Την Τετάρτη σε κλειστή συνεδρίαση η έγκριση του σχεδίου.