ΠΟΕΣ εναντίον ΠΟΜΕΝΣ: 8 Ιουνίου το πρώτο δικαστήριοΤο τελευταίο διάστημα εμφανίστηκε στο προσκήνιο της συλλογικής έκφρασης των στρατιωτικών ψευδεπίγραφη Ομοσπονδία, με όμοια επωνυμία με της Ομοσπονδίας μας: «Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών», αλλά με διαφορετικό, προφανώς για παραπλάνηση, τίτλο, εμφαίνουσα ως Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., διατεινόμενη μάλιστα ως η μοναδική, κατά το ν.4407/2016, που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εν ενεργεία στρατιωτι-κών, αποκρύπτοντας όμως, εσκεμμένως και ψευδέστατα, την πραγματική εικόνα, χάριν εντυπώσεων και δημιουργίας σύγχυσης, η οποία (εικόνα) έχει ως εξής:

 Η Ομοσπονδία μας, ως η αναφερόμενη στην παρ. 4 β του άρθρου 50 του ν.4407/27-6-2016, που είχε ήδη συσταθεί πριν την έναρξη ισχύος αυτού, δηλαδή από το έτος 2013, τροποποίησε και προσάρμοσε, κατά τις διατάξεις της παρ. 14 του ίδιου ως άνω νόμου, το καταστατικό της, σύμφωνα με σχετική διαταγή του Ειρηνοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία των συνδικαλιστικών Ομοσπονδιών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 Η ψευδεπίγραφη Ομοσπονδία (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.) συστάθηκε από τρεις (3) πρωτοβάθ-μιες ενώσεις, εκ των οποίων η μία (1) παραμένει μέλος μας (η Ε.Σ.ΠΕ.ΗΠ.) και μία (1) άλλη, αυτή της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, η οποία, εμφανίστηκε, καταχρηστικώς, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών και αποκρύπτοντας ουσιαστικά στοιχεία τα οποία γνώριζε, πέτυχε την έκδοση σχετικής διαταγής αναγνώρισής της παρότι δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τυπικές και ουσιαστικές, για την υπόψη διαταγή. Τα στοιχεία δε που απέκρυψε εσκεμμένως η ψευδεπίγραφη πρωτοβάθμια ένωση είναι ενδεικτικά: 

- Το καταστατικό της, το οποίο «δουλικώς» αντιγράφηκε από το δικό μας, καθώς όλα τα άρθρα του, αντιγράφονται, αυτολεξεί και λέξη προς λέξη, χωρίς καμία διαφοροποίηση από το καταστατικό της ένωσης – μέλους μας. 

- Η επιδίωξη ταυτόσημου σκοπού, με τα ίδια μέσα και τον ίδιο κύκλο μελών, όπως ακριβώς και της ένωσης – μέλους μας.

- Η έδρα αυτής, η οποία είναι η ίδια ακριβώς με την έδρα της ένωσης – μέ-λους μας.

- Οι προϋποθέσεις εγγραφής, αποβολής μελών και γενικά οι όροι του κατα-
στατικού της, οι οποίοι είναι όμοιοι με του καταστατικού της ένωσης – μέλους μας.

- Η σφραγίδα, η οποία είναι όμοια με τη σφραγίδα της ένωσης – μέλους μας.

- Η επωνυμία της, η οποία είναι όμοια με την επωνυμία της ένωσης – μέ-λους μας.

-  Το γεγονός ότι συστάθηκε, ενώ ήδη προϋπήρχε νομίμως συσταθείσα, δυνάμει του ν. 4407/2016, ένωση με το ίδιο όνομα (!) και εδαφική αρμοδιότητα, κατ΄ ευθεία παράβαση του ανωτέρω νόμου.

Για όλα τα παραπάνω η Ομοσπονδία μας, παρά το γεγονός της προδήλως μηδε-νικής αντιπροσωπευτικότητας της ανωτέρω ψευδεπίγραφης «Ομοσπονδίας», αναγκά-στηκε, για λόγους τάξης, να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και να καταθέσει δύο (2) ανακο-πές εναντίον των ψευδεπίγραφων, ως άνω, σωματείων, η μία (1) εκ των οποίων εκδικάζεται την 8η του μηνός Ιουνίου του τρέχοντος έτους.

Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.    

Για την Εκτελεστική Γραμματεία

Ο Πρόεδρος  Τσουκαράκης Ανέστης Συνταγματάρχης (ΣΔΓ) 6974365800 Ο Γεν. Γραμματέας  Μαστρογιαννάκης Χρίστος Λοχαγός (ΠΒ) 6931116066
Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Παιδί στρατιωτικής οικογένειας. Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Πτυχιούχος Ειδικός Εφαρμογών Πληροφορικής με Πολυμέσα. Έχει παρουσιάσει αρκετές εκδηλώσεις και είναι η ιδιοκτήτρια του ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ και ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας ΔΙΕΚ Τρίπολης. Διδάσκει Στρατιωτικό Ρεπορτάζ και Δημόσιες σχέσεις στις ΕΔ. Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου