Παναγιωτόπουλος: το στέλεχος ειδικής μεταθετικότητας αποδέχεται σιωπηρά την πιθανότητα μετακίνησής του σε έτερο τόπο

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης, με θέμα «Στήριξη και προστασία των ευάλωτων οικογενειών των ειδικής κατηγορίας στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 


Αναφορικά με την πρώτη σας διαπίστωση, για την υποπερίπτωση α’ της περίπτωσης 2 της παραγράφου 1α του άρθρου 5 ν.3883/2010 (Α΄167), δεν υφίσταται η επικαλούμενη από μέρους σας διαφοροποίηση καθόσον στο εν λόγω άρθρο, υπάρχει ρητή παραπομπή στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία το Συμβούλιο Μεταθέσεων δύναται να αποφασίσει διαφορετικά, εφόσον συντρέχουν σοβαροί -2- υπηρεσιακοί λόγοι ειδικώς αιτιολογημένοι, για τη μετάθεση των στελεχών ειδικής μεταθετικότητας. Επομένως, η αντίστοιχη διατύπωση στην πρόσφατη εκδοθείσα Υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Φ.411/12/362832/Σ.8977/26-11-21 (Β΄468), βρίσκει νομοθετικό έρεισμα στο άρθρο 5 του ν.3883/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει. 


Περαιτέρω, αναφορικά με τη δεύτερη διαπίστωσή σας, η ρύθμιση του άρθρου 10 της παραπάνω μνημονευθείσας Υπουργικής Απόφασης, με την τελευταία να αποτελεί ερμηνεία και εξειδίκευση του νόμου, δεν προσκρούει στις αρχές και στο πνεύμα αυτού, καθόσον το στέλεχος ειδικής μεταθετικότητας, το οποίο υπηρετεί υποχρεωτικά στον τόπο προτίμησής του, με τη δήλωσή του για μετάθεση στο εξωτερικό, απεμπολεί το δικαίωμα παραμονής στον τόπο που υπηρετεί και ως εκ τούτου αποδέχεται σιωπηρά την πιθανότητα μετακίνησής του σε έτερο τόπο. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το ν.3883/2010 (Α΄167), η μεταβλητή των υπηρεσιακών κριτηρίων αποτελεί τον πρώτο, κατά σειρά προτεραιότητας, κανόνα μετάθεσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Η ίδια τυπική αυτή μεταβλητή, με ειδική και πλήρη αιτιολογία, κάμπτει κατ’ εξαίρεση την υποχρεωτικότητα παραμονής στελέχους σε τόπο προτίμησης, λόγω κοινωνικών κριτηρίων.

 Εν προκειμένω, εφόσον το ίδιο το στέλεχος αιτείται αλλαγή τόπου υπηρέτησης, αποδυναμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τα τυχόν κοινωνικά κριτήρια παραμονής του, ενεργοποιούνται τα υπηρεσιακά κριτήρια ως αρχή μεταθετικότητας. 

Τέλος, ανεξάρτητα από τα παραπάνω, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για τον εξορθολογισμό, αλλά και τη βελτίωση του ισχύοντος συστήματος μεταθέσεων του στρατιωτικού προσωπικού, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, διά των Γενικών Επιτελείων συλλέγει, επεξεργάζεται και συντονίζει τις απόψεις και προτάσεις τους προκειμένου να προβεί, όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο, στις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά