Πρόβλημα στο Στεγαστικό ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου κατόπιν

καταγγελίας από μέλος της Ένωσης μας μέσω επιστολής,εκφράζουμε τον

προβληματισμό και την δυσαρέσκεια μας για την μη μεταφορά των

μορίων στέγασης από τα ΣΟΕΠΟΠ στα ΣΟΜΥ λόγω της μετάταξης του

από τον θεσμό των ΕΠΟΠ στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών.

2. Σύμφωνα με το (α) και (β) σχετικό προβλέπεται η στέγαση κατ'

εξαίρεση ή κατά προτεραιότητα Αξιωματικών - Ανθυπασπιστών - Μόνιμων

Υπαξιωματικών - Μονιμοποιηθέντων Εθελοντών ή Έφεδρων Υπξκών και

Μονιμοποιηθέντων Επαγγελματιών Οπλιτών.


3. Σύμφωνα με το (η) όμοιο το μέλος μας ενημερώθηκε για την ανάγκη

υποβολής νέας αναφοράς ως προς την μοριόδοτηση του,ενώ σύμφωνα με το

(ε) όμοιο προτάθηκε από το 4ο


Επιτελικό της 95 ΑΔΤΕ η μη μεταφορά των

μορίων στην νέα κατηγορία ΣΟΜΥ και εν συνεχεία με το (στ) όμοιο το οποίο

έγκρινε και κοινοποιήθηκε από το ΓΕΣ/ΔΥΔΜ Γ1 σε όλες τις ΜΔ - ΜΣ,

καθορίστηκαν τα παρακάτω, όπως ακριβώς αναγράφονται σε αυτό:


Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)

ΕΝΩΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ


(Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)


Νόμιμα αναγνωρισμένο Σωματείο με την υπ ́ αριθμ. 189/2016

διάταξη του Ειρηνοδικείου Ρόδου, καταχωρημένο στα βιβλία

σωματείων που τηρείται στην Εκούσια Δικαιοδοσία του Μονομελούς

Πρωτοδικείου Ρόδου, με αύξοντα αριθμό 2/12-01-2017.

ΑΦΜ : 997087740

ΔΟΥ : ΡΟΔΟΥ

ΕΔΡΑ : ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΠΕΠΕΡ 5Β, 85100 ΡΟΔΟΣ

Όπισθεν του Στρατιωτικού Πρατηρίου

E-MAIL : ESPEERK @ GMAIL.COM


Σελίδα 2 από 3

1. “Σας γνωρίζουμε κατόπιν του (γ) σχετικού,ότι σύμφωνα

με το (α) όμοιο τα μόρια αναμονής δεν μεταφέρονται μεταξύ

διαφορετικών κατηγοριών στέγασης και ειδικότερα:

(α) Μόρια αναμονής από ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ

αγάμων,για στέγαση σε ΣΟΑ-ΣΟΜΥ-ΣΟΕΠΟΠ εγγάμων και αντιστρόφως.

(β) Μόρια αναμονής από ΣΟΜΥ εγγάμων μετά

από προαγωγή Υπξκού σε Ανθστή,για στέγαση σε ΣΟΑ εγγάμων.


2. Στο πλαίσιο της ισότιμης, ενιαίας και δίκαιης αντιμετώ-

πισης των αιτήσεων των στελεχών, εγκρίνεται η πρόταση της 95 ΑΔΤΕ


για τη μη μεταφορά των μορίων αναμονής στέγασης, από την κατηγορία

ΣΟΕΠΟΠ για στέγαση σε ΣΟΜΥ.


3. Η παρούσα κοινοποιείται στους λοιπούς ΜΔ-ΜΣ, για

την περαιτέρω διανομή σε υφιστάμενες Διοικήσεις και Υπηρεσίες

υπαγωγής τους και μετά από κατάλληλη διατύπωση του περιεχομένου,

για την ενιαία αντιμετώπιση μελλοντικά παρομοίων προκλήσεων.”


4. Σύμφωνα με το (ζ) όμοιο το μέλος μας βρισκόταν στην λίστα της

στέγασης ΣΟΕΠΟΠ με 252 μόρια,ενώ με το (θ) όμοιο βρίσκεται στην λίστα της

στέγασης ΣΟΜΥ με 40 μόρια.

5. Επισημαίνουμε ότι,σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο 3 του

εγγράφου μας,όπως με την παράγραφο 2(α) 5 του Παραρτήματος <<Α>> του (α)

και (β) όμοιου,αλλά και τα ομοίως αναγραφόμενα στην παράγραφο 1 του

προαναφερόμενου (στ) όμοιου:

“Τα μόρια αναμονής δεν μεταφέρονται μεταξύ διαφορετικών

κατηγοριών στέγασης, όπως παρακάτω:

(α) Μόρια αναμονής από ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ αγάμων,

για στέγαση σε ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ εγγάμων και αντίστροφα.

(β) Μόρια αναμονής από ΣΟΜΥ εγγάμων μετά από προαγωγή

Υπξκού σε Ανθστή, για στέγαση σε ΣΟΑ εγγάμων.”


6. Ιδιαίτερη εντύπωση και απορία μας προκαλεί η κατάθεση συγκεκρι-

μένης πρότασης σύμφωνα με το (ε) όμοιο και εν συνεχεία η έγκριση σύμφωνα με


το (στ) όμοιο όπου έρχεται σε αντίθεση με τα (α) και (β) όμοια.

7. Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω φαίνεται ξεκάθαρα πως το μέλος μας έχει

υποστεί μία μεγάλη αδικία περί της μη μεταφοράς των μορίων στέγασης από

τα ΣΟΕΠΟΠ στα ΣΟΜΥ,διότι πουθενά δεν αναγράφεται ότι μεταταγέν

Υπαξιωματικός από θεσμό Υπαξιωματικού σε θεσμό Υπαξιωματικού και

μάλιστα παραμένων στον ίδιο βαθμό θα πρέπει να χάσει την μοριοδότηση

στέγασης και να αρχίσει η επανέναρξη από το μηδέν.


8. Οι συνάδελφοι μεταταγέντες Μόνιμοι Υπαξιωματικοί του θεσμού των

ΕΜΘ συμπεριλαμβάνονται στην στέγαση στα ΣΟΜΥ μαζί με τους Μόνιμους

Υπαξιωματικούς Παραγωγικής Σχολής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην


Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)


Σελίδα 3 από 3

τυγχάνουν μηδενισμό των μορίων στέγασης τους.Βέβαια η υπαγωγή στα

ΣΟΜΥ των Μονίμων Υπαξιωματικών του θεσμού των ΕΜΘ υφίστανται κανονικά

σε σύγκριση με του Μόνιμους Υπαξιωματικούς του θεσμού των ΕΠΟΠ όπου

υφίστανται αποκλεισμό σύμφωνα με το (γ) και (δ) όμοιο.


9. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου σύμφωνα

με το (ι) όμοιο έχει ενημερώσει τον Δκτη της 95 ΑΔΤΕ,Υπτγο κο. Θεοδώρου

Εμμανούηλ(επίσης,προφορικα τον πρώην Δκτή της 95 ΑΔΤΕ,Υπτγο κο. Χούπη

Δημήτριο),την ΠΟΜΕΝΣ και το νομικό σύμβουλο της ΠΟΜΕΝΣ για την αδικία

που υφίστανται το μέλος μας και ευελπιστούμε ότι μετά από ενέργειες της

ΠΟΜΕΝΣ,του νομικού συμβούλου,αλλά και την δημοσίευση του έγγραφου μας

θα αποδωθεί δικαιοσύνη.


10. Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου παραμένει

πάντα στην διάθεση των συναδέλφων και θα σταθεί αρωγός ώστε να αναδείξει κάθε

πρόβλημα και αδικία για να προβεί σε κάθε διεκδίκηση υπέρ του συνόλου του

προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.


Με εκτίμηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Ο

Πρόεδρος Γεν. Γραμματέας

Αντωνόπουλος Νικόλαος Κεφαλάς Ανέστης

Επχιας (ΠΖ) Ανθστης (Ο)

Τηλ: 6971601974 Τηλ: 6977422225

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά