Συνυπηρέτηση Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών Συζύγων Στρατιωτικών

 

Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.-Μέλη Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ.


ΘΕΜΑ : Συνυπηρέτηση Νεοδιοριζόμενων Εκπαιδευτικών Συζύγων Στρατιωτικών


1. Το επαγγελματικό Σωματείο μας κατόπιν παραπόνων αναφορικά με το θέμα της

συνυπηρέτησης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών του ΥΠΕΠΘ με στελέχη των

Ενόπλων Δυνάμεων ζητά την άμεση διευθέτηση της τιθέμενης διάσπασης της

οικογενειακής συνοχής που εναπόκειται να προκληθεί από το αναφαίρετο δικαίωμα

διορισμού.


2. Συγκεκριμένα το Σωματείο ζητά την εφαρμογή του ν.2649/2001, όπως αυτό

τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του ν.4676/2020, ώστε οι εκπαιδευτικοί της

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των

Ενόπλων Δυνάμεων να αποσπώνται με αίτησή τους, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης

όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας του/της συζύγου.
3. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή του άρθρου 21Α του ν.2649/2001 υπό τη

γραμματική του ερμηνεία, ρητά καθορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί «…δύναται να αποσπώνται

με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας».

4. Στην πραγματικότητα η εφαρμογή από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου

Παιδείας και Θρησκευμάτων του άρθρου 62 του Ν.4589/2019, όπως αυτό τροποποιήθηκε

και ισχύει με το άρθρο 42 του ν.4722/2020, δίχως την απορρέουσα πρόβλεψη του άρθρου

21Α του Ν.2649/2001, θέτει σε εξαιρετική δυσμένεια την οικογενειακή συνοχή και την

απρόσκοπτη εκτέλεση της υψηλής αποστολής του στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων

(Ε.Δ.).

5. Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι οι στρατιωτικοί μετέρχονται πλήθος

δυσχερειών, με συνεπαγόμενες αυξημένες υπηρεσιακές και εξωυπηρεσιακές υποχρεώσεις

καθώς και περιορισμούς οι οποίοι αρχικώς συνάπτονται άμεσα με την ίδια την κρατική

υπόσταση και κατ’ επέκταση δεν θα ήταν ανεκτοί εάν επιβάλλονταν στους υπόλοιπους

πολίτες. Συνεπώς, διαφοροποιήσεις αντιμετώπισής τους στο πλαίσιο της ισότητας είναι όχι

μόνο ανεκτοί αλλά και επιβαλλόμενοι.


6. Περαιτέρω, υπό το ανωτέρω ουσιαστικό πρίσμα, η αιτιολογική έκθεση περί της

εισαγωγής του άρθρου 21Α του Ν.2946/2001 αναγνωρίζει σαφώς ότι «Το στρατιωτικό

προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), ένεκα της ιδιάζουσας φύσης της αποστολής του,

υπάγεται σε ειδικό πλαίσιο το οποίο διέπει την υπηρεσιακή του εξέλιξη (συχνές μεταθέσεις,

πολύμηνες εκπαιδεύσεις σε σχολεία των ΕΔ, πολυήμερες επιχειρησιακές ασκήσεις,

εικοσιτετράωρες υπηρεσίες κ.α.) και επηρεάζει άμεσα την προσωπική και οικογενειακή του

κατάσταση (διαρκής διαφοροποίηση του επιπέδου ποιότητας ζωής ένεκα των

μετακινήσεων ανά την επικράτεια, επώδυνες για τα τέκνα συνεχείς μεταβολές του σχολικού

περιβάλλοντος κ.α)».


7. Εν κατακλείδι το Σωματείο μας θεωρεί ότι:


α. Η συνυπηρέτηση με στέλεχος των Ε.Δ., δεν αποτελεί χαρακτηριστικό

ευνοϊκής μεταχείρισης αλλά μέτρο υπό μικρής κλίμακας ανταποδοτικότητα τωνσυνακόλουθων δυσμενειών (οικογενειακών, οικονομικών, κοινωνικών κ.ά.) με κύριο

γνώμονα τη διασφάλιση και ενίσχυση του ηθικού του (βλ. Ολ. ΣτΕ 2192/2014) για την

απρόσκοπτη εκτέλεση των καθηκόντων του (ΝΣΚ 281/2011) με σκοπό την τήρηση της

υψηλής συνταγματικής αξίας της αποστολής των Ε.Δ. καθώς και της πρόδηλης

Συνταγματικής επιταγής για την προστασία και προαγωγή της οικογένειας και της παιδικής

ηλικίας.


γ. Με την επίτευξη της συνυπηρέτησης εκπληρώνονται τρεις


Συνταγματικές επιταγές:


(1) Η διασφάλιση της εδαφικής ελευθερίας. Με την παροχή στεγανών,

για την εν συνόλω εύρυθμη λειτουργία του ανθρώπινου κεφαλαίου, αναντίρρητα ενισχύεται

ο σημαντικότερος παράγοντας υλοποίησής της.


(2) Η προστασία της οικογένειας και της παιδικής ηλικίας. Δύο βασικά

συστατικά του Κράτους, εκ των οποίων, η οικογένεια αποτελεί θεσμό παροχής ενός

ασφαλέστερου κοινωνικού πλαισίου και η παιδική ηλικία από την οποία αναμένεται η

προαγωγή του Έθνους.


8. Οι κ.κ. Βουλευτές, ως αντιπρόσωποι του Έθνους, στους οποίους αποστέλλεται

το παρόν παρακαλούνται προς αξιολόγηση και κρίση του τιθέμενου θέματος και για τις

περαιτέρω εν αναμονή κοινοβουλευτικές ενέργειες προκειμένου το Σωματείο μας να

ενημερώσει τα μέλη του.


9. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών παρακαλείται για τις δικές

της συλλογικές ενέργειες.

10. Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται στα μέλη μας στο πλαίσιο της αδιάλειπτης

διαφάνειας που χαρακτηρίζει την Ένωση και την εν συνόλω πορεία των ενεργειών που τα

αφορούν.


11. Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και διευκρίνιση

καθώς και για περαιτέρω στοιχειοθέτηση των θεμάτων του Σωματείου μας τα οποία


εδράζονται υπό δεδομένα αντικειμενικότητας, κοινωνικής και επαγγελματικής δικαιοσύνης

με απόληξη την έλλογη εξομάλυνση του εργασιακού βίου των στρατιωτικών.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο


-Ο- -Ο-

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Αθανάσιος Μακράκης Παναγιώτης Σαρακατσάνης

6947293370 6977566243

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά