H σύνταξη του σχεδίου νέου Νόμου «Περί Εθνοφυλακής» βρίσκεται σε τελικό στάδιο νομοτεχνικής επεξεργασίας

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Βασίλειος Κόκκαλης, με θέμα «Άρση φορολογικών αδικιών σε βάρος των Εθνοφυλάκων», σας γνωρίζω, κατά το μέρος που αφορά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τα ακόλουθα: 

Καταρχάς, έχει περαιωθεί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού η σύνταξη του σχεδίου νέου Νόμου «Περί Εθνοφυλακής», το οποίο βρίσκεται σε τελικό στάδιο νομοτεχνικής επεξεργασίας, προκειμένου να αντικαταστήσει το ν.1295/1982. Συναφώς, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επιτελικής μελέτης η σύνταξη του προσχεδίου Στρατιωτικού Κανονισμού για την Οργάνωση και Λειτουργία της Εθνοφυλακής, το οποίο θα οριστικοποιηθεί μετά τη ψήφιση του νέου Νόμου. Συμπερασματικά, ο επανακαθορισμός του νομικού πλαισίου, το οποίο διέπει την Εθνοφυλακή, αποτελεί προτεραιότητα και διαρκή μέριμνα της παρούσας Πολιτικής και Στρατιωτικής Ηγεσίας.

 Αναφορικά με το εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς των εθνοφυλάκων, με το άρθρο 3 του ν.1295/1982 (Α'126) καθορίζεται η σχέση εργασίας των εθνοφυλάκων με τη Στρατιωτική Υπηρεσία, βάσει του οποίου «θεωρούνται στρατιωτικοί σε ενέργεια και υπάγονται στους στρατιωτικούς νόμους και κανονισμούς μόνο κατά το χρόνο που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Θεωρούνται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία αυτοί στους οποίους έχει ανατεθεί η εκτέλεση αποστολής ή υπηρεσίας και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εκτέλεση της αποστολής ή της υπηρεσίας τους αυτής». 

Επίσης, σύμφωνα με τις συνδυαστικές διατάξεις του άρθρου 7 του ιδίου Νόμου και της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν.3257/2004 (Α΄143), «στους χρησιμοποιούμενους εθνοφύλακες σε τακτικές ή ειδικές αποστολές δύναται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να χορηγούνται αποδοχές, τροφή, ιματισμός -2- και υπόδηση», ενώ, ομοίως, καθορίζεται «η ημερήσια αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες μόνον για την αντιμετώπιση των δαπανών τροφής, ιματισμού και υπόδησης», χωρίς να καθιερώνεται συγκεκριμένο μισθολόγιο, το οποίο να διαμορφώνεται κλιμακωτά με κριτήριο την εκάστοτε προϋπηρεσία τους. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ), υπό στοιχεία Αρ.Πρωτ.Γ.Δ.Φ.Δ.1150555 ΕΞ2014/13-11-14/ΥΟ/ΓΓΔΕ, η αποζημίωση που παρέχεται στους εθνοφύλακες, έναντι αποδοχών, τροφής, ιματισμού και υπόδησης, η οποία δεν συνδέεται με αντίστοιχα παραστατικά εξόδων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του ν.4172/2013 και δε δύναται να διαχωριστεί επακριβώς ποιο ποσό αφορά σε αποδοχές και ποιο σε τροφή, ιματισμό και υπόδηση, αντιμετωπίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, υποβάλλεται σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος και υπόκειται στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης. Εντούτοις, από μέρους μας έχει υποβληθεί εγγράφως σχετικό ερώτημα προς το ΥΠΟΙΚ, αναφορικά με την ορθότητα φορολογικής αντιμετώπισης της υπόψη αποζημίωσης των εθνοφυλάκων, και τελούμε εν αναμονή της απάντησής του. 

Σε κάθε περίπτωση, έχει θεσπιστεί από το ΥΠΕΘΑ πληθώρα παροχών, οι οποίες είναι συναφείς με αυτές που απολαμβάνουν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με σκοπό την επιβράβευση των εθνοφυλάκων, που συμμετέχουν με συνέπεια στην εκπαίδευση, σε ασκήσεις και δράσεις των Μονάδων Εθνοφυλακής κάθε έτος για το επόμενο (δυναμική διαδικασία). Τέλος σας γνωρίζω ότι, η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία τιμά την αποστολή και το έργο των εθνοφυλάκων, γνωρίζει τα ζητήματα τα οποία τους απασχολούν και μεριμνά διαρκώς για την βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες υπηρετούν, ενώ παράλληλα δρομολογεί δράσεις για την επίλυσή τους, τόσο με την επεξεργασία ενός νέου ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου, όσο και με παρεμβάσεις σε συναρμόδια Υπουργεία και φορείς του Δημοσίου. Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο. 


ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑ

Share on Google Plus

About VALIA ABATZI

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά