Παναγιωτόπουλος: Δίκαιες οι μεταθέσεις προσωπικου με ισότιμη αντιμετώπιση

 Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Γιώργος Φραγγίδης και Βασίλης Κεγκέρογλου με θέμα «Μεταθετικότητα Στρατιωτικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το ν.3883/2010 (Α' 167) και την Υπουργική Απόφαση, υπό στοιχεία ΓΕΕΘΑ Φ.411/1/294483/Σ.797/14-02-2018 (Β΄468), ο σχεδιασμός των μεταθέσεων και αντίστοιχων υπηρεσιακών μεταβολών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), διέπεται κατά προτεραιότητα από υπηρεσιακά, κοινωνικά και αντικειμενικά κριτήρια, με πρώτιστο στόχο την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών και την προάσπιση του αξιόμαχου, με ταυτόχρονο σεβασμό των προσωπικών αναγκών των στελεχών, δεδομένου του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα των ΕΔ. 

Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα της Υπηρεσίας είναι η συνυπηρέτηση των στελεχών να πραγματοποιείται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, γεγονός που επιτυγχάνεται, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, ενώ η δυνατότητα μετάθεσης του στελέχους σε όμορη Περιφερειακή Ενότητα δίνεται μόνο σε περίπτωση υπηρεσιακού κωλύματος, λαμβανομένης υπόψη της δομής, οργάνωσης και λειτουργίας και ιδίως της γεωγραφικής διασποράς των υπηρεσιών των ΕΔ.

 Επιπρόσθετα, τα οικεία Γενικά Επιτελεία, με γνώμονα την πληρέστερη ικανοποίηση του αιτήματος των ενδιαφερομένων στελεχών που είναι συζευγμένα με στρατιωτικό άλλου Όπλου-Κλάδου-Ειδικότητας, προβαίνουν στον απαιτούμενο συντονισμό ώστε το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την εκτέλεση των μεταθέσεων να είναι το ελάχιστο δυνατό. 

Αναφορικά με το ζήτημα του αμετάθετου των στελεχών των ΕΔ με τέκνα που φοιτούν στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου, στο ως άνω θεσμικό πλαίσιο υφίσταται η σχετική -2- ./. πρόβλεψη, ώστε στο σχεδιασμό των μεταθέσεων να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, και η ύπαρξη τέκνων που θα φοιτήσουν στη Β' και Γ' Λυκείου κατά το επόμενο από την υλοποίηση τους σχολικό έτος, προκειμένου τα παιδιά να μην αλλάζουν σχολικό περιβάλλον, γεγονός που σημαίνει ότι η ηλικία και οι σπουδές των τέκνων αποτελούν ήδη, με την ισχύουσα ρύθμιση, κοινωνικό κριτήριο το οποίο λαμβάνεται υπόψη για το σχεδιασμό των μεταθέσεων των στελεχών.

 Ως προς το θεσμό της ενδικοφανούς προσφυγής, ακόμη και όταν αυτή εξετάζεται από το διοικητικό όργανο που εξέδωσε τη μετάθεση, συνιστά, καθαυτό, ένα επαρκές μέσο ελέγχου της υπόθεσης από τη Διοίκηση, η οποία έχει την εξουσία ουσιαστικής επανεξέτασης του συνόλου των στοιχείων της κρινόμενης υπόθεσης, δυνάμενη να θεραπεύσει πλημμέλειες που τυχόν έχουν εμφιλοχωρήσει στην εκδοθείσα από εκείνη διοικητική πράξη, γεγονός που επιτυγχάνει την άμεση και ταχεία διευθέτηση της υπόθεσης. Αναφορικά με τη συνυπηρέτηση των διαζευγμένων στελεχών, αυτή προβλέπεται στο προαναφερθέν θεσμικό πλαίσιο εφόσον έχουν ανήλικα τέκνα και το επιθυμούν τα ίδια, ανεξάρτητα από το ποιος έχει την επιμέλεια, σε συνάρτηση πάντα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες, ενώ παράλληλα ο αριθμός των τέκνων επιφέρει και την ανάλογη μοριοδότηση των στελεχών. 

Ως προς τον υπολογισμό των μορίων για την πλήρωση των θέσεων εξωτερικού, σας γνωρίζουμε ότι λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις των άρθρων 2 και 3 της ισχύουσας Υπουργικής Απόφασης (Β΄468), καθώς και τα διαλαμβανόμενα στα επιμέρους Παραρτήματα κάθε Κλάδου - Κοινού Σώματος. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, το ΓΕΕΘΑ συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις-προτάσεις των Γενικών Επιτελείων προκειμένου να εισηγηθεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, τις αναγκαίες τροποποιήσειςβελτιώσεις

. Τέλος η πολιτική και στρατιωτική Ηγεσία, θεωρούν το ανθρώπινο δυναμικό ως το πολυτιμότερο οπλικό σύστημα και τον σημαντικότερο πολλαπλασιαστή ισχύος. Σε αυτό το πλαίσιο, η μέριμνα υπέρ του στρατιωτικού προσωπικού και των οικογενειών τους, αποτελεί «επιχειρησιακή δραστηριότητα» και όχι απλώς σύνολο ληφθέντων ευεργετικών μέτρων. Συνεπώς, για όλους τους παραπάνω λόγους ο σχεδιασμός και η υλοποίηση -3- των μεταθέσεων, εδράζονται στην ισότιμη αντιμετώπιση, από την Υπηρεσία, όλων των στελεχών, στην εμπέδωση αισθήματος δικαίου και αξιοκρατίας και στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά