Απάντηση Παναγιωτόπουλου για την ιεραρχία Αξκων αποφοίτων ΑΣΣΥ και ΕΜΘ

 
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου, με θέμα «Διατάραξη της ιεραρχίας στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) εκ του άρθρου 32 ν.4609/2019», σας γνωρίζω τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν.4609/2019, για την προαγωγή στους βαθμούς του Λοχαγού και του Ταγματάρχη, και αντιστοίχων των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν.705/1977 που κατετάγησαν μέχρι και το έτος 1989, ο χρόνος υπηρεσίας πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την ημερομηνία κατάταξής τους, υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου Αξιωματικού. Απότοκη της εν λόγω διάταξης κατέστη η αναδρομική προαγωγή των ανωτέρω στελεχών στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων. Περαιτέρω, με τη ρητή πρόβλεψη της παραγράφου 13Α του άρθρου 36 του ν.3883/2010, όπως ισχύει, καθορίστηκε η αρχαιότητα των Αξιωματικών προερχόμενων εξ ΑΣΣΥ έναντι των ομοιόβαθμων μονιμοποιηθέντων εθελοντών και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών. Ειδικότερα, οι Αξιωματικοί εξ ΑΣΣΥ καθίστανται αρχαιότεροι των ομοιόβαθμων εθελοντών και εθελοντριών που προήχθησαν κατά το ίδιο ημερολογιακό έτος. Τούτου δοθέντος, δύναται Αξιωματικός προερχόμενος από το θεσμό των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974 και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 να καταστεί αρχαιότερος Αξιωματικού προέλευσης ΑΣΣΥ, μόνον εφόσον προήχθη στο βαθμό σε προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

 Εντούτοις, οι ανωτέρω κατηγορίες Αξιωματικών αποτελούν διακριτές, μεταξύ τους, περιπτώσεις που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες ως προς αντικειμενικά καθορισμένα κριτήρια, όπως είναι η προέλευση, η αρχαιότητα, το νομοθετικό πλαίσιο πρόσληψης, η φοίτηση και εκπαίδευση σε στρατιωτικές σχολές, αλλά και η -2- βαθμολογική πρόοδος, και ως εκ τούτου, υπάγονται σε διαφορετικό καθεστώς σταδιοδρομικής εξέλιξης και τηρείται ιδιαίτερη επετηρίδα για την κάθε κατηγορία. Συγκεκριμένα, οι Αξιωματικοί που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ.445/1974 καθώς και οι μονιμοποιηθείσες εθελόντριες του ν.705/1977 έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτό του Ταγματάρχη, ενώ οι Αξιωματικοί απόφοιτοι ΑΣΣΥ έχουν ως καταληκτικό βαθμό αυτόν του Συνταγματάρχη. Εν κατακλείδι, κατόπιν των παραπάνω, δεν κρίνεται σκόπιμη η εκ νέου τροποποίηση των διατάξεων που καθορίζουν την αρχαιότητα μεταξύ των αποφοίτων ΑΣΣΥ και μονιμοποιηθέντων εθελοντών - εθελοντριών. 

Ο θεσμός των εθελοντών τείνει στην κατάργηση του, καθώς σχεδόν το σύνολο των Αξιωματικών του θεσμού έχουν προαχθεί στο βαθμό του Ταγματάρχη και αντιστοίχων, ο οποίος είναι ο καταληκτικός τους βαθμός, και μέχρι το 2024, θα έχουν συμπληρώσει 35 έτη πραγματικής υπηρεσίας οπότε θα τεθούν σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία, ενώ παράλληλα για τις εν λόγω κατηγορίες στελεχών έχει καταστεί απολύτως διακριτή η εκ του νόμου οριοθέτηση της αρχαιότητας και της σταδιοδρομικής εξέλιξης. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά