Uni Systems και Profile ψηφιοποιούν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού


Η ένωση εταιρειών Uni Systems – Profile ανέλαβε για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος με σκοπό την ψηφιοποίηση του φυσικού, έγχαρτου αρχείου και την απολύτως ψηφιακή συνολική εξυπηρέτηση όλων των φορέων που σχετίζονται με τον οργανισμό.

Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) και διαδικτυακή πύλη, θα ψηφιοποιηθεί το έγχαρτο αρχείο, θα αναπτυχθούν ψηφιακές υπηρεσίες και θα υλοποιηθούν ενοποιημένες υπηρεσίες διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα. Το πληροφοριακό σύστημα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κάτωθι φορέων:

• Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

• Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού (ΕΚΟΕΜΣ)

• Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ)

• Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΤΑΥΜΤΣ)

Το ΟΠΣ και η διαδικτυακή πύλη θα λειτουργούν στο G-Cloud της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, σε κοινό δίκτυο εργασίας, προκειμένου να εξυπηρετούν άμεσα τις ανάγκες όλων των επιμέρους φορέων τόσο σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των κατά περίπτωση χορηγούμενων παροχών, όσο και τη λογιστική παρακολούθηση, την παρακολούθηση της περιουσίας, και τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού μετόχων και μερισματούχων του ΜΤΣ που ξεπερνούν τους 146.000 στρατιωτικούς, αστυνομικούς και μέλη των οικογενειών τους, του σημαντικού όγκου του έγχαρτου αρχείου που τηρείται στις εγκαταστάσεις του φορέα, αλλά και του ύψους των μερισμάτων που υπερβαίνουν τα €88 εκατομμύρια ετησίως, το έργο κρίνεται ως μεγάλης σημασίας για την επιτάχυνση των διαδικασιών του φορέα που σχετίζονται με τις χρηματικές παροχές.

Ο Γενικός Διευθυντής του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Συνταγματάρχης Δημήτριος Αντώνογλου δήλωσε για το έργο: «Τις τελευταίες δεκαετίες εξελίσσεται μια προσπάθεια ενσωμάτωσης ψηφιακών τεχνολογιών και υπηρεσιών, σε ολοένα και περισσότερους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας, με απώτερο σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη συσσώρευση προστιθέμενης αξίας στις παραγωγικές εκροές και την αποδοτικότερη αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού. Ακριβώς σε αυτό το ραγδαία μεταβαλλόμενο τοπίο, είναι επιτακτική ανάγκη ο Δημόσιος Τομέας να παρακολουθεί, εκ του σύνεγγυς, τις εξελίξεις και να καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ενσωμάτωσης των τεχνολογικών καινοτομιών, με γνώμονα την διευκόλυνση των Πολιτών κατά τις καθημερινές τους συναλλαγές με αυτόν. Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού, αντιλαμβανόμενο την προσπάθεια που επιτελείται τα τελευταία χρόνια στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και εμφορούμενο από ένα πνεύμα εκσυγχρονισμού και καινοτομίας, διέκρινε αυτήν την ευκαιρία εκμετάλλευσης των προσφερόμενων τεχνολογικών εργαλείων, ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί αποδοτικότερα το αρχειακό του υλικό και το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του, προς επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της παροχής ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών στο σύνολο των εξυπηρετούμενων στελεχών, Μετόχων και Μερισματούχων του.

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την σημασία της ανάληψης του έργου της ψηφιοποίησης του έγχαρτου αρχείου του Ταμείου και της ανάπτυξης νέων Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών Διαλειτουργικότητας, σε συνεργασία με τις αναδόχους εταιρείες και με την πολύτιμη αρωγή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ένα έργο που θα σηματοδοτήσει την είσοδο του Ταμείου στον 21ο αιώνα, με μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση προς όφελος του Πολίτη και της Κοινωνίας.»

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Ιανουάριο, αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες και η συνολική του αξία ανέρχεται σε €3.021.866.Uni Systems και Profile ψηφιοποιούν το Μετοχικό Ταμείο Στρατού - news4money.gr


Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά