Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ - Συνεχίζετε να απαξιώνετε τα στελέχη των ΕΔ

 

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
TYPOGRAPHY
ΘΕΜΑ : Καταστάσεις Επιβίβασης Στελεχών ΕΔ

α. Υπ΄ αριθμ. Φ.800/23/88906/Σ.15217/2021 κ.υ.α. Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 6003, «Τρόπος χορήγησης καταστάσεων επιβίβασης στο μόνιμο στρατιωτικό προσωπικό, τους έφεδρους αξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4/10.1.2022 έγγραφό μας

γ. Ερώτηση 2274/13.1.2022 της Βουλής των Ελλήνων (ΚΚΕ)

δ. Απάντηση Φ.900α/3381/18189/09.2.2022 (ΥΕΘΑ)

Κύριε Υπουργέ.

Με αφορμή το (β) σχετικό έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, που αφορά σε αδικίες και παραλείψεις της (α) σχετικής απόφασης περί του τρόπου χορηγήσεων και των δικαιούχων των καταστάσεων επιβίβασης (ΚΕ) στο στρατιωτικό προσωπικό, κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων η (γ) όμοια ερώτηση, με την οποία ερωτάστε τί μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να χορηγούνται ΚΕ σε όλα τα στελέχη - και στα μέλη των οικογενειών τους - των ΕΔ κατά τη μετακίνησή τους, χωρίς τον αριθμητικό περιορισμό της μίας (1) ανά ημερολογιακό έτος, χωρίς να αποκλείονται οι αεροπορικές μετακινήσεις και χωρίς να υφίσταται διαχωρισμός της θέσης στο μέσο μετακίνησης.

Με τη (δ) σχετική απάντησή σας, για άλλη μία φορά δεν απαντάτε επί της ουσίας στα συγκεκριμένα βάσιμα και λογικά ερωτήματά μας, αλλά το γενικό και αόριστο κλασικό πλέον επιχείρημά σας: «οι παροχές προς το προσωπικό καθορίζονται εν γένει, σε κάθε περίπτωση, εντός των δυνατοτήτων και των ορίων που θέτουν οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και οι στόχοι του εφαρμοζόμενου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, σύμφωνα με τις οικείες δημοσιονομικές διατάξεις και την εκάστοτε δημοσιονομική πολιτική του Υπουργείου Οικονομικών

Οφείλουμε να σας γνωρίσουμε ότι, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων καθημερινώς μάς μεταφέρουν την απογοήτευσή τους και την πικρία τους για τον τρόπο που τα αντιμετωπίζετε, καθόσον καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας σας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, φέρεται η μέριμνα του στρατιωτικού προσωπικού να μην είναι πρώτιστο μέλημά σας, απαξιώνοντας εμπράκτως τις καθημερινές τους προσπάθειες και τους κόπους τους.

Την απαξίωση όμως με την ως άνω απάντηση δεν την περιμέναμε. Τι μας λέτε; Μας ενημερώνετε ότι: «όλα τα ζητήματα που αφορούν στη μέριμνα προσωπικού για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων εξετάζονται διεξοδικά και σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, ενώ τυχόν αλλαγές ή βελτιώσεις επί του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου υλοποιούνται μόνο κατόπιν στοιχειοθετημένης υποβολής σχετικών προτάσεων εκ μέρους τους.»

Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, παρακάμπτοντας το γεγονός ότι αρνείστε πεισματικά να συνομιλήσετε με την Ομοσπονδία μας, ως τον θεσμικό εκπρόσωπο των εν στολεί εργαζομένων στις ΕΔ, καταθέτετε μέσα από τη Βουλή ότι 2,5 χρόνια τώρα δεν υπάρχει νομοθετική πρωτοβουλία μέριμνας για το στρατιωτικό προσωπικό, διότι τα Επιτελεία, άρα οι κ.κ. Αρχηγοί μας, δεν έχουν υποβάλει αντίστοιχες στοιχειοθετημένες προτάσεις!

Αρνούμενοι να στραφούμε στους συναδέλφους μας, κ.κ. Αρχηγούς των Κλάδων των ΕΔ, επιρρίπτουμε ξεκάθαρα την ευθύνη της απαξίωσής μας επάνω σας. Είστε πολιτικός μας προϊστάμενος και υπεύθυνος για την ποιότητα του εργασιακού μας βίου.

Επανερχόμενοι στο (β) σχετικό έγγραφό μας προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 και την κατάργηση του άρθρου 3 του (α) ομοίου, όπως παρακάτω:

«Άρθρο 1

Δικαιούμενοι κατάστασης επιβίβασης

1. Στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), πλην των έφεδρων αξιωματικών, των δόκιμων έφεδρων αξιωματικών και των οπλιτών θητείας, που δεν έχει δηλώσει τη φρουρά που υπηρετεί ως τόπο προτίμησης υπηρετεί σε φρουρά η οποία αποδεδειγμένα βρίσκεται μακριά από την πατρογονική του εστία και εφόσον ταξιδεύει με άδεια τουλάχιστον τεσσάρων (4) ημερών, χορηγείται στα ίδια τα δικαιούμενα πρόσωπα και στα μέλη της οικογένειάς τους μία φορά μέχρι τρεις (3) φορές, μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, κατάσταση επιβίβασης (ΚΕ) μετ’ επιστροφής για τόπο προορισμού της επιθυμίας του και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης. Για το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό των ΕΔ και των μελών των οικογενειών τους, χορηγείται μία (1) ΚΕ μετ’ επιστροφής για τόπο προορισμού της επιθυμίας του και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα.».

«Άρθρο 2

Μέσο ταξιδιού

1. Για το στρατιωτικό προσωπικό του άρθρου 1, που επιλέγει ως τρόπο μετακίνησης τα συγκοινωνιακά μέσα του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ), η ΚΕ μπορεί να εκδίδεται και για δρομολόγια που εκτελούνται από αμαξοστοιχίες τύπου «Intercity», με σημείωση της σχετικής ένδειξης επί της ΚΕ.

2. Για τις χερσαίες διαδρομές, που εξυπηρετούνται τόσο από τις αμαξοστοιχίες του ΟΣΕ, όσο και από τα υπεραστικά λεωφορεία των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ), η ΚΕ εκδίδεται για τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ ή των ΚΤΕΛ κατ’ επιλογή των δικαιούχων. Για τις χερσαίες διαδρομές που επιλέγεται να πραγματοποιηθούν με ιδία μέσα, αντί ΚΕ καταβάλλεται το αντίτιμο εισιτηρίου του φθηνότερου χερσαίου μεταφορικού μέσου, προσαυξημένο, για το στρατιωτικό προσωπικό του άρθρου 1, κατά 20% για κάθε συνοδευόμενο μέλος της οικογενείας τους.

3. Για τις θαλάσσιες διαδρομές χορηγείται ΚΕ για τα συνήθη επιβατικά πλοία ή για σκάφη τύπου «Flying Dolphin» και «Catamaran», που εκτελούν δρομολόγια σε λιμένες του εσωτερικού, ή για πλοία που εκτελούν τοπικά δρομολόγια σε γραμμές οι οποίες δεν εξυπηρετούνται από τα επιβατικά πλοία της τακτικής ακτοπλοΐας.

4. Για τις αεροπορικές διαδρομές χορηγείται ΚΕ εφόσον το κόστος μετακίνησης αποδεικνύεται όχι μεγαλύτερο του 20% του κόστους του φθηνότερου εισιτηρίου έτερου μέσου. Εάν το κόστος είναι μεγαλύτερο του ως άνω ποσοστού το υπερβάλλον ποσό το καταβάλλει ο ίδιος ο δικαιούχος της ΚΕ.

4.5. Για τις μικτές διαδρομές, η ΚΕ εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε συγκοινωνιακό μέσο που εξυπηρετεί την οικεία διαδρομή ή τμήμα της., λαμβανομένου υπόψη του συντομότερου δυνατού δρομολογίου.

Άρθρο 3

Θέσεις ταξιδευόντων με ΚΕ

1. Στα σιδηροδρομικά και τα ακτοπλοϊκά μέσα, εφόσονυφίσταται διάκριση θέσεων, δικαιούνται να ταξιδεύουνμε ΚΕ:

α. Στην Α΄ θέση οι ανώτατοι αξιωματικοί καθώς και οιΣυνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι των άλλων Κλάδωνκαι των Κοινών Σωμάτων των ΕΔ.

β. Στη Β΄ θέση το λοιπό στρατιωτικό προσωπικό τωνΕΔ που αναφέρεται στο άρθρο 1.

2. Στα αεροπορικά μέσα εκδίδεται ΚΕ αποκλειστικά γιατην οικονομική θέση.»

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά