Καθορισμός της συνδρομής των μελών των Στρατιωτικών Λεσχών

 ΘΕΜΑ : Καθορισμός συνδρομής μελών Στρατιωτικών Λεσχών

ΣΧΕΤ.: α. Ν.6115/1934 «Περί αυξήσεως της υπέρ των Στρατιωτικών Λεσχών Μηνιαίας

συνδρομής των Αξιωματικών κ.λπ.» (Α΄147)

β Ν.24/1914 «Περί συστάσεως και λειτουργίας Στρατιωτικών Λεσχών»(Α΄307)

γ. Υ.Α. Φ.800/6/1389293 Σ.1213/4 Μαΐου 2018 (ΦΕΚ Β΄ 1516)

δ. Απόφαση Δ.Σ. 20 Αυγούστου 2018/Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.


1. Το Σωματείο μας υπεισέρχεται σε πρόταση ρύθμισης θέματος καθόσον

διαπίστωσε ανισότητα στην αντιμετώπιση των εν ενεργεία στελεχών των Ε.Δ. του

Στρατού Ξηράς αναφορικά με τη ρύθμιση της σχέσης τους με τις Στρατιωτικές Λέσχες.


2. Συγκεκριμένα διαπιστώνεται:

α. Η υποχρεωτικότητα να αποτελούν τακτικά μέλη των στρατιωτικών

λεσχών οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, εφόσον αυτές ενυπάρχουν στη Φρουρά

υπηρέτησής τους.

β. Η μηνιαία συνδρομή των εν ενεργεία στρατιωτικών ως μέλη των

Στρατιωτικών Λεσχών.


2


3. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ. θεωρεί ότι:


α. Η υποχρεωτικότητα ένταξης μέλους σε Στρατιωτική Λέσχη δεν συνάδει

με την ελεύθερη πρωτοβουλία και την κατά συνείδηση δημοκρατική επιλογή.

β. Οι συνδρομές επιβαρύνουν τα στελέχη του Στρατού Ξηράς με κόστος και

στην περίπτωση μη χρήσης αυτών.


4. Μετά τα παραπάνω το Σωματείο ζητά την κατάργηση της Υ.Α.

Φ.800/6/1389293 Σ.1213/4 Μαΐου 2018 (ΦΕΚ Β΄ 1516) περί απόδοσης

συνδρομής στις Στρατιωτικές Λέσχες και μάλιστα άνευ χρήσης της στο πλαίσιο

της ισότιμης αντιμετώπισης και της ελεύθερης έκφρασης-επιλογής των εν

ενεργεία στρατιωτικών των Ε.Δ.


5. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται

το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για

τις περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες, προκειμένου το Σωματείο μας

να ενημερώσει τα μέλη του.

6. Ο ΑΔΦ Σερρών παρακαλείται, περί του ευρύτερου ενδιαφέροντος θέματος, για

τις περαιτέρω ενέργειές του στο πλαίσιο του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45) «Κώδικας

Διοικητικής Διαδικασίας», των σχετικών απαντητικών χρονικών προθεσμιών και των

διαλαμβανομένων της παραγράφου 8γ του άρθρου 30 Γ του Ν.1264/1982.

7. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις

δικές της συλλογικές ενέργειες και την απάντηση στο τιθέμενο θέμα ώστε το

Σωματείο μας να ενημερώσει τα μέλη του.

8. Στα ΜΜΕ αποστέλλεται το έγγραφο για τη δημοσιοποίηση του θέματος.

9. Στα Τακτικά Μέλη μας κοινοποιείται το παρόν στο πλαίσιο της αδιάλειπτης

διαφάνειας, που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών

που τα αφορούν.


./.


10. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση

καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία

εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής

δικαιοσύνης με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των

στρατιωτικών.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-                                                     -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθανάσιος Μακράκης                          Παναγιώτης Σαρακατσάνης

6947293370                                6977566243

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά