Χορήγηση Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στο Υγειονομικό Προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων

 

 

    Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

1.   Με την παρούσα επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., σας μεταφέρει για πολλοστή φορά το κλίμα έντονης δυσαρέσκειας, απογοήτευσης και αγανάκτησης που επικρατεί στις τάξεις του υγειονομικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων για τον άδικο αποκλεισμό τους από τους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του (β) σχετικού.

2.   Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της (η) όμοιας, Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας προβλέπεται: 

Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής

Καθορίζουμε το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 (Α’ 176), ανά χώρο εργασίας, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ως εξής:

Α)  Κατηγορία πρώτη (Α’ ) σε διακόσια ευρώ (200€).

Β)  Κατηγορία δεύτερη (Β’ ) σε εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165€).

Γ)  Κατηγορία τρίτη (Γ’ ) σε εκατόν πενήντα (150€).

Δ)  Κατηγορία τέταρτη (Δ’ ) σε εκατόν πέντε (105€).

Ε)  Κατηγορία πέμπτη (Ε’) σε εβδομήντα ευρώ (70€).

Άρθρο 2

Κατάταξη δικαιούχων του Υπουργείου Υγείας Ανά Φορέα

 

Στις παρακάτω παραγράφους κατατάσσονται οι υπάλληλοι στις κατηγορίες του άρθρου 1 της παρούσης κατά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο/ειδικότητα και Υπηρεσία:

        1.   Υπάλληλοι που απασχολούνται σε Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας (Κ.Υ.) των Δ.Υ.ΠΕ., Κέντρα Ψυχικής Υγείας (Κ.Ψ.Υ.), στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας και στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.)

3.   Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - ΠΟΜΕΝΣ, με τα (γ), (δ) (ε) και (στ) σχετικά, έχει αναδείξει την αναγκαιότητα ένταξης του υγειονομικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Επισημαίνεται δε ότι η αναγκαιότητα αυτή, είχε αναγνωριστεί από την Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών και κατόπιν σχετικής απόφασης της, αντιπροσωπεία της Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Δημήτριο Ρώτα και τη Γραμματέα Ισότητας Φύλων κ. Κατερίνα Κιουρτσίδου, παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου 2020, στην αίθουσα συσκέψεων του ΣΕΠΕ, με θέμα: Ένταξη των υγειονομικών επαγγελμάτων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά - Επανεξέταση πινάκων.

4.   Ωστόσο προς έκπληξη όλων, οι συναρμόδιοι Υπουργοί στην απόφαση τους, δεν συμπεριέλαβαν το υγειονομικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων διαιωνίζοντας την άνιση και απαξιωτική μεταχείριση που υφίσταται το προσωπικό αυτό. Δεν νοείται π.χ.,

α. Οι νοσηλευτές που δουλεύουν σε δημόσια νοσοκομεία να εντάσσονται στους δικαιούχους του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και την ίδια στιγμή, οι στρατιωτικοί με την ειδικότητα του νοσηλευτή να εξαιρούνται ενώ οι προϋποθέσεις του νόμου είναι ίδιες.

β. Οι στρατιωτικοί ιατροί, που υπηρετούν σε υγειονομικές Μονάδες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και διατίθενται με την (στ) σχετική Υπουργική απόφαση σε Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης,  για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών να εξαιρούνται από την ανωτέρω ρύθμιση, παρά το όμοιο των υπηρεσιών που παρέχουν στα ανωτέρω Κέντρα, με τους μη στρατιωτικούς συναδέλφους τους.                     

Αναρωτιόμαστε:

Δεν αποτελεί αυτή η αντιμετώπιση, ενέργεια απαξίωσης των στρατιωτικών που σαφώς δεν απορρέει από την αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στο νόμο;

Για ποιο λόγο άραγε απολαμβάνουν την εν λόγω ευνοϊκή ρύθμιση όλοι οι Έλληνες πολίτες πλην των στρατιωτικών; Οι στρατιωτικοί δεν αποτελούν ισότιμα μέλη της κοινωνίας; Δεν αποτελεί αυτό πρόδηλη παράβαση της αρχής της ισότητας;

Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Βουλευτές της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Αξιότιμοι κ.κ. Αρχηγοί,

5.   Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών - Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, βεβαιώνουμε ότι το υγειονομικό προσωπικό, όλων των δομών υγείας των Ενόπλων Δυνάμεων, εξακολουθεί για ικανό χρονικό διάστημα να υπερβάλλει εαυτό με αυταπάρνηση, δίνοντας καθημερινά έναν σκληρό αγώνα. Τους χρωστάμε την πιο βαθιά μας εκτίμηση και αλληλεγγύη και τους ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες τους.

Ευελπιστούμε λοιπόν πως θα διαψεύσετε την παρούσα επιστολή, θα σταματήσετε να μας αντιμετωπίζετε ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας, θα υλοποιήσετε τις αυτονόητες δεσμεύσεις σας περί ίσης μεταχείρισής μας στον εργασιακό χώρο.

6.   Αναμένουμε να επιβεβαιώσετε ότι το πραγματικό σας ενδιαφέρον, δεν εξαντλείται στις εθιμοτυπικές χειραψίες κατά τις επισκέψεις σας στα στρατόπεδα της Χώρας, αλλά στην προσπάθεια επίλυσης των σοβαρών και χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Οφείλουμε άλλωστε να τιμήσουμε τους ανθρώπους που συστρατεύονται αυτές τις δύσκολες στιγμές, στη μάχη για την προάσπιση του κοινωνικού αγαθού της υγείας για όλους μας και οι οποίοι καλούνται να συνεχίσουν να εργάζονται σε επικίνδυνες κι ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, εκτεθειμένοι σε βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς παράγοντες κινδύνου.

7.  Χειριστής θέματος, Αντιπρόεδρος Μέριμνας Προσωπικού: Αντισμήναρχος (ΤΣΕ) Νικόλαος Παναγιωτίδης, τηλ. 6983503377.

 Μετά τιμής

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Κυριακάκης

Ανχης (ΕΜ)


Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά