Π.Ο.Ε.Σ. προς ΥΕΘΑ- Εξαίρεση υγειονομικού προσωπικού των ΕΔ από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση

 

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
TYPOGRAPHYΘΕΜΑ  :   Διάφορα Οικονομικά (Έκτακτη οικονομική ενίσχυση προσωπικού νοσοκομείων, κέντρων υγείας και άλλων δομών του Υπουργείου Υγείας)

ΣΧΕΤ    :   α. Το υπ’αριθμ. 466/2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Ξάνθης

                β. Το υπ’αριθμ. 547/2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Πιερίας

                γ. Το υπ’αριθμ. 115/2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Νήσων Π.Α.

                δ. Το υπ’αριθμ. 37/2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Ροδόπης

                ε.  Ν. 4872/2021 (ΦΕΚ 247/Α/10-12-2021) «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.»

         Κύριε Υπουργέ.

Με το άρθρο 61 (παρ.1) του (ε) σχετικού νόμου εγκρίθηκε η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στο προσωπικό που εργάζεται στα στρατιωτικά νοσοκομεία και τα εμβολιαστικά κέντρα για το έτος 2021, με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

Ωστόσο, πρωτοβάθμιες Ενώσεις μας ανέφεραν [ως σχετικά (α) έως (δ) τα οποία σας αποστέλλουμε συνημμένα] ότι το ανωτέρω μέτρο έχει αφήσει εκτός σημαντικό μέρος του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Πιο συγκεκριμένα, έχουμε στοιχεία ότι προσωπικό που υπηρετεί στις Θεραπευτήρια Πολεμικών Πλοίων, στο Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνος (με διάθεση ή απόσπαση από τα Π.Πλοία), στα ΣΤΕΠ και τα Ιατρεία Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων έχει εξαιρεθεί από την ανωτέρω πρόνοια, προφανώς από σφάλμα του νομοθέτη, αν και πληροί τις προϋποθέσεις.

 Συναφώς τούτου, το ευεργετικό μέτρο δεν συμπεριλαμβάνει ούτε το προσωπικό που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων, αν και έχει εργαστεί καθ’ όλο το έτος μέχρι και την επιβολή του μέτρου αυτού, εξαιρείται εκ νέου και μέχρι την άρση της αναστολής, με αποτέλεσμα το μέτρο να καθίσταται αμιγώς τιμωρητέο.

 Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε για την αποκατάσταση της ανωτέρω αδικίας και την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όλο το προσωπικό που εργάζεται στις μονάδες υγείας των ΕΔ, συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή με την κάτωθι τροποποίηση:

«Οι παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 61 του Ν. 4872/2021 (ΦΕΚ 247/Α/10-12-2021) με θέμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση, ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης και άλλες επείγουσες διατάξεις.» τροποποιείται ως εξής: 1. Στο πάσης φύσεως ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί, για το χρονικό διάστημα της παρ. 2, σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), τα στρατιωτικά νοσοκομεία (συμπεριλαμβανομένου του ΝΙΜΤΣ) και τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), στα κέντρα υγείας, συμπεριλαμβανομένων και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.), στα αγροτικά ιατρεία και τα Ιατρεία όλων των Πολεμικών Πλοίων, ΣΤΕΠ, Μονάδων, Υπηρεσιών και έτερων δομών των ΕΔ, στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας δια της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας (Α.Ε.Μ.Υ.), στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού και στην Ψυχιατρική Μονάδα Κρατουμένων Κορυδαλλού και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α), καθώς και στα ιατρικά και υγειονομικά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν διατεθεί σε εμβολιαστικά κέντρα και δομές υγείας της παρούσας, καταβάλλεται για το έτος 2021 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού. Η παροχή αυτή υπολογίζεται στον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος κατά τις οριζόμενες στην παρ. 2 ημερομηνίες.

Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος, όσοι εκ του προσωπικού που απασχολείται στους φορείς της παρ. 1 απουσιάζουν με οποιαδήποτε άδεια καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της παρ. 2, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, και όσοι έχουν τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 42). Σε περίπτωση άρσης της αναστολής με απόφαση του φορέα, ο δικαιούχος λαμβάνει τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.»

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη των προβληματισμών μας και την αναζήτηση των λύσεών τους, μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

msn

Share on Google Plus

About Newsroom

Δημοσιογράφος Αρκαδίας με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΜΜΕ. Είναι Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων σε γνωστά πρόσωπα και επιχειρήσεις στην Ελλάδα.Έχει κάνει μετεκπαιδευση στο Λονδίνο.Καθηγήτρια Δημοσιογραφίας.Μέλος Κιβωτού Ολιστικής Παιδείας Ενόπλων Δυνάμεων, μέλος Συλλόγου Εφέδρων Πελοποννήσου- Μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων. Διευθύντρια Δημοσίων σχέσεων UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της International Action Art, Παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής ¨Μαζί στην Πρώτη Γραμμή. Μεταπτυχιακό στην Διαδικτυακή Δημοσιογραφία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση των άρθρων χωρίς την έγκριση της ιδιοκτήτριας .
Νόμος 2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
Η μη αναφορά στην πηγή διώκεται ποινικά