Παναγιωτόπουλος: Δεν δημοσιεύονται τα στοιχεία των Έκτακτων μεταθέσεων

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων, που κατέθεσαν οι Βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Έκτακτες Μεταθέσεις Στελεχών των ΕΔ», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

 Οι μεταθέσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων ρυθμίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο εξασφαλίζει το αδιάβλητο και την αντικειμενικότητα στις μεταθέσεις. Η τοποθέτηση των Στελεχών στο εξωτερικό υλοποιείται απαρέγκλιτα κατά τις προβλέψεις του εν λόγω πλαισίου, ενώ για την τοποθέτηση των Στελεχών στη νήσο «Κ», η επιλογή του προσωπικού, γίνεται με κριτήρια τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν αλλά και τα στοιχεία του ατομικού τους φακέλου. Εξαιρέσεις μπορούν να υπάρξουν μόνο στο πλαίσιο της έμπρακτης μέριμνας της Υπηρεσίας για το προσωπικό, και αφορά σε μικρό αριθμό στελεχών που επιβεβαιωμένα αντιμετωπίζει σοβαρά και δυσεπίλυτα οικογενειακά προβλήματα, το οποίο επιλέγεται, κατά τις προβλέψεις του άρθρου 5 του ν.3883/2010 (Α΄87), για κατ’ εξαίρεση τοποθέτηση στη νήσο «Κ», κατόπιν όμως διαφανών διαδικασιών. Τα στελέχη που επιλέγονται για τοποθέτηση στο εξωτερικό και τη νήσο «Κ», υπηρετούν σε Επιτελεία κάθε επιπέδου Διοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των Διακλαδικών, Μονάδες, Ανεξάρτητες Υπομονάδες, Πολεμικά Πλοία αλλά και λοιπές Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων. Περαιτέρω δεν υφίσταται περιορισμός, κατά τις προβλέψεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, για τα συζευγμένα στελέχη ανήκοντα αμφότερα στον ίδιο ή σε διαφορετικό Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, να λαμβάνουν και τα δύο το επιμίσθιο -2- ./. αλλοδαπής, στην περίπτωση που και τα δύο έχουν επιλεχθεί από τα Γενικά Επιτελεία στα οποία ανήκουν. 

Πάντως, στην περίπτωση που μόνο το ένα εκ των δύο συζευγμένων στελεχών, έχει επιλεγεί για υπηρέτηση στο εξωτερικό και τη νήσο Κύπρο, το έτερο στέλεχος εκδηλώνοντας την επιθυμία συνυπηρέτησης, η οποία είναι υποχρεωτική για την Υπηρεσία, δεν λαμβάνει το επιμίσθιο της αλλοδαπής. Αναφορικά με τυχόν καταγγελίες, που έχουν περιέλθει σε γνώση των Γενικών Επιτελείων, αφορούσες σε παρατυπίες στις εκδοθείσες μεταθέσεις και τοποθετήσεις, τα στελέχη, στην περίπτωση που αισθάνονται ότι αδικούνται, αναφορικά με την εκδοθείσα μετάθεση ή τη μη μετάθεσή τους, ασκούν το δικαίωμα υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής. 

Οι υποβληθείσες προσφυγές, εξετάζονται λεπτομερώς από το αρμόδιο διοικητικό όργανο και ακολούθως οι ενδιαφερόμενοι, ενημερώνονται αμελλητί, για τη ληφθείσα απόφαση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αλλά και τα Γενικά Επιτελεία, αποτελούν οργανισμούς με καθαρά εξωστρεφή χαρακτήρα. Συνεπώς, γίνονται καθημερινά αποδέκτες προτάσεων, τόσο από τα ίδια τα στελέχη, μέσω των ήδη θεσμοθετημένων διαδικασιών, όσο και από άλλους φορείς. Οι προτάσεις αυτές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν εκλαμβάνονται ως καταγγελίες, αξιολογούνται αρμοδίως και στην περίπτωση που είναι δυνατό να συμβάλλουν θετικά στην επίλυση ζητημάτων, εν προκειμένω των μεταθέσεων, υιοθετούνται. Σε κάθε περίπτωση τόσο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας όσο και τα Γενικά Επιτελεία, με τη νομοθεσία η οποία ρυθμίζει ζητήματα μεταθέσεων και τοποθετήσεων στρατιωτικού προσωπικού, αποσκοπούν, εκτιμώντας ότι σε μεγάλο βαθμό έχει επιτευχθεί, στην ισότιμη αντιμετώπιση από την Υπηρεσία του συνόλου στελεχών, στην εμπέδωση αισθήματος δικαίου και αξιοκρατίας, στη δημιουργία αισθήματος ασφάλειας και σιγουριάς ακόμη και για τους πλέον δύσπιστους Επιπρόσθετα, έχοντας ως κεντρικό άξονα την ικανοποίηση των υπηρεσιακών αναγκών, για την επαύξηση της μαχητικής ικανότητας των Ενόπλων Δυνάμεων και την επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα, δεν παραβλέπονται και οι άμεσες προσωπικές και οικογενειακές ανάγκες του προσωπικού, οι οποίες όπου είναι εφικτό και εντός των υπηρεσιακών πλαισίων, ικανοποιούνται. 

Μάλιστα, στο πλαίσιο των παραπάνω και σύμφωνα με την δέσμευση της πολιτικής Ηγεσίας, εκδόθηκε ήδη η νέα Υπουργική Απόφαση, υπό στοιχεία Φ.411/12/362832/Σ.8977/08-12-2021 (Β΄5700), για την μοριοδότηση των στελεχών, -3- ικανοποιώντας αιτήματα τα οποία είχαν διατυπωθεί, αλλά και διορθώνοντας σφάλματα ή παραλείψεις τα οποία διαπιστώθηκαν προϊόντος του χρόνου και των συνθηκών. 


 Τέλος σε ό,τι αφορά στην κοινοποίηση στατιστικών στοιχείων, αριθμού εκτάκτων μεταθέσεων και τοποθετήσεων στελεχών, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αυτά δε δύνανται να κοινοποιηθούν, τουλάχιστον μέσω της παρούσας διαδικασίας, καθόσον αφορούν στην οργάνωση, δομή, διάταξη και σύνθεση των Ενόπλων Δυνάμεων και κατά τα καθοριζόμενα στην §4 του άρθρου 2 του ν.3861/2010 (Α΄112), συνιστούν στοιχεία που οποιαδήποτε δημοσίευσή τους, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην Εθνική Άμυνα και την Ασφάλεια της Χώρας

. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά