Απάντηση Παναγιωτόπουλου για το τι ισχύει με τις συνδικαλιστικές άδειες

 


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Φωτεινή Μπακαδήμα με θέμα «ΠΟΜΕΝΣ: καταγγελία για μη χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

 Η υποχρέωση παροχής άδειας σε συνδικαλιστικούς εκπροσώπους αποτελεί διευκόλυνση που αναγνωρίζεται νομοθετικά, δεδομένου ότι το ελληνικό δίκαιο προβλέπει όλο και περισσότερα δικαιώματα συμμετοχής των οργανώσεων των εργαζομένων σε διάφορα όργανα κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής. Μάλιστα, για την αξιόπιστη εκπροσώπηση των εργαζομένων συχνά είναι αναγκαίες ειδικές γνώσεις, η απόκτηση των οποίων απαιτεί χρόνο μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων. Συναφώς, ο χρόνος αυτός δεν θα πρέπει να είναι σε βάρος της ανάπαυσης ή του ελεύθερου χρόνου των εργαζομένων που έχουν αποκτήσει συγκεκριμένα συνδικαλιστικά αξιώματα. 

Για το λόγο αυτό, η νομοθεσία αναγνωρίζει το δικαίωμα ορισμένων συνδικαλιστικών στελεχών να απέχουν νόμιμα από την εργασία τους, έστω και αν η παροχή εργασίας αποτελεί την πρωταρχική υποχρέωσή τους απέναντι στον εργοδότη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το άρθρο 30Γ του ν.1264/1982 (Α΄79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπει ρητά ότι τα μέλη της διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους λαμβάνουν τις συνδικαλιστικές άδειες που καθορίζονται στο άρθρο 17 του ως άνω νόμου. Όμως, όσοι δικαιούνται τις ανωτέρω άδειες οφείλουν να ενημερώσουν εγγράφως το Διοικητή της Μονάδας, στην οποία υπηρετούν, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την έναρξη της άδειας, ενώ αν η σύγκληση των οργάνων όπου συμμετέχουν λαμβάνει χώρα εκτάκτως, ενημερώνουν αμελλητί το Διοικητή. 

 Ειδικότερα, στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για τις άδειες των μελών των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, ορίζεται ότι στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο, στον Γενικό Γραμματέα και στον Ταμία των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων χορηγούνται έως δεκαπέντε (15) ημέρες το μήνα, ενώ στα υπόλοιπα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των πιο αντιπροσωπευτικών δευτεροβάθμιων οργανώσεων έως εννέα (9) ημέρες το μήνα (άρθρο 17 παρ.2ε του ως άνω νόμου). 

Εντούτοις, κρίσιμο στοιχείο για τη θεμελίωση του δικαιώματος λήψης των εν λόγω αδειών των δεκαπέντε (15) και εννέα (9) ημερών αντίστοιχα, συνιστά ο χαρακτηρισμός της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης ως της πλέον αντιπροσωπευτικής. Συνεπώς, με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό και λόγω μη ύπαρξης ρητής πρόβλεψης αξιολογικών κριτηρίων για την έννοια της πιο αντιπροσωπευτικής δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης στις ΕΔ, το ΥΠΕΘΑ προβαίνει σε ενέργειες για τη λήψη σχετικής απόφασης και τυχόν ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας. 


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά