίτητες πτήσεις - δρομολόγια των μεταφορικών αεροσκαφών, απαγορεύτηκε η αποβίβαση των πληρωμάτων των πλοίων του ΠΝ στους καταπλέοντες λιμένες, στο πλαίσιο των αποστολών τους, διεκόπη η λειτουργία των Υπηρεσιών στις οποίες υπάρχει άμεση επαφή/επικοινωνία με το κοινό (π.χ. Στρατολογικές Υπηρεσίες, Γραφεία Ενημέρωσης Κοινού, Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, κ.λπ.) με παράλληλη διεκπεραίωση των αιτημάτων και παροχή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ή κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού, λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης, και ανεστάλη η λειτουργία εντός των στρατιωτικών χώρων της εστίασης, η οποία -3- ./. παρέχει προϊόντα μόνο για κατανάλωση σε συσκευασία, καθώς και η λειτουργία όλων των γυμναστηρίων. 

Παράλληλα, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για τα πληρώματα των πολεμικών πλοίων και των υποβρυχίων, καθώς και του υγειονομικού προσωπικού, αναγνωρίζοντας τις ιδιαίτερες συνθήκες συγχρωτισμού, αλλά και την ανάγκη διατήρησης της επιχειρησιακής τους ικανότητας. Για το σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί ειδικοί αλγόριθμοι και έχουν εκδοθεί πιο αυστηρές οδηγίες/μέτρα για την πρόληψη μετάδοσης της νόσου Covid-19, ενώ διενεργούνται και προληπτικά επαναλαμβανόμενα γρήγορα διαγνωστικά τεστ για την έγκαιρη διάγνωση ασυμπτωματικών ασθενών.

Η λειτουργία των ΝΠΔΔ (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, Πολεμικό Μουσείο, ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ, ΤΕΘΑ κ.λπ.), γίνεται με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό και σε ποσοστό όχι μικρότερο του 30%, αναλόγως των λειτουργικών αναγκών τους. Επίσης, στα μέσα μεταφοράς προσωπικού επιτρέπεται η μεταφορά επιβατών μέχρι πλήρωσης ποσοστού 65% του προβλεπόμενου μέγιστου αριθμού μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα, με το σύνολο των επιβαινόντων να φέρει υποχρεωτικά μάσκα. Τα Επιτελεία κάθε κλιμακίου Διοίκησης και κατά την κρίση των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, λειτουργούν/στελεχώνονται με το κατά το δυνατόν λιγότερο απαιτούμενο προσωπικό και όχι κάτω από το 50% της υπηρετούσας δύναμης, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που θα απουσιάζει με πάσης φύσης άδεια. Όλες οι τελετές (παράδοσης και παραλαβής καθηκόντων, ορκωμοσίες, κτλ.) εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους με ελάχιστη αντιπροσωπεία - άγημα, χωρίς προσκεκλημένους και δεξιώσεις όπως και οι ορκωμοσίες στρατευσίμων, οι οποίες εκτελούνται σε εξωτερικούς χώρους, σε δύο (2) ημέρες, με ισομερή διαχωρισμό νεοσυλλέκτων οπλιτών και χωρίς την παρουσία προσκεκλημένων. Όσον αφορά στις κανονικές άδειες έτους 2020 για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, ήδη παρατάθηκε η χορήγησή τους μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2021, καθώς επίσης προγραμματίσθηκε η άδεια ορκωμοσίας των νεοσυλλέκτων να χορηγηθεί τον τελευταίο μήνα της θητείας τους. 

Τέλος, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής και ανεμπόδιστης -4- λειτουργίας των Στρατιωτικών Νοσοκομείων, με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, υλικά και διαγνωστικά μέσα, αλλά και τη δημιουργία τοπικών κέντρων λήψης γρήγορων διαγνωστικών τεστ από ειδικά εκπαιδευμένο υγειονομικό προσωπικό σε έτερες Υγειονομικές Μονάδες, με σκοπό την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων.

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά